Applied Surface Science

Journal Information
ISSN : 0169-4332
Published by: Elsevier BV (10.1016)
Total articles ≅ 53,381
Current Coverage
SCOPUS
COMPENDEX
SCIE
Archived in
EBSCO
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Hongbing Wang, Dingyun Wang, Yang Liu, Zhikun Wang, Chunling Li, Shuangqing Sun, ,
Published: 25 January 2022
The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Shirong Qin, Hanlun Xu, Mengjuan Liu, Nasir Ali, Yansong Chen, , Huizhen Wu
Published: 25 January 2022
The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Panjing Shu, , Yunhui Kong, Hong Ji, , Jing Zhang, Weijie Song
Published: 25 January 2022
The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yingfa Liu, Zhongxiang Bai, Guo Lin, Lingling Wang, Xiaoqian Xu, Liang He, Xiaobo Liu
Published: 25 January 2022
The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Wojciech Plazinski, Agnieszka Brzyska, Pawel Wolski
Published: 25 January 2022
The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hyeong-Ku Jo, Hanjin Park, Hyung-June Lee, Garam Bae, Da Som Song, Ki Kang Kim, , Cheolho Jeon, Ki-Seok An, , et al.
Published: 25 January 2022
The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Azimet A. Karluk, Sunay D. Ekim, Bilge Baytekin,
Published: 25 January 2022
The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hyeon-Sik Kim, Jaehun Jeong, Gi-Hyeon Kwon, Hoedon Kwon, Min Baik,
Published: 25 January 2022
The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top