Chinese Physics Letters

Journal Information
ISSN / EISSN : 0256307X / 17413540
Current Publisher: IOP Publishing (10.1088)
Total articles ≅ 16,766
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Qinyan Gu, Dingyu Xing, Jian Sun
Published: 27 August 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/9/097401

Haijuan Wang, Xiao Lan, Yao Huang, Xunyong Jiang
Published: 27 August 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/9/098201

Yan Gong, Jingwen Guo, Jiaheng Li, Kejing Zhu, Menghan Liao, Xiaozhi Liu, Qinghua Zhang, Lin Gu, Lin Tang, Xiao Feng, et al.
Published: 16 August 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/8/089901

Min Lu, Na Jiang, Xin Wan
Published: 16 August 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/8/087301

Jie Zhou, Hui-Xian Meng, Jing-Ling Chen
Published: 16 August 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/8/080304

Zhong-Hao Chen, Hong-Wei Qu, Xiao-Long Ma, Ai-Yi Qi, Xu-Yan Zhou, Yu-Fei Wang, Wan-Hua Zheng
Published: 16 August 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/8/084201

Shuang Wu, Yong-Ji Yu, Yue Li, Yu-Heng Wang, Jing-Liang Liu, Guang-Yong Jin
Published: 16 August 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/8/084204

Ya-Ting Jia, Jian-Fa Zhao, Si-Jia Zhang, Shuang Yu, Guang-Yang Dai, Wen-Min Li, Lei Duan, Guo-Qiang Zhao, Xian-Cheng Wang, Xu Zheng, et al.
Published: 16 August 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/8/087401

Hang Yang, Xin Zhang, Jian-Hua Guo, Fu-Gen Wu, Yuan-Wei Yao
Published: 16 August 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/8/084301

Deng-Hong Zhang, Lu-You Xie, Jun Jiang, Chen-Zhong Dong
Published: 16 August 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/8/083401