Chinese Physics Letters

Journal Information
ISSN / EISSN : 0256-307X / 1741-3540
Published by: IOP Publishing (10.1088)
Total articles ≅ 17,292
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
Archived in
EBSCO
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Chenqiang Hua, Hua Bai, Yi Zheng, Zhu-An Xu, Shengyuan A. Yang, Yunhao Lu, Su-Huai Wei
Published: 1 July 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/7/077501

Xian-Zhi Wang, Zhao-Hua Wang, Yuan-Yuan Wang, Xu Zhang, Jia-Jun Song, Zhi-Yi Wei
Published: 1 July 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/7/074202

Zhongmin Ren, Muqin Wang, Shuaishuai Chen, Lei Ding, Hua Li, Jian Liu, Jieyun Zheng, Zhihong Liu, Deyu Wang, Mingkui Wang
Published: 1 July 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/7/076102

Yang Wang, Cong Li, Yong Li, Xuebo Zhou, Wei Wu, Runze Yu, Jianfa Zhao, Chaohui Yin, Youguo Shi, Changqing Jin, et al.
Published: 1 July 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/7/077201

Shuai Liu, Si-Min Nie, Yan-Peng Qi, Yan-Feng Guo, Hong-Tao Yuan, Le-Xian Yang, Yu-Lin Chen, Mei-Xiao Wang, Zhong-Kai Liu
Published: 1 July 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/7/077302

Chuang Xie, Ling Hu, Ran-Ran Zhang, Shun-Jin Zhu, Min Zhu, Ren-Huai Wei, Xian-Wu Tang, Wen-Hai Song, Xue-Bin Zhu, Yu-Ping Sun
Published: 1 July 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/7/077103

Zhilin Xu, Shuai-Hua Ji, Lin Tang, Jian Wu, Na Li, Xinqiang Cai, Xi Chen
Published: 1 July 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/7/077102

Back to Top Top