Acta Museologica Lithuanica

Journal Information
ISSN / EISSN : 2351-5112 / 2351-5112
Published by: Vilnius University Press (10.15388)
Total articles ≅ 26
Filter:

Latest articles in this journal

Ramūnas Kondratas
Published: 7 February 2017
Acta Museologica Lithuanica, Volume 3, pp 424-435; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2016.3.10407

Abstract:
His is the first book to analyze and evaluate the development of Lithuanian museology (museum studies) from the latter half of the 18th century into the 21st century. It is based on the extensive research materials, many of them archival, gathered by the author Dr. Nastazija Keršytė during 2012–2014 while doing the research project “Development of Lithuanian Museology in 1752–2012”, sponsored by the Research Council of Lithuania (contract LIT-5-16). A stimulus for the writing of this monograph was the opportunity afforded by the government program Lithuanian Museums in 1812–2012 (Lietuvos muziejų kelias 1812–2012 m.), one of the initiatives undertaken in the Year of the Museum in 2012. Unfortunately, Dr. Keršytė died before completing this monograph on 18 May 2016, International Museum Day. As a long-time friend and colleague, I had promised to write an English-language summary of her book.More in PDF.
Rimvydas Laužikas
Published: 7 February 2017
Acta Museologica Lithuanica, Volume 3, pp 8-11; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2016.3.10405

Abstract:
In Memoriam - Nastazija KeršytėAssociate Professor in the Faculty of Communication at Vilnius University Nastazija Keršytė (b. 1948-09-22) died suddenly on 18 May 2016 – International Museum Day. She began work in the Communication Faculty’s Institute of Library and Information Sciences in 1996, after completing her doctoral dissertation “On the Development of Museums and Museum Practice in Lithuania during 1918–1940” (1994) at Vilnius University’s Faculty of History.More in PDF.
Nastazija Keršytė
Published: 7 February 2017
Acta Museologica Lithuanica, Volume 3, pp 464-471; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2016.3.10408

Nastazija Keršytė
Published: 7 February 2017
Acta Museologica Lithuanica, Volume 3, pp 1-7; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2016.3.10404

Nastazija Keršytė
Published: 7 February 2017
Acta Museologica Lithuanica, Volume 3, pp 12-13; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2016.3.10406

Published: 29 December 2015
Acta Museologica Lithuanica, Volume 2, pp 41-86; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2015.2.9208

Abstract:
Mokslo publikacijos objektas – muziejinių Lietuvos istorijos kontekstų pobūdis Lietuvoje XIX–XXI a. Tikslas – remiantis analitinės, lyginamosios, statistinės analizės metodais įvertinti Lietuvos istorijos atspindėjimo muziejų ekspozicijose tendencijas. Uždaviniai – nustatyti būdingas Lietuvos istorijos atspindėjimo muziejų ekspozicijose, kurios vertinamos kaip muziejų koncepcijų kvintesencijos, tematikas ir jų motyvus. Pagrindinės muziejų ekspozicijose perteikiamos Lietuvos istorijos tematikos – Lietuvos proistorė, praeities šlovė, valstybingumas, asmenybės istorijoje – nulemtos istorinio atsiminimo mokslo ir ideologijos diskurso apraiškų.
Published: 29 December 2015
Acta Museologica Lithuanica, Volume 2, pp 6-8; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2015.2.9206

Abstract:
SUNKUSIS PAVELDAS IŠŠŪKIŲ KANKINAMAME PASAULYJEŠi tekstą rašau tuo metu, kai karas vyksta Ukrainoje, Sirijoje, Irake ir daugelyje kitų šalių, kai taip vadinamosios Islamo Valstybės kovotojai grobia ir naikina ne tik kultūros paveldą, bet iš greta gyvenančius žmones, kai tiek mažoje Eritrėjoje, tiek didžiulėje Rusijoje klesti diktatūra, o daugelyje Afrikos šalių siaučia nekontroliuojamos, sukarintos plėšikų gaujos. Į Europos Sąjungos šalis plūstantys karo pabėgėliai savo širdyse nešasi šiuos žiaurius išgyvenimus. Mokslininkai vadina juos „trauminėmis patirtimis“. Praeities trauminės patirtys mokslininkų vadinamos dar vienu reikšminiu žodžiu – „sunkusis paveldas“. Kai kurie tyrėjai kelia hipotezes, kad šios patirtys (o kartu ir sunkusis paveldas) yra paveldimi, perduodami iš tėvų vaikams. Tai yra vienas paaiškinimų, kodėl tragiškus sukrėtimus pergyvenę visuomenės atsigauna lėtai, neretai tam reikia dešimtmečių.
Published: 29 December 2015
Acta Museologica Lithuanica, Volume 2, pp 9-40; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2015.2.9207

Abstract:
Tai studija apie kultūros ir paveldo tinklų vaidmenį, apie tai, kaip šie tinklai gali padėti institucijoms ir visuomenėms, kuriose jie veikia, suvaldyti migracijos keliamą įtampą ir įgyvendinti jos teikiamas galimybes. Straipsnyje taip pat apžvelgiama kaita, tęstinumas, įtampa ir krizė, kurie šiandien geriausiai apibūdina Europeanos projektą ir jo kultūrinę aplinką. Apmąstymus apie kultūros paveldo tinklus migracijos amžiuje papildo bendro tyrimo tikslo ir tarpdalykinės metodologijos aprašymas, pristatomi trys tyrimų atvejai, pabaigoje pateikiamos išvados apie kultūrinius tinklus ir politikos reikšmę.
Alexander A. Huzhalouski
Published: 29 December 2015
Acta Museologica Lithuanica, Volume 2, pp 87-122; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2015.2.9209

Abstract:
В настоящей статье представлена информация о создании и функционировании новой модели советского музея в БССР 1930-х гг. Впервые для исследования этого вопроса был привлечен такой широкий спектр архивных источников, периодических изданий и современных исследований. В рассматриваемый период были подвергнуты революционной ломке основные социальные функции музеев Советской Белоруссии, в том числе документирование социальных процессов, интерпретация коллекций в экспозициях, культурно-образовательная деятельность. Идеологами культурной революции было выработано новое понимание музея как одного из наиболее важных инструментов воспитания коммунистических масс. На примере белорусских государственных и общественных музейных учреждений автор знакомит читателя с механизмами разрушения фундаментальных основ музейного дела и создания нового музея – продукта тоталитарного общества.
Back to Top Top