Acta Museologica Lithuanica

Journal Information
ISSN / EISSN : 2351-5112 / 2351-5112
Published by: Vilnius University Press (10.15388)
Total articles ≅ 26
Filter:

Latest articles in this journal

Ramūnas Kondratas
Acta Museologica Lithuanica, Volume 3, pp 424-435; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2016.3.10407

Rimvydas Laužikas
Acta Museologica Lithuanica, Volume 3, pp 8-11; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2016.3.10405

Abstract:
Jūsų rankose – didelės apimties ir išsamiausia doc. dr. Nastazijos Keršytės monografija muzeologijos tema, kurios autorė baigti nebespėjo. 2016 metų gegužę, Tarptautinės muziejų dienos rytą, sužinojau, kad mūsų Kolegės nebėra...
Acta Museologica Lithuanica 2016
Acta Museologica Lithuanica, Volume 3, pp 464-471; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2016.3.10408

Acta Museologica Lithuanica 2016
Acta Museologica Lithuanica, Volume 3, pp 12-23; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2016.3.10406

Acta Museologica Lithuanica 2016
Acta Museologica Lithuanica, Volume 3, pp 1-1; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2016.3.10404

Acta Museologica Lithuanica, Volume 2; https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2015.2.9206

Abstract:
Santrauka SUNKUSIS PAVELDAS IŠŠŪKIŲ KANKINAMAME PASAULYJEŠi tekstą rašau tuo metu, kai karas vyksta Ukrainoje, Sirijoje, Irake ir daugelyje kitų šalių, kai taip vadinamosios Islamo Valstybės kovotojai grobia ir naikina ne tik kultūros paveldą, bet iš greta gyvenančius žmones, kai tiek mažoje Eritrėjoje, tiek didžiulėje Rusijoje klesti diktatūra, o daugelyje Afrikos šalių siaučia nekontroliuojamos, sukarintos plėšikų gaujos. Į Europos Sąjungos šalis plūstantys karo pabėgėliai savo širdyse nešasi šiuos žiaurius išgyvenimus. Mokslininkai vadina juos „trauminėmis patirtimis“. Praeities trauminės patirtys mokslininkų vadinamos dar vienu reikšminiu žodžiu – „sunkusis paveldas“. Kai kurie tyrėjai kelia hipotezes, kad šios patirtys (o kartu ir sunkusis paveldas) yra paveldimi, perduodami iš tėvų vaikams. Tai yra vienas paaiškinimų, kodėl tragiškus sukrėtimus pergyvenę visuomenės atsigauna lėtai, neretai tam reikia dešimtmečių.
Acta Museologica Lithuanica, Volume 2, pp 41-86; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2015.2.9208

Abstract:
Mokslo publikacijos objektas – muziejinių Lietuvos istorijos kontekstų pobūdis Lietuvoje XIX–XXI a. Tikslas – remiantis analitinės, lyginamosios, statistinės analizės metodais įvertinti Lietuvos istorijos atspindėjimo muziejų ekspozicijose tendencijas. Uždaviniai – nustatyti būdingas Lietuvos istorijos atspindėjimo muziejų ekspozicijose, kurios vertinamos kaip muziejų koncepcijų kvintesencijos, tematikas ir jų motyvus. Pagrindinės muziejų ekspozicijose perteikiamos Lietuvos istorijos tematikos – Lietuvos proistorė, praeities šlovė, valstybingumas, asmenybės istorijoje – nulemtos istorinio atsiminimo mokslo ir ideologijos diskurso apraiškų.
Acta Museologica Lithuanica, Volume 2, pp 9-40; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2015.2.9207

Abstract:
Tai studija apie kultūros ir paveldo tinklų vaidmenį, apie tai, kaip šie tinklai gali padėti institucijoms ir visuomenėms, kuriose jie veikia, suvaldyti migracijos keliamą įtampą ir įgyvendinti jos teikiamas galimybes. Straipsnyje taip pat apžvelgiama kaita, tęstinumas, įtampa ir krizė, kurie šiandien geriausiai apibūdina Europeanos projektą ir jo kultūrinę aplinką. Apmąstymus apie kultūros paveldo tinklus migracijos amžiuje papildo bendro tyrimo tikslo ir tarpdalykinės metodologijos aprašymas, pristatomi trys tyrimų atvejai, pabaigoje pateikiamos išvados apie kultūrinius tinklus ir politikos reikšmę.
Alexander A. Huzhalouski
Acta Museologica Lithuanica, Volume 2, pp 87-122; https://doi.org/10.15388/muslithuan.2015.2.9209

Abstract:
В настоящей статье представлена информация о создании и функционировании новой модели советского музея в БССР 1930-х гг. Впервые для исследования этого вопроса был привлечен такой широкий спектр архивных источников, периодических изданий и современных исследований. В рассматриваемый период были подвергнуты революционной ломке основные социальные функции музеев Советской Белоруссии, в том числе документирование социальных процессов, интерпретация коллекций в экспозициях, культурно-образовательная деятельность. Идеологами культурной революции было выработано новое понимание музея как одного из наиболее важных инструментов воспитания коммунистических масс. На примере белорусских государственных и общественных музейных учреждений автор знакомит читателя с механизмами разрушения фундаментальных основ музейного дела и создания нового музея – продукта тоталитарного общества.
Back to Top Top