Entomologia Generalis

Journal Information
ISSN : 0171-8177
Published by: Schweizerbart (10.1127)
Total articles ≅ 1,130
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
Archived in
EBSCO
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Yiftach Golov, Alexander Liberzon, Roi Gurka, Victoria Soroker, Russell Jurenka, Ally Harari
Published: 21 December 2021
Harriet Hall, Martin Bencsik, Michael I. Newton, David Chandler, Gillian Prince, Scott Dwyer
Published: 15 December 2021
Corentin Iltis, Jérôme Moreau, Guillaume Gamb, Corentin Manière, Céline Boidin-Wichlacz, Aurélie Tasiemski, Denis Thiéry, Philippe Louâpre
Published: 7 December 2021
Entomologia Generalis, Volume 41, pp 601-614; https://doi.org/10.1127/entomologia/2021/1208

Da Xiao, Qingxuan Xu, Xu Chen, Xiaoyan Du, Nicolas Desneux, Eva Thomine, Hui-Jie Dai, James D. Harwood, Su Wang
Published: 7 December 2021
Entomologia Generalis, Volume 41, pp 591-599; https://doi.org/10.1127/entomologia/2021/1032

Yi Wang, Jia Yan, Jingrui Sun, Wangpeng Shi, James D. Harwood, Lucie S. Monticelli, Xiaoling Tan, Julian Chen
Published: 7 December 2021
Entomologia Generalis, Volume 41, pp 567-578; https://doi.org/10.1127/entomologia/2021/1271

Xue Zhang, Heng-Chang Wang, Wen-Mei Du, Lian-Sheng Zang, Chang-Chun Ruan, Jun-Jie Zhang, Zhen Zou, Lucie S. Monticelli, James D. Harwood, Nicolas Desneux
Published: 7 December 2021
Entomologia Generalis, Volume 41, pp 627-636; https://doi.org/10.1127/entomologia/2021/1360

Dong Wei, Yu-Wei Liu, Su-Yun Zhang, Hui-Qian Xu, Guy Smagghe, Jin-Jun Wang
Published: 7 December 2021
Entomologia Generalis, Volume 41, pp 579-589; https://doi.org/10.1127/entomologia/2021/1094

Nicola Bodino, Vincenzo Cavalieri, Mattia Pegoraro, Giuseppe Altamura, Francesca Canuto, Stefania Zicca, Giulio Fumarola, Rodrigo P. P. Almeida, Maria Saponari, Crescenza Dongiovanni, et al.
Published: 29 October 2021
Entomologia Generalis, Volume 41, pp 463-480; https://doi.org/10.1127/entomologia/2021/1294

Yibo Zhang, Xiaocao Tian, Hao Wang, Cristina Castañé, Judit Arnó, Jana Collatz, Jörg Romeis, Suran Wu, Xiaoqing Xian, Wanxue Liu, et al.
Published: 29 October 2021
Back to Top Top