Enrahonar. An international journal of theoretical and practical reason

Journal Information
ISSN / EISSN : 0211-402X / 2014-881X
Published by: Universitat Autonoma de Barcelona (10.5565)
Total articles ≅ 1,103
Current Coverage
ESCI
DOAJ
SCOPUS
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Ronald Mendoza-De-Jesús
Enrahonar. An international journal of theoretical and practical reason, Volume 66, pp 15-35; https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1316

Abstract:
Aquest article elabora algunes de les implicacions conceptuals de l’exigència de Derrida d’un «altre pensament de la vida» a Voyous: Deux essais sur la raison. L’article sosté en primer lloc que la desconstrucció de Derrida de l’oposició entre els usos metafòrics i literaris del discurs de la vida a La vie la mort es radicalitza a Voyous quan s’afirma que el «suïcidi autoimmunitari» de la democràcia hauria de ser el punt de partida per repensar la vida en general. Per comprendre millor aquestes tendències autoimmuno-suïcides, l’article valora el compromís de Derrida amb la figura conceptual del primer motor d’Aristòtil a Voyous. L’article sosté que Derrida torna a Aristòtil perquè el primer motor il·lustra la manera en què el concepte de vida roman històricament i estructuralment informat pel valor filosòfic de la sobirania ipseitocràtica, que és al·lèrgica a les qualitats disseminants, proliferants i impròpies que la tradició sempre ha atribuït a la democràcia. Així, l’autoimmunitat ofereix una manera de pensar la vida democràtica que no està del tot determinada pel poder teleològic de cap vida divinament bona.
Jordi Riba
Enrahonar. An international journal of theoretical and practical reason, Volume 66; https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1335

Abstract:
Boudou, Benjamin (2018)Le dilemme des frontières: Éthique et politique de l’immigrationParís: Éditions EHESS, 262 p.ISBN 978-2-7132-2761-5
Carmen Ruiz Bustamante
Enrahonar. An international journal of theoretical and practical reason, Volume 66, pp 95-114; https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1314

Abstract:
En aquest article qüestionem un passatge que considerem tan crucial com enigmàtic del seminari La vie la mort. En aquest passatge, Jacques Derrida, llegint La lògica d’allò vivent de François Jacob, suggereix, mitjançant una anècdota, que el que està en joc en l’operació metafísica que fa equivaler «ser» i «viure» és, tal vegada, la diferència sexual. A partir de l’escena del fort-da, que obre el teló a un més enllà del principi de plaer, inscrita particularment en la dotzena sessió, però també en l’onzena, proposarem una lectura de la diferència sexual pel que fa a l’especulació freudiana de la preservació de la vida i de la mort com el seu principi intern.
Javier Pavez
Enrahonar. An international journal of theoretical and practical reason, Volume 66, pp 115-142; https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1317

Abstract:
En la carta que va escriure perquè la llegís el seu fill Pierre en el seu sepeli, Jacques Derrida convida a preferir la vida i a afirmar sense descans la sobrevida. Seguint l’assumpte de l’afirmació com a inseparable del pensament de la mort, l’assaig explica que la sobrevida s’implica amb l’aporia de la constitució de l’objectivitat ideal, introduint el retard, l’absència i la mort al centre de la dialèctica del present vivent (Lebendige Gegenwart), és a dir, una contaminació en l’estatut de la vida transcendental. Es proposa que el qüestionament radical de la retenció i la protenció del present vivent dessedimenta la manera de denominar allò viu a partir de la presència del present, i s’ofereix com a politicitat, és a dir, per encetar (entamer) la sobirania com a promesa d’una política de l’avenir.
Federico Rodríguez
Enrahonar. An international journal of theoretical and practical reason, Volume 66, pp 143-188; https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1324

Abstract:
Què deu voler dir preferir la vida sobre la mort? Deu ser aquesta també una qüestió de gust? I quan, en quin instant de la dispersió de la vida, deu haver començat aquesta preferència? Ho deu haver fet de veritat? Des de, d’una banda, el teló de fons d’una «gens sublim» com a possible «concepte dogmàtic», en l’empremta kantiana, per denominar el curs entròpic de la natura i, de l’altra, atenent el «pensament suïcida», o pulsió fúnebre, com a voluntat atàvica que escoltaria aquesta visió escatològica, aquí s’assaja una resposta a aquestes preguntes a través d’un joc de miralls (i. e. comprensió reflexiva «germinal i deformant») establert des del comentari de text de tres veus de joves filòsofs. Així, en el primer i el segon epígrafs s’exposa la tanatologia ontològica de Philipp Mainländer i de Jules Vuillemin des del comentari de diversos passatges extrets de la Filosofia de la redempció (1876) i de l’Assaig sobre la significació de la mort (1948), respectivament, i es mostra com en tots dos es revela, en aquest precís punt, una diferència rotunda entre allò humà i la resta dels animals. El tercer i últim epígraf respon a les qüestions plantejades per ambdós (indirectament en el primer cas, directament en el segon) des de l’atenció posada, després d’algunes marrades per altres textos, en unes notes inèdites per a una xerrada sobre el suïcidi de Jacques Derrida (1959-1960).
Agustí Boadas Llavat
Enrahonar. An international journal of theoretical and practical reason, Volume 66, pp 225-226; https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1326

Abstract:
Villanova, Arnaldi de (2019)Interpretatio de visionibus in somniis Dominorum Iacobi Secundi, Regis Aragonum, et Friderici Tertii, Regis Siciliae, eius fratrisOpera Theologia Omnia (AVOthO) XIVBarcelona: Institut d’Estudis Catalans, 192 p.ISBN 9788499654881
Paula Cucurella
Enrahonar. An international journal of theoretical and practical reason, Volume 66, pp 219-221; https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1327

Abstract:
Olivares, Cristóbal (ed.) (2020)Escenas de escritura: Entre filosofía y literaturaSantiago de Chile: Pólvora EditorialISBN 978-956-9441-34-9
Laura Llevadot
Enrahonar. An international journal of theoretical and practical reason, Volume 66, pp 71-93; https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1328

Abstract:
Aquest article tracta de mostrar la capacitat del concepte de sobrevida de Derrida i d’allò que en el seminari de 1975-1976 va anomenar lògica de la vivent, per resistir l’ontologia de la vida que, sota el nom de biopolítica, ens governa avui, i especialment en el context de la pandèmia. En aquest àmbit, el treball s’ocupa d’establir una distinció entre la lògica de la vivent nietzscheana i la de Cixous que Derrida va treballar en el text H. C. pour la vie, c’est à dire…, per tal de diferenciar la sobrevida de tota forma de vida literària.
Alejandro Escudero Pérez
Enrahonar. An international journal of theoretical and practical reason, Volume 66, pp 222-224; https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1329

Abstract:
Llevadot, Laura (2020)Jacques Derrida: Democracia y soberaníaBarcelona: Gedisa, 136 p.ISBN 978-8417835811
Back to Top Top