Pacific Medical Journal

Journal Information
ISSN : 16091175
Current Publisher: Kniga Service Agency Ltd. (10.17238)
Total articles ≅ 137
Archived in
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Published: 19 November 2018
Pacific Medical Journal; doi:10.17238/pmj1609-1175

O.V. Ostrovskaya, O.V. Kozharskaya, S.V. Suprun, D.V. Musatov, V.G. Obuhova, N.M. Ivakhnishina, E.B. Nagovitsina, M.A. Vlasova, O.A. Lebed'ko, Perinatal Center, et al.
Pacific Medical Journal, Volume 4; doi:10.17238/pmj1609-1175.2018.4.29-33

D.S. Kolesnik, A.E. Goncharov, V.V. Kolodzhieva, L.Yu. Nilova, V.V. Netchaev, E.A. Orishak, Institute of Experimental Medicine, North-West State Medical University named after I.I. Mechnikov
Pacific Medical Journal, Volume 4; doi:10.17238/pmj1609-1175.2018.4.89-90

N.V. Strelnikova, A.A. Antonova, V.B. Turkutyukov, E.S. Shapovalenko, Regional Clinic Hospital No. 1, Pacific State Medical University, Far Eastern State Medical University
Pacific Medical Journal, Volume 4; doi:10.17238/pmj1609-1175.2018.4.71-74

G.G. Melkonyan, A.N. Koval, N.V. Tashkinov, N.V. Strelnikova, E.E. Vasilyeva, Far Eastern State Medical University, Clinical Hospital No. 301 Of The Russian Federation Ministry Of Defense
Pacific Medical Journal, Volume 4; doi:10.17238/pmj1609-1175.2018.4.27-28

I.Yu. Tarmaeva, Odontsetseg Braun, V.A. Pankov, M.V. Kuleshova, Irkutsk State Medical University, Promotion Fund Of Healthcare, East Siberian Institute of Medical and Ecological Researches
Pacific Medical Journal, Volume 4; doi:10.17238/pmj1609-1175.2018.4.84-88

L.B. Korolevskaya, E.V. Saydakova, K.V. Shmagel, N.G. Shmagel, Perm Scientific Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Pacific Medical Journal, Volume 4; doi:10.17238/pmj1609-1175.2018.4.41-45

A.A. Golitsyna, Yu.V. Yugay, Yu.Yu. Pervov, T.N. Klimkina, V.K. Kovalchuk, Pacific State Medical University
Pacific Medical Journal, Volume 4; doi:10.17238/pmj1609-1175.2018.4.60-62

T.S. Zaporozhets, A.K. Gazha, T.N. Zvyagintseva, O.S. Malyarenko, N.N. Besednova, G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Somov Institute of Epidemiology and Microbiology
Pacific Medical Journal, Volume 4; doi:10.17238/pmj1609-1175.2018.4.49-52

G.N. Leonova, V.A. Lubova, V.A. Ivanis, Somov Institute of Epidemiology and Microbiology, Pacific State Medical University
Pacific Medical Journal, Volume 4; doi:10.17238/pmj1609-1175.2018.4.10-14