Language: classic - modern - postmodern

Journal Information
ISSN / EISSN : 2522-9281 / 2616-7115
Current Publisher: National University of Kyiv - Mohyla Academy (10.18523)
Total articles ≅ 53
Filter:

Latest articles in this journal

Orysia Demska
Language: classic - modern - postmodern pp 5-21; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.5-21

Abstract:
У статті проаналізовано практики найменування і перейменування центральних площ Києва від 1869 і до 1991 року як частину складної політичної історії української столиці після втрати Магдебурзького права і до відновлення незалежності. Підтверджено тезу, гцо такі практики за відповідних умов є політичною процедурою, детермінованою ідеологічними потребами; самі назви - політичними символами, гцо маніфестують певну політичну ідентичність і водночас є конструктором і частиною цієї ідентичності; а політично мотивоване переназивання вулиць - спільна риса усіх періодів революційних змін.
Illya Danyliuk, Anatoliy Zahnitko, Hanna Sytar
Language: classic - modern - postmodern pp 158-169; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.158-169

Abstract:
Статтю присвячено проблемі створення корпусу текстів Юрія Шевельова. Визначено основні структурні компоненти корпусу текстів, виділено функції, схарактеризовано особливості його наповнення, пояснено екстралінгвістичне й лінгвістичне розмічення.
Ivanna Tsar
Language: classic - modern - postmodern pp 52-62; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.52-62

Abstract:
У статті на матеріалі інтерв іо проаналізовано погляди молодих вихідців із Луганської, Донецької областей та Криму на проблему офіційної двомовності. З ’ясовано, що російськомовна молодь переважно заперечує потребу надання російській мові статусу офіційної Головним аргументом молодих людей є їхня належність до Української держави. Виявлено, що молодь здебільшого не ознайомлена з українським мовним законодавством і легко піддається впливу ЗАЛ.
Nataliia Kostusiak
Language: classic - modern - postmodern pp 114-125; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.114-125

Abstract:
У статті на засадах фхткційно-категорійної лінгвістики досліджено синтаксичну відприслівникову ад’єктивацію, визначено семантико-синтаксичні (адвербістьно-атрнбутнвну й локативио-атрибутиену) та формально-синтаксичні (приіменникове прислівне прилягання, роль неузгодженого означення) функції засобів її експлікації, наголошено на морфологічно не закріпленій прикметниковій категорійності спрямованих в ад ’активну сферу прислівників.
Natalia Yasakova
Language: classic - modern - postmodern pp 98-113; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.98-113

Abstract:
Статтю Андрія Хвилі «Від ухилу- у прірву», в якій офіційно засуджено творчість Миколи Хвильового, проаналізовано як частину мовної практики радянського тоталітаризму. Описано лінгвістичні механізми, зокрема, особливості вживання ідеологічно маркованих лексем, займенникових одиниць, для насадження ідей, потрібних для зміцнення тоталітарного режиму.
Raisa Khrystianinova
Language: classic - modern - postmodern pp 139-157; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.139-157

Abstract:
У статті розглянуто семантику складних речень, предикативні частини яких поєднані асемантичними сполучниками і (й), а. Обґрунтовано функційну подібність цих сполучників та їхній статус як асемантичних. Констатовано, що обидва сполучники реалізують лише формально-граматичну функцію виразника синтаксичного зв ’язку між предикативними частинами. Виявлено значну збіжність семантико-синтаксичних різновидів складних речень, формованих розгляданими сполучниками.
Iryna Ivanova
Language: classic - modern - postmodern pp 73-83; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.73-83

Abstract:
У статті розглянуто основні характеристики радянської реклами як пропагандистської технології, що також описано в публіцистиці Ю. Шевельова. Визначено, що одним із дієвих інструментів радянської агітації є відмова від Я-унікальності, репресивна мовна політика. Це вплинуло на рекламний текст, створений за часів культу особи.
Yuliia Hryshko
Language: classic - modern - postmodern pp 63-72; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.63-72

Abstract:
У статті наведено результати лінгвістичного аналізу сучасного українського поетичного дискурсу О. Ірванця, В. Неборака, Ю. Андруховича, В. Терена, В. Цибулька, І. Низового, О. Левченка, Ю. Іздрика та ін. Виокремлено основні стилістичні функції гендіадісу: звукове обігравання географічних назв та власних імен осіб; моделювання ономатопеї; власне фонетична гра; функція семантико-стилістичного синоніма. Установлено, що найпродуктивнішим типом гендіадісу є асемантична фонетична гра. Підкреслено, що поети часто підсилюють фоностилістичний ефект гендіадісу алітераціями та асонансами, які дублюють загальне акустичне тло вірша.
Katarzyna Jakubowska-­krawczyk, Svitlana Romaniuk
Language: classic - modern - postmodern; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.84-97

Mariia Lychuk
Language: classic - modern - postmodern pp 126-138; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.126-138

Abstract:
У статті досліджено семантичний аспект фразеологізованих еласненечленоеаних речень сучасної української мови. Проаналізовано семантичні зрушення в структурі фразеосхем цього типу синтаксично нечленованих речень. З ’ясовано специфіку формування значення фразеологізованих власне-нечленованихречень. Схарактеризовано їхні два семантичні типи: 1) з категорійним значенням «ствердження», 2) з категорійним значенням «оцінка».
Back to Top Top