International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences

Journal Information
ISSN / EISSN : 26024802 / 26024500
Current Publisher: Pen Academic Publishing (10.29329)
Total articles ≅ 19
Filter:

Latest articles in this journal

International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences; doi:10.29329/ijiasos

Sibel Tokatlıoğlu, Esin Cumhur Yalçın, Kırklareli University
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 3, pp 1-19; doi:10.29329/ijiasos.2019.205.1

Abstract:Günümüzde girişimcilik faaliyeti ekonomik büyümeye önemli oranda katkı sağlamaktadır. Bu faaliyetlerin potansiyelini belirlemede girişimci davranışa ilişkin bireysel algılar belirleyici rol oynamaktadır. Bu çalışmada, bireysel algılarla girişimcilik faaliyeti arasındaki ilişki, Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) 2015 veri setinden faydalanılarak incelenmiştir. Veri setinde yer alan 60 ülkenin girişimci davranışa ilişkin bireysel algıları temsil eden, algılanan iş fırsatları, algılanan yeterlik, girişimcilik niyeti ve başarısızlık korkusu değişkenlerine göre kümelenmesi ve elde edilen ülke kümelerinin toplam girişimcilik faaliyeti (TEA) değişkenine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hiyerarşik kümeleme analizi (Ward yöntemi) ve hiyerarşik olmayan kümeleme analizi (k-ortalama yöntemi) kullanılarak, algılar ve faaliyet düzeyleri birbiriyle benzerlik gösteren ülkelerden oluşan 5 küme elde edilmiştir. Kümelerin bileşimleri, ülkelerin girişimcilik faaliyeti değişkenine göre değerlendirilip ekonomik gelişmişlik seviyesine göre yorumlanmıştır.
Sırma Özeren, Galva Metal A.ş., Fazıl Özen, Kocaeli University
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 3, pp 20-35; doi:10.29329/ijiasos.2019.205.2

Abstract:Mutluluk, hayatı yaşanılır hale getiren en önemli unsurlardan birisidir. Mutluluk kişinin biyolojik yapısıyla ilişkili olduğu gibi çevresel ve sosyal faktörlerlerle de yakından ilişkilidir. Kişinin mutluluğu üzerinde beslenme şekli, spor-egzersiz gibi günlük faaliyetler, aile içindeki huzur, yaşanılan yerin coğrafi yapısı, iklimi, ülkenin refahı, demokratik ve demografik yapısı, gürültü ve görüntü kirliliği gibi çeşitli faktörler rol oynar. Mutlu kişiler yardımsever, özgüveni yüksek, etrafına pozitif enerji yayan, yaratıcı ve üretken insanlardır. Bu kişiler kendilerine gösterdikleri saygı ve özeni çevrelerindeki tüm insanlara ve hatta doğaya da gösterirler. Sosyal ve duygusal ilişkileri uzun süreli ve sağlıklı yürüdüğü için mutlu bireyler diğerlerine göre toplumda daha fazla değer görmektedir. Ayrıca, mutluluklarını iş hayatına yansıttıkları için mutlu insanlar hem bireysel hem de genel iş başarısının artmasına katkıda bulunur.
Muzaffer Telimen, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 2, pp 142-156; doi:10.29329/ijiasos.2018.192.2

Zaure Ayupova, Kazakh National Agrarian University, Daurenbek Kussainov, Zhanyl Madalieva, Gulbakhsha Mussabayeva, Gulnar Rakhimova, Zura Chikeeva, Northern-Kazakhstan state university named after M.K. Kozibayev, Kazakh National Pedagogical University named after Abai, Кyrgyz-Russian Slavic university named after B.N. Eltsyn
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 2, pp 173-183; doi:10.29329/ijiasos.2018.195.2

Hasan Alp Özel, Karabük University
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 2, pp 134-141; doi:10.29329/ijiasos.2018.192.1

Iris Kalkan Özel, Vakıfbank, Fazil Alioğlu, Karabük Üniversitesi
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 2, pp 157-172; doi:10.29329/ijiasos.2018.195.1

Ekrem Bulut, Kocaeli Üniversitesi
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 2, pp 123-133; doi:10.29329/ijiasos.2018.149.3

Hasan Alp Özel, Erdoğan Öztürk, Karabük University
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 2, pp 83-93; doi:10.29329/ijiasos.2018.149.1

Özlem Küçük, Kocaeli Üiversitesi
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 2, pp 94-122; doi:10.29329/ijiasos.2018.149.2