Journal of Clinical and Translational Hepatology

Journal Information
ISSN / EISSN : 2225-0719 / 2310-8819
Published by: Xia & He Publishing (10.14218)
Total articles ≅ 516
Current Coverage
PUBMED
PMC
SCIE
SCOPUS
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Gang Li, Liang-Jie Tang, Pei-Wu Zhu, Ou-Yang Huang, Rafael S. Rios, Kenneth I. Zheng, Sui-Dan Chen, Hong-Lei Ma, Giovanni Targher, Christopher D. Byrne, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; https://doi.org/10.14218/jcth.2021.00286

Yasser Fouad, Melissa Palmer, Minjun Chen, Arie Regev, Rajarshi Banerjee, Rob Myers, Robert Riccio, Richard Torstenson, Ramy Younes, Puneet S. Arora, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; https://doi.org/10.14218/jcth.2021.00408

Brent D. Heineman, Xiaocong Liu, George Y. Wu
Journal of Clinical and Translational Hepatology; https://doi.org/10.14218/jcth.2021.00093

Jun Yang, Ran Xue, Jing Wu, Lin Jia, Juan Li, Hongwei Yu, Yueke Zhu, Jinling Dong, Qinghua Meng
Journal of Clinical and Translational Hepatology; https://doi.org/10.14218/jcth.2021.00202

Imtiakum Jamir, Niteen Kumar, Gaurav Sood, Ashish George, Pankaj Lohia, Samba Siva Rao Pasupuleti, Amrish Sahney, Manav Wadhawan, Ajay Kumar, Abhideep Chaudhary
Journal of Clinical and Translational Hepatology; https://doi.org/10.14218/jcth.2021.00303

Yanna Liu, Tianyu Tang, Necati Örmeci, Yifei Huang, Jitao Wang, Xiaoguo Li, Zhiwei Li, Weimin An, Dengxiang Liu, Chunqing Zhang, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; https://doi.org/10.14218/jcth.2021.00177

Back to Top Top