Journal of New Materials for Electrochemical Systems

Journal Information
ISSN / EISSN : 14802422 / 22921168
Total articles ≅ 324
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
COMPENDEX
Archived in
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Changlong Wang, Zhenzhen Ren, Yongchao Zheng, Pengfei Ye, Kaifan Zhang, Xiaowei Cui
Journal of New Materials for Electrochemical Systems, Volume 22, pp 70-78; doi:10.14447/jnmes.v22i2.a02

Fathy Salama, Khalid Attia, Manal El-Shal, Ragab Said, Ahmed El-Olemy, Ahmed Abdel-Raoof
Journal of New Materials for Electrochemical Systems, Volume 22, pp 91-97; doi:10.14447/jnmes.v22i2.a05

Xiaoping Zhang, Lingxiao Chen, Yifan Zheng, Haodong Tang, Zongjian Liu
Journal of New Materials for Electrochemical Systems, Volume 22, pp 79-84; doi:10.14447/jnmes.v22i2.a03

Xiaoping Tian, Yongchao Zheng, Changlong Wang, Xiaowei Cui
Journal of New Materials for Electrochemical Systems, Volume 22, pp 112-118; doi:10.14447/jnmes.v22i2.a09

Svetlana Kashina, Marco Balleza, Araceli Jacobo-Azuara, R. Galindo
Journal of New Materials for Electrochemical Systems, Volume 22, pp 107-111; doi:10.14447/jnmes.v22i2.a08

Zhaojia Wang, Jun Li, Pengfei Ye, Changlong Wang, Xiaowei Cui
Journal of New Materials for Electrochemical Systems, Volume 22, pp 85-90; doi:10.14447/jnmes.v22i2.a04

Yan Lv, Peng Zhang, Qiankun Hou, Xiaochen Li, Xueyu Zhang, Jialiang Sun, Xu Zhang, Xueheng Tao
Journal of New Materials for Electrochemical Systems, Volume 22, pp 102-106; doi:10.14447/jnmes.v22i2.a07

N.F. Zain, N.A. Dzulkurnain, A. Ahmad, F. Salleh, N.S. Mohamed
Journal of New Materials for Electrochemical Systems, Volume 22, pp 65-69; doi:10.14447/jnmes.v22i2.a01

Back to Top Top