Kyivan Academy

Journal Information
ISSN / EISSN : 1995-025X / 2616-7123
Current Publisher: National University of Kyiv - Mohyla Academy (10.18523)
Total articles ≅ 41
Filter:

Latest articles in this journal

Volodymyr Masliychuk
Kyivan Academy pp 205-211; doi:10.18523/1995-025x.2019.16.205-211

Abstract:
Рецензія на книгу Fedyukin, Igor. The Enterprisers. The Politics of Schools in Early Modern Russia (Oxford: Oxford Univercity Press, 2019), 318 р.
Lyudmyla Posokhova
Kyivan Academy pp 222-226; doi:10.18523/1995-025x.2019.16.222-226

Abstract:
Рецензія на книгу: Склокін, Володимир. Російська імперія і Слобідська Україна у другій половині XVIII ст.: просвічений абсолютизм, імперська інтеграція, локальне суспільство (Львів: Видавництво УКУ, 2019), 268 с.
Ivan Kuzminskyi
Kyivan Academy; doi:10.18523/1995-025x.2019.16.128-159

Nazarii Loshtyn
Kyivan Academy pp 179-201; doi:10.18523/1995-025x.2019.16.179-201

Abstract:
У розвідці проаналізовано рукописні примітки з книг львівського бернардинця Норберта Ґоліховського. Книги зберігаються у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка. Як авторські примірники, ідентифіковано 11 книг у 10 томах. Встановлено час створення рукописних приміток та ідентифіковано книги, на які Норберт Ґоліховський посилається у примітках. У додатках опубліковано примітки, що містять біографічну інформацію, підтверджують провінієнцію книг, вклеєні до книг фотографії автора та молитву на вшанування бернардинського блаженного Владислава з Ґельньова.
Back to Top Top