Refine Search

New Search

Results in Journal ChemInform: 486,089

(searched for: journal_id:(8571))
Page of 9,722
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
, Mingjian Luo, Yubo Li, Xiong Liu, Zilong Tang, Keqin Deng, Gang Zhao
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652313

Laura Becerra-Cely, Juan Rueda-Espinosa, Andrea Ojeda-Porras, Diego Gamba-Sanchez
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652255

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jin Xie, Wei-Long Xing, ,
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652188

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Lingkui Meng, Takao Fujikawa, Motonobu Kuwayama, , Kenichiro Itami
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652212

Matthew Nava, Marie-Aline Martin-Drumel, Christopher A. Lopez, Kyle N. Crabtree, Caroline C. Womack, Thanh L. Nguyen, Sven Thorwirth, Christopher C. Cummins, John F. Stanton, Michael C. McCarthy
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652017

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Po‐Han Lin, Hai-Yang Guo, Xiao Zhang, Xiao‐Bing Cui, Qi-Sheng Huo, Ji‐Qing Xu
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652002

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Shiva Kalhor-Monfared, , Daniel Scherman, Christian Girard
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652266

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Sipun Sethi, Pradeep Kumar Das, Nabakrushna Behera
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652434

Naoki Ishida, Masahiro Murakami
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652438

Qun Cai, Deng‐Kui Li, Rong-Rong Zhou, Shi-Yi Zhuang, Jin-Tian Ma, Yan‐Dong Wu, An-Xin Wu
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652342

Longyun Lyu, Ming Yu Jin, Qijie He, Han Xie, Zhaoxiang Bian, Jun Wang
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652288

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ya‐Ping Han, Xian-Rong Song, Yi‐Feng Qiu, Xue‐Song Li, Heng-Rui Zhang, Xin-Yu Zhu, Xue‐Yuan Liu, Yong-Min Liang
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652196

Aleksei Yu. Dubovtsev, Ekaterina S. Denislamova, Pavel S. Silaichev, Maksim V. Dmitriev, Andrey N. Maslivets
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652192

Bo Zhang, Jun Li, , , Xiao-Ying Huang
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652031

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Vinayak Botla, Chiranjeevi Barreddi, Ramana V. Daggupati, Chandrasekharam Malapaka
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652123

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Kai Chen, Jia-Xin Liu, Xiang-Ying Tang, Min Shi
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652358

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yinlin Shao, Fangjun Zhang, Jie Zhang, Xigeng Zhou
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652097

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Wanxiang Zhao, John Montgomery
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652365

Xue-Qing Mou, Zheng-Liang Xu, Li Xu, Shao-Hua Wang, , Di Zhang, Jie Wang, Wei-Ting Liu, Wen Bao
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652214

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652515

Mingxin Liu, Chao-Jun Li
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652141

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Remy Hemelaere, Pier Alexandre Champagne, Justine Desroches, Jean-Francois Paquin
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652174

Michael J. Ingleson
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652439

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Gudala Satish, Archi Sharma, Kranthi Kumar Gadidasu, Rajeswar Rao Vedula,
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652307

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
In-Soo Myeong, Jin-Seok Kim, Yong‐Taek Lee, Jong‐Cheol Kang, Seok‐Hwi Park, Changyoung Jung, Won-Hun Ham
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652423

Cyril Jovene, Jerome Marrot, , Regis Goumont, Jean-Philippe Jasmin
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652272

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hui-Liang Hua, Bo-Sheng Zhang, Yu‐Tao He, Yi‐Feng Qiu, Jing-Yuan Hu, Yu-Chen Yang, Yong-Min Liang
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652357

Taketo Kojima, Ikumi Kawajiri, Jun-Ichi Nishida, Chitoshi Kitamura, Hiroyuki Kurata, Mirai Tanaka, Hiroshi Ikeda, Takeshi Kawase
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652207

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Guilhem Coussanes, , Anthony C. O'sullivan
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652104

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zhi-Hua Liu, Zhong-Tao Ding, Jia-Qiang Wang, Feng‐Mei Zhang, Jian-Jun Xia, Pei-Song Yang, Qin-Peng Shen, Chun-Bo Liu, Pei He
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652427

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Wei-Xun Chunyu, Zhang‐Gui Ding, Ming-Gang Li, Jiang-Yuan Zhao, Shao-Jie Gu, Yuan Gao, Fei Wang, Jian-Hai Ding, Meng‐Liang Wen
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652386

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Liming Chang, Junyi Lai, Gaoqing Yuan
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652302

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, , Samia Ahmed Al-Riyami, , Mohammed Khiat, , Ahmed Al-Rawahi, Ivan R. Green, Ishtiaq Ahmed,
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652401

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 9,722
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top