Refine Search

New Search

Results in Journal Journal of Systems Engineering and Electronics: 2,019

(searched for: journal_id:(815990))
Page of 41
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Yu Yongbin, Yang Chenyu, Deng Quanxin, Nyima Tashi, Liang Shouyi, Zhou Chen
Journal of Systems Engineering and Electronics, Volume 32, pp 1062-1070; https://doi.org/10.23919/jsee.2021.000091

Zhou Kai, Li Daojing, Cui Anjing, Han Dong, Tian He, Yu Haifeng, Du Jianbo, Liu Lei, Zhu Yu, Zhang Running
Journal of Systems Engineering and Electronics, Volume 32, pp 1143-1151; https://doi.org/10.23919/jsee.2021.000098

Vazquez Trejo Juan Antonio, Guenard Adrien, Adam-Medina Manuel, Ponsart Jean-Christophe, Ciarletta Laurent, Rotondo Damiano, Theilliol Didier
Journal of Systems Engineering and Electronics, Volume 32, pp 1014-1022; https://doi.org/10.23919/jsee.2021.000086

Pan Meiyan, Sun Jun, Yang Yuhao, Li Dasheng, Yu Junpeng
Journal of Systems Engineering and Electronics, Volume 32, pp 1111-1118; https://doi.org/10.23919/jsee.2021.000095

Zhu Zhengliang, Yang Degui, Zhang Junchao, Tong Feng
Journal of Systems Engineering and Electronics, Volume 32, pp 1083-1096; https://doi.org/10.23919/jsee.2021.000093

Li Yun, Jiang Kaige, Zeng Ting, Chen Wenbin, Li Xiaoyang, Li Deyong, Zhang Zhiqiang
Journal of Systems Engineering and Electronics, Volume 32, pp 1246-1262; https://doi.org/10.23919/jsee.2021.000106

Cao Xiaomao, Yi Jianxin, Gong Ziping, Rao Yunhua, Wan Xianrong
Journal of Systems Engineering and Electronics, Volume 32, pp 811-821; https://doi.org/10.23919/jsee.2021.000070

Wang Zining, Lin Min, Tang Xiaogang, Guo Kefeng, Huang Shuo, Cheng Ming
Journal of Systems Engineering and Electronics, Volume 32, pp 789-798; https://doi.org/10.23919/jsee.2021.000068

Tian Zhengjuan, Chen Rui, Long Wenxuan, Zhou Hong, Moretti Marco
Journal of Systems Engineering and Electronics, Volume 32, pp 779-788; https://doi.org/10.23919/jsee.2021.000067

Liu Zhiming, Bornemann Jens, Liu Shaobin, Kong Xiangkun
Journal of Systems Engineering and Electronics, Volume 32, pp 731-747; https://doi.org/10.23919/jsee.2021.000063

Page of 41
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top