Refine Search

New Search

Results in Journal ACM Transactions on Graphics: 4,674

(searched for: journal_id:(449471))
Page of 94
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Haoran Mo, Edgar Simo-Serra, Chengying Gao, Changqing Zou, Ruomei Wang
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-14; https://doi.org/10.1145/3476576.3476598

Tian Chen, Julian Panetta, Max Schnaubelt, Mark Pauly
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-9; https://doi.org/10.1145/3476576.3476583

Julien N. P. Martel, David B. Lindell, Connor Z. Lin, Eric R. Chan, Marco Monteiro, Gordon Wetzstein
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-13; https://doi.org/10.1145/3476576.3476607

Rinon Gal, Dana Cohen Hochberg, Amit Bermano, Daniel Cohen-Or
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-11; https://doi.org/10.1145/3476576.3476707

Torsten Hädrich, Daniel T. Banuti, Wojtek Pałubicki, Sören Pirk, Dominik L. Michels
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-15; https://doi.org/10.1145/3476576.3476747

Zhijin Yang, Pengfei Xu, Hongbo Fu, Hui Huang
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-13; https://doi.org/10.1145/3476576.3476699

Min Hyung Kee, Kiwon Um, Wooseok Jeong, Junghyun Han
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-12; https://doi.org/10.1145/3476576.3476743

Kang Chen, Yupan Wang, Song-Hai Zhang, Sen-Zhe Xu, Weidong Zhang, Shi-Min Hu
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-11; https://doi.org/10.1145/3476576.3476641

Wonjong Jang, Gwangjin Ju, YuCheol Jung, Jiaolong Yang, Xin Tong, Seungyong Lee
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-16; https://doi.org/10.1145/3476576.3476683

Jonathan Granskog, Till N. Schnabel, Fabrice Rousselle, Jan Novák
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-11; https://doi.org/10.1145/3476576.3476749

Alexandr Kuznetsov, Krishna Mullia, Zexiang Xu, Miloš Hašan, Ravi Ramamoorthi
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-13; https://doi.org/10.1145/3476576.3476763

Karl D. D. Willis, Yewen Pu, Jieliang Luo, Hang Chu, Tao Du, Joseph G. Lambourne, Armando Solar-Lezama, Wojciech Matusik
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-24; https://doi.org/10.1145/3476576.3476602

Zheng-Jun Du, Kai-Xiang Lei, Kun Xu, Jianchao Tan, Yotam Gingold
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-16; https://doi.org/10.1145/3476576.3476730

Mustafa B. Yaldiz, Andreas Meuleman, Hyeonjoong Jang, Hyunho Ha, Min H. Kim
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-14; https://doi.org/10.1145/3476576.3476619

Yiqian Wu, Yong-Liang Yang, Qinjie Xiao, Xiaogang Jin
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-13; https://doi.org/10.1145/3476576.3476591

Ahmed H. Mahmoud, Serban D. Porumbescu, John D. Owens
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-16; https://doi.org/10.1145/3476576.3476667

Sai Praveen Bangaru, Jesse Michel, Kevin Mu, Gilbert Bernstein, Tzu-Mao Li, Jonathan Ragan-Kelley
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-18; https://doi.org/10.1145/3476576.3476671

Mengdi Wang, Yitong Deng, Xiangxin Kong, Aditya H. Prasad, Shiying Xiong, Bo Zhu
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-16; https://doi.org/10.1145/3476576.3476675

Liane Makatura, Minghao Guo, Adriana Schulz, Justin Solomon, Wojciech Matusik
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-17; https://doi.org/10.1145/3476576.3476758

Jie Guo, Shuichang Lai, Chengzhi Tao, Yuelong Cai, Lei Wang, Yanwen Guo, Ling-Qi Yan
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-14; https://doi.org/10.1145/3476576.3476693

Yingying Ren, Julian Panetta, Tian Chen, Florin Isvoranu, Samuel Poincloux, Christopher Brandt, Alison Martin, Mark Pauly
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-15; https://doi.org/10.1145/3476576.3476698

Alexander Wilkie, Petr Vevoda, Thomas Bashford-Rogers, Lukáš Hošek, Tomáš Iser, Monika Kolářová, Tobias Rittig, Jaroslav Křivánek
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-14; https://doi.org/10.1145/3476576.3476709

Julian Panetta, Florin Isvoranu, Tian Chen, Emmanuel Siéfert, Benoît Roman, Mark Pauly
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-14; https://doi.org/10.1145/3476576.3476584

Sai Bi, Stephen Lombardi, Shunsuke Saito, Tomas Simon, Shih-En Wei, Kevyn Mcphail, Ravi Ramamoorthi, Yaser Sheikh, Jason Saragih
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-15; https://doi.org/10.1145/3476576.3476647

Timur Bagautdinov, Chenglei Wu, Tomas Simon, Fabián Prada, Takaaki Shiratori, Shih-En Wei, Weipeng Xu, Yaser Sheikh, Jason Saragih
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-17; https://doi.org/10.1145/3476576.3476721

Kathleen M Lewis, Srivatsan Varadharajan, Ira Kemelmacher-Shlizerman
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-10; https://doi.org/10.1145/3476576.3476682

Mustafa Işik, Krishna Mullia, Matthew Fisher, Jonathan Eisenmann, Michaël Gharbi
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-13; https://doi.org/10.1145/3476576.3476580

Xue Bin Peng, Ze Ma, Pieter Abbeel, Sergey Levine, Angjoo Kanazawa
ACM Transactions on Graphics, Volume 40, pp 1-20; https://doi.org/10.1145/3476576.3476723

Page of 94
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top