Refine Search

New Search

Advanced search

Results in Journal Restaurant and hotel consulting. Innovations: 39

(searched for: journal_id:(4171767))
Page of 4
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Ihor Hryshchenko, Nadiia Kravchuk, Olena Zborovska
Restaurant and hotel consulting. Innovations, Volume 2, pp 248-259; doi:10.31866/2616-7468.2.2.2019.188209

Abstract:
Актуальність. Розглянуто доцільність використання купажів рослинних олій для корекції недостатності ПНЖК та рослинної сировини у технології виробництва соусів майонезів. Використання купажованої олії, збалансованої за жирнокислотним складом та морквяного порошку, поєднання запропонованих співвідношень усіх компонентів забезпечує оригінальні органолептичні показники майонезу та водночас надає йому функціональних властивостей, підвищує харчову та біологічну цінність.Мета і методи. Мета статті – обґрунтувати та розробити технологію соусу майонезу, збагаченого бета-каротином. Методи дослідження – органолептичні, фізико-хімічні, структурно-механічні, статистичні.Результати. Розроблено технологію соусу майонезу на основі купажу кукурудзяно-оливкової олії та морквяного порошку зі збалансованим жирнокислотним складом.Висновки та обговорення. Встановлено, що використання рослинних компонентів, а саме морквяного порошку та купажованих олій у технології майонезів дозволяє отримати харчовий продукт підвищеної харчової цінності. Це дозволить розширити ассортимент соусів, збагатити їх жиророзчинними вітамінами, антиоксидантами та ПНЖК класу ω-6 та ω-3 в оптимальному співвідношенні.
Olena Vasylenko, Svitlana Lytvynets
Restaurant and hotel consulting. Innovations, Volume 2, pp 272-283; doi:10.31866/2616-7468.2.2.2019.188211

Abstract:
Актуальність досліджень полягає у вирішенні нагальних питань розробки та впровадження напрямів аутсорсингу підприємствами індустрії гостинності в Україні, що дозволить підвищити конкурентоспроможність та економічну ефективність галузі.Мета досліджень. Наукове обґрунтування доцільності використання механізмів аутсорсингу у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Визначення напрямів підвищення конкурентоспроможності закладів гостинності, а також особливостей використання аутсорсингу як інструменту інноваційного управління персоналом.Методи. Поєднують аналіз теоретичної основи поняття та проблематику практичного використання аутсорсингу в індустрії гостинності. Наукова новизна статті полягає в дослідженні європейського досвіду використання інструментів аутсорсингу в закладах гостинності та визначенні перспективи розвитку системного підходу управління у сфері готельно-ресторанного бізнесу в Україні.Висновки. Проаналізовано ефективність використання технологій аутсорсингу. Запропоновано напрями вдосконалення інформаційної комунікації для підвищення ефективності використання аутсорсингу підприємствами сфери гостинності, а сааме електронний ресурс для пошуку спеціалізованих компаній підбору персоналу для підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
Serhii Neilenko, Myroslav Kryvoruchko
Restaurant and hotel consulting. Innovations, Volume 2, pp 239-247; doi:10.31866/2616-7468.2.2.2019.188207

Abstract:
Актуальність. Під час розроблення технологічних процесів виробництва зернових смузі важливою умовою є визначення терміну зберігання смузі, в тому числі і зміну реологічних показників протягом зберігання в залежності від вибору структуроутворювача. Зміни реологічних показників смузі можна аналізувати і прогнозувати за допомогою основних структурно-механічних параметрів. Мета і методи дослідження. Метою дослідження визначено вивчення впливу структуроутворювачів на реологічні властивості зернових смузі при зберіганні. Методологічною основою дослідження є комплексний підхід як під час постановки завдань, так і при проведенні і аналізі результатів досліджень із використанням нових теоретичних розробок, сучасних комп’ютерних методів математичного моделювання і аналізу.Результати. Простежуються два основних періоди зміни характеристик структури смузі. Перший період тривалості зберігання становить 15 днів. Протягом нього всі структурно-механічні властивості смузі залишаються стабільними та мають наступні значення: темп руйнування структури m = 0,61, пластична в’язкість ηпл = 7,71 Па·с, ефективна в’язкість при одиничній швидкості зсуву В0 = 292 Па·с, гранична напруга зсуву σ0 = 240 Па, динамічна гранична напруга зсуву σд = 832 Па. Від шістнадцятої доби зберігання можна спостерігати другий період, коли реологічні показники смузі зростають. За досліджуваний період часу, від 15 до 30 діб, темп руйнування структури m збільшився від 0,61 до 0,69. Таке збільшення характеризує посилення аномальних, неньютонівських властивостей смузі. Пластична в’язкість ηпл зросла на 12,1 %, ефективна в’язкість при одиничній швидкості...
Mykhailo Manov, Tetiana Tkachenko
Restaurant and hotel consulting. Innovations, Volume 2, pp 262-271; doi:10.31866/2616-7468.2.2.2019.188210

Abstract:
Актуальність. На сьогодні сфера гостинності і у тому числі готельний бізнес динамічно зростають і стають важливою складовою національної економіки. Потенційно висока рентабельність при відносно невеликих початкових капіталовкладеннях обумовлюють інвестиційну привабливість готельного бізнесу для інвесторів. При створенні готелів інвестори мають визначити організаційно-правову форму господарювання, розробити організаційно-економічний механізм управління підприємством, який дозволить зберігати та зміцнювати стійку позицію підприємства на конкурентному ринку, задовольняти потреби споживачів, адекватно й оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища та стабільно розвиватися.Предметом дослідження є особливості вибору оптимальної організаційно-правової форми господарювання в готельному бізнесі.Мета дослідження полягає у визначенні факторів впливу на вибір організаційно-правових форм підприємництва в готельному бізнесі.Методи дослідження. Дослідження проводилося шляхом опрацювання законодавчих актів України, наукових публікацій із питань управління готелями, даних статистики, експертних оцінок.Результати. Основні теоретичні і практичні результати, що визначають новизну і практичну значущість дослідження, полягають у визначенні організаційно-правової форми підприємництва як одного з ключових елементів в ефективному управлінні готелем.Висновки та обговорення. Встановлено, що організаційно-економічний механізм господарювання, і зокрема організаційно-правова форма підприємництва, є одним із важливих чинників забезпечення довгострокової конкурентоспроможності готелів. Вибір...
Karyna Svidlo, Nataliia Yakymenko-Tereshchenko, Nadiia Popova
Restaurant and hotel consulting. Innovations, Volume 2, pp 194-212; doi:10.31866/2616-7468.2.2.2019.188203

Abstract:
Актуальність. Корпоративні свята виконують значну мотивуючу функцію. Основним засобом мотивації були і залишаються матеріальні блага. Але цього недостатньо, необхідна ще й підтримка духовних цінностей членів компанії-працедавця.Метою дослідження є наукове обгрунтування методології особливостей організації корпоративного свята на прикладі організації святкування ювілею компанії у ГРК.Методи дослідження поєднують систематизацію інформації щодо переліку послуг по організації святкування ювілею компанії у ГРК, порівняння вимог до відповідних заходів, більш детально досліджувана матеріально-технічна база та персонал реалізації інноваційної послуги.Результати. Досліджено вплив різноманітних чинників і складових компонентів ціннісно нормативної підгрупи організаційної культури компанії на формування інноваційної послуги щодо організації святкування ювілею компанії у ГРК. Встановлено вплив вищеозначених чинників і складових на формування основних етапів надання інноваційної послуги щодо організації святкування ювілею компанії. Розроблено раціональний сценарій інноваційної послуги та окреслено матеріально-технічну базу організації святкування ювілею компанії у закладах готельного господарства.
Viktor Zinchenko
Restaurant and hotel consulting. Innovations, Volume 2, pp 284-291; doi:10.31866/2616-7468.2.2.2019.188213

Abstract:
Актуальність дослідження. Бізнес-планування в системі сфери обслуговування в сучасних умовах являється об’єктивною необхідністю. По-перше – в силу еволюціонізуючої конкуренції , по-друге – в силу інтеграції України у світовий бізнес-простір, по-третє – по причині росту потреб клієнтів, а саме якості цих потреб.Мета дослідження. Вироблення практичних рекомендацій представникам малого та середнього бізнесу сфери обслуговування.Методика дослідження. Соціологічне опитування учасників міжнародного туристичного салону «Україна» – UITM’ 2019, аналіз роботи системи туристичних підприємств «Супутник», використання аналітичних матеріалів Всеукраїнської асоціації туристичних операторів, власний практичний досвід.Результатом дослідження стало виведення певного алгоритму методики складання бізнес-планів для сфери обслуговування.Висновки та обговорення результатів. Матеріали дослідження рекомендовані як широкому колу потенційних організаторів готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, так і фахівцям існуючих структур сфери послуг.
Mykola Ohiienko, Alona Ohiienko
Restaurant and hotel consulting. Innovations, Volume 2, pp 213-222; doi:10.31866/2616-7468.2.2.2019.188204

Abstract:
Актуальність. У статті досліджено процес впливу розвитку туризму на підняття економічного рівня регіонів України та держави в цілому. Туризм є одним із таких бюджетоформуючих факторів. Нами охарактеризовано потенціал подієвого туризму. Гастрономічні фестивалі розглянуто як основну форму подієвого туризму Миколаївщини. Надходження прибутку від туризму є суттєвим, отже регіон отримує вигоди завдяки певній події. Нами стверджено, що подієвий туризм часто передбачає певну пізнавальну складову, долучення туристів до місцевої культури. Його можна класифікувати за типом події та за її масштабом.Мета і методи. Метою статті є дослідження теоретичних аспектів розвитку подієвого туризму регіону, аналіз сучасного стану гастрономічного туризму в Україні та Миколаївській області, виявлення перспектив та шляхів розвитку регіонального подієвого гастрономічного туризму. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених щодо розвитку подієвого туризму, статистичні дані Державної служби статистики України. В основу реалізації визначеної мети покладено системний підхід до досліджуваних проблем та використано різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження.Результати. Встановлено, що особливостями подієвого туризму є: відсутність сезонності; можливість прогнозування; масовість; інтерактивність; інноваційність; регулярність подій; стимулювання повторного відвідування дестинацій; видовищність. На підставі даних Державної служби статистики України за останній рік досліджено кількість туристів, які подорожували з метою організації дозвілля по...
Sciprofile linkIryna Antonenko, Iryna Melnyk
Restaurant and hotel consulting. Innovations, Volume 2, pp 180-193; doi:10.31866/2616-7468.2.2.2019.188201

Abstract:
Актуальність. Дослідження особливостей розвитку послуг HoReCa круїзного туристичного продукту дає можливість оцінити і визначити детермінанти активного росту даного сегмента на світовому туристичному ринку. Асортимент та рівень якості послуг готельного та ресторанного обслуговування були у фокусі організаторів круїзів ще з етапу становлення круїзного туризму (40–50-ті рр. ХІХ століття). Сьогодні при проектуванні круїзних кораблів інженерно-технічні характеристики враховують профіль послуг HoReCa на рівні із рішеннями щодо організації дозвілля на борту. Наприклад, для реалізації концепції сталого розвитку на нові кораблі-мегалайнери встановлюють системи переробки відходів, таким чином прямуючи до замкненого (автономного) операційного циклу. HoReCa круїзного корабля забезпечує більше половини операцій обслуговування гостя та має найпотужнішу кількість персоналу, який підпорядковується директору круїзу. Актуальність обраної теми визначається необхідністю пошуку детермінант для утримання позицій круїзного туризму на ринку шляхом реалізації інноваційних рішень у HoReCa.Мета і методи. Метою дослідження є оцінка використання потенціалу послуг HoReCa круїзних кораблів при формуванні круїзного туристичного продукту. Методи, що використовувалися при проведенні дослідження: системний метод, порівняльний та структурний аналіз.Результати. За результатами дослідження визначено, що послуги HoReCa можуть виступати основою концепції круїзного продукту, зокрема, при організації еногастрономічних турів; мегалайнери збільшують номерний фонд та розширюють кількість ресторанів, барів і інших закладів харчування для...
Aleksandr Cherevko, Sciprofile linkOlga Mayak, Stanislav Kostenko, Aziz Sardarov
Restaurant and hotel consulting. Innovations, Volume 2, pp 224-238; doi:10.31866/2616-7468.2.2.2019.188206

Abstract:
Метою дослідження є вдосконалення теплообмінного обладнання для виробництва концентратів з овочевої сировини, а саме вакуум-випарного апарату з перемішуючим пристроєм Інструментом для визначення переваг запропонованих технічних рішень обрано системний аналіз, а саме імітаційне моделювання.Методи дослідження. Запропоновано новий спосіб концентрування овочевої сировини, а саме розділення на фракції – сік та вичавки, та їх окрема переробка з подальшим поєднанням в різному співвідношенні. Уварювання соку в випарному апараті з мішалкою під вакуумом є основним процесом теплообміну в запропонованому способі переробки. Мішалка являє собою спіральний порожнистий вал з можливістю підведення в порожнину теплоносія, в данному випадку – пари. У результаті проведених експериментів було досліджено залежність коефіцієнта тепловіддачі від числа обертів розробленої мішалки. Аналіз отриманих залежностей дозволив визначити ефективність запропонованих технічних рішень. Експериментальні дослідження стали підґрунтям для системного аналізу процесу, а саме імітаційного моделювання зміни температурного поля в процесі уварювання овочевого соку.Результати. Запропоновано новий спосіб переробки овочевої сировини. Для його реалізації розроблений вакуум-випарний апарат з удосконаленим перемішуючим пристроєм. Проведені експериментальні дослідження з визначення коефіцієнту тепловіддачі під час концентрування соку. Здійснено імітаційне моделювання змін температурного поля в апараті та загального робочого циклу випарного аппарату періодичної дії. Системно-динамічне моделювання виконувалося в середовищі...
Yuliia Zemlina, Olena Lifirenko
Restaurant and hotel consulting. Innovations, Volume 2, pp 121-131; doi:10.31866/2616-7468.2.1.2019.170430

Abstract:
Мета дослідження – проаналізувати сучасний стан та визначити перспективи подальшого розвитку готельної індустрії України.Методи дослідження поєднують аналіз та систематизацію інформації щодо питань стану та подальших перспектив розвитку індустрії гостинності.Наукова новизна статті полягає у аналізі сучасного стану готельного сервісу і його взаємозв’язок з туристської індустрією. Розглядаються тенденції і перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні.Висновки. Підвищення якості готельної пропозиції до рівня міжнародних стандартів, розширення ринків збуту і підготовка фахівців у відповідності з вимогами світових стандартів конче необхідне для забезпечення розвитку туристичної сфери в умовах поглиблення відносин між Україною і Європейським Союзом. Стратегія розвитку галузі потребує державної підтримки у фінансуванні за основними напрямами: залучення туристів на вибраних цільових ринках (рекламно-інформаційна діяльність, зокрема виставкова, створення мережі інформаційних центрів тощо); приведення національних нормативів, стандартів безпеки, якості товарів і послуг у відповідність до міжнародних вимог.
Page of 4
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top