Refine Search

New Search

Results in Journal Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere: 48

(searched for: journal_id:(4171400))
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Iryna Ovcharuk, Yevhen Boklah
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 170-182; doi:10.31866/2617-796x.3.2.2020.220594

Abstract:
Метою статті є проведення дослідження історичного розвитку систем у галузі транспортних технологій, а саме систем на залізничному транспорті. Докладно представлені завдання, які виникали з розвитком залізничного транспорту, та описані способи їх розв’язання.Методами дослідження є огляд і проведення аналізу сучасних технологій та інформаційних систем, що призначені для автоматизації робіт у галузі залізничного транспорту, проведення аналізу переваг та недоліків наявних програмних продуктів.Новизною проведеного дослідження є аналіз переваг і недоліків систем, що використовують у галузі залізничного транспорту. У статті наведено докладний аналіз розвитку інформаційних систем у галузі залізничного транспорту, описано, які завдання вирішувалися в різні часи з різних напрямів, а саме з питань транспортування продукції від виробників до споживачів, удосконалення управління експлуатаційною діяльністю залізниць, управління технологічними процесами.Висновки. Викладений у статті матеріал дає змогу сформувати модель розвитку залізничної галузі за певний час. Розглянуто проблеми, що виникали у зв’язку з підвищенням потужності залізничної галузі й обробкою великих обсягів інформації, з питань оперативного управління перевезеннями, обслуговування, управління експлуатаційною діяльністю залізниць, планування ремонту вагонів та обліку всіх видів робіт, а також резервування місць для пасажирів. Докладно представлено розвиток відповідних інформаційних систем, які створювалися для автоматизації робіт і вирішення відповідних завдань.
Yuliia Trach
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 148-160; doi:10.31866/2617-796x.3.2.2020.220588

Abstract:
Мета статті – проаналізувати наявні в Україні проєкти віртуалізації об’єктів історико- культурної спадщини.Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні системного методу, який є основою для вивчення явищ, пов’язаних з віртуалістикою.Наукова новизна полягає в тому, що у статті вперше проаналізовано український досвід VR-реконструкції об’єктів історико-культурної спадщини.Висновки. Звернено увагу на відсутність в Україні переліку предметів культурної спадщини, що підлягають оцифровуванню, а також стандартів створення цифрового ресурсу з метою забезпечення доступності, активного й ефективного його використання, сумісності й обміну даними на локальному і міжнародному рівнях, збереження створенного ресурсу та його актуалізації. Наголошено на можливостях ІТ у сфері забезпечення збереження й управління історико-культурною спадщиною: від створення інформаційних систем, використання різноманітних систем безпеки в збереженні культурної спадщини, контролю та моніторингу стану пам’яток архітектури й інших культурних цінностей, створення і ведення реєстру культурних цінностей, web-технології до застосування технологій візуалізації і технологій віртуальної реальності, які використовують з метою відтворення втрачених чи пошкоджених об’єктів культурної спадщини тощо. Розглянуто сутність та особливості реалізації VR-проєктів, таких як «Кишенькова країна», «Трахтемирів-Digital», «Замки 360: Закарпаття», проєкт з тривимірної конструкції Середнянського замку, «Pinzel.AR», VR-розробки Pixelated Realities та AERO 3D, «Автентична Україна: нематеріальна культурна спадщина», «Тустань_віртуальна», «Цифрові музейні колекції Київської фортеці». Згадано про унікальну діджитал-платформу «Український національний інтелект», покликану надати доступ до оцифрованої культурної спадщини України. Зроблено висновок, що аналіз наявних проєктів з оцифровування об’єктів культурної спадщини наполегливо вимагає розробки стратегії побудови майбутньої цифрової колекції, яка має враховувати планування процесу оцифровування; узгодження юридичних питань; дотримання загальноприйнятих стандартів і принципів управління; підтримку доступу та збереження створеного цифрового ресурсу.
Viktoriia Volynets
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 122-133; doi:10.31866/2617-796x.3.2.2020.220582

Abstract:
Мета дослідження – розкрити особливості діяльності віртуального музею та його потенціал.Методи дослідження. Вибір методів дослідження зумовлений метою статті й предметом дослідження, зокрема застосовано системний підхід до опрацювання робіт з проблем цифровізації культури, музейної практики, також застосовано метод компаративного аналізу (щодо функціонування традиційного та віртуального музеїв у логіці схожість/відмінність).Наукова новизна. Порушено питання проблематики віртуального музею під впливом цифровізації.Висновки. Віртуальний музей, по-перше, феноменологічно є релевантним цифровій культурі; по-друге, він створює доступні для сприйняття будь-якої людини цифрові артефакти, копії яких розрізняються внутрішньовидовими особливостями. Як форма розвитку інтерактивності в роботі традиційних музеїв, віртуальний музей – важливе доповнення, засіб, що розширює практику творчої комунікації музейних працівників, а також сприяє їх залученню до підвищення власних цифрових компетентностей.
Olha Tkachenko, Oleksandr Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 192-208; doi:10.31866/2617-796x.3.2.2020.220602

Abstract:
Мета статті – дослідити та розглянути загальні тенденції, проблеми та перспективи використання хмарних обчислень і технологій в обробці даних, зокрема оптимізації їх збереження.Методи дослідження – методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної сфери (хмарні обчислення та хмарні технології). У статті досліджено підходи до збереження даних (у тому числі й мультимедіа) у сучасних системах, які підтримують хмарні обчислення та технології.Новизна дослідження – аналіз використання хмарних обчислень і технологій для оптимізації зберігання даних.Висновки. У статті розглянуто різні аспекти, пов’язані з хмарними обчисленнями та хмарними технологіями, включаючи різні переваги та недоліки. Хмарні обчислення та хмарні технології можуть мати численні переваги для різних зацікавлених сторін. Хмарні обчислення та хмарні технології мають деякі проблеми. Слід вказати, що завдяки підтримці моделей розгортання й обслуговування хмарних обчислень і хмарних технологій проблеми можуть бути мінімізовані або усунені, оскільки динамічні характеристики хмарних обчислень та хмарних технологій завжди можуть підтримувати користувачів.
Kostiantyn Bulyha, Olena Bulyha
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 161-169; doi:10.31866/2617-796x.3.2.2020.220590

Abstract:
Метою статті є пошук оптимальних методів побудови тренду з метою аналізу епідеміологічної ситуації в разі подальшого розвитку пандемії COVID-19. Докладно розглянуто завдання, які виникли зі зростом випадків інфікування восени 2020 року.Методи дослідження: узагальнення методу найменших квадратів Гауса та методологія Facebook Prophet.Новизною проведеного дослідження є порівняльний аналіз переваг і недоліків систем, що використовують для оперативної обробки статистичних даних, зокрема електронних таблиць MS Excel.Висновки. Викладений у статті матеріал дає наочні приклади виконання статистичних розрахунків з використанням широко розповсюджених програмних продуктів. Розглянуто проблеми, що виникають у зв’язку з правдивістю статистичної інформації. Представлено приклади реальних розрахунків трендів епідеміологічної ситуації.
Olha Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko, Mykhailo Boniar
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 109-121; doi:10.31866/2617-796x.3.2.2020.220580

Abstract:
Метою статті є дослідження, аналіз і розгляд загальних проблем і перспектив використання онтологій під час моделювання процесів навчання.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять цієї предметної сфери (навчальні процеси та процеси управління навчанням). У статті розглянуто наявні підходи до моделювання навчальних процесів.Новизною проведеного дослідження є розв’язання проблем інтелектуалізації процесів навчання на основі формальних онтологічних моделей.Висновки. У роботі проаналізовано наявні проблеми та перспективи застосування онтологій у моделюванні процесів навчання. Враховуючи результати проведеного аналізу, розроблено багаторівневу онтологічну модель, яка має важливе значення для розв’язання проблем підвищення ефективності процесів навчання (особливо дистанційного, online-навчання, e-learning) за допомогою використання комп’ютерних навчальних систем.
Oleksandr Tkachenko, Maksym Humeniuk
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 134-147; doi:10.31866/2617-796x.3.2.2020.220584

Abstract:
Метою статті є дослідження, аналіз і розгляд загальних проблем і перспектив використання наявних методів візуалізації статистичної та аналітичної інформації.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять цієї предметної сфери (візуалізація статистичних і наукових даних). У статті розглянуто підходи до візуалізації інформації.Новизною проведеного дослідження є аналіз математичного і статистичного апарату, який може застосовуватися для візуалізації статистичних і наукових даних, і опис деяких аспектів візуалізації.Висновки. У роботі досліджено наявні погляди на візуалізацію даних, яка є поданням деяких даних у графічній формі та може бути використана з метою маркетингової діяльності, а також види об’єктів інфографіки та критерії її створення. Враховуючи результати проведеного аналізу, автори прийняли рішення щодо розробки программного продукту візуалізації статистичних і наукових даних, визначили його математичне обґрунтування.
Olha Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko, Georgy Kovbatyuk
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 183-191; doi:10.31866/2617-796x.3.2.2020.220599

Abstract:
Мета статті – дослідити та розглянути загальні тенденції, проблеми та перспективи використання онтологічного моделювання інвестиційної діяльності.Методи дослідження – методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної сфери (інвестиційна діяльність). У статті наведено підходи до онтологічного моделювання інвестиційної діяльності та розробки сучасних інтелектуальних експертних систем, що підтримують інвестиційні процеси.Новизна дослідження – аналіз використання онтологічного моделювання при оптимізації інвестиційної діяльності.Висновки. У статті розглянуто різні аспекти, пов’язані з інтелектуальними технологіями, що ґрунтуються на моделюванні, зокрема на онтологічному; сутність онтологічного моделювання інвестиційної діяльності. Використання когнітивно-онтологічної моделі сприяє формуванню оптимальних управлінських рішень у галузі інвестиційної діяльності. Сукупність взаємопов’язаних управлінських дій щодо інвестиційної діяльності, їх логічна послідовність становлять цілісну стратегію управління – модель управління процессами в системі інвестиційної діяльності.
Yulyia Trach
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 87-94; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206113

Abstract:
Мета статті – розкрити значення перекладу й адаптації міжнародних ІТ-стандартів в Україні.Методи дослідження. Під час підготовки дослідження застосовано такі загальнонаукові методи пізнання, як аналіз і синтез.Наукова новизна дослідження полягає в з’ясуванні особливостей процесу гармонізації міжнародних ІТ-стандартів в Україні, у наголошенні на необхідності більш досконалого перекладання ІТ-стандартів і наближення їхнього змісту до практичної діяльності.Висновки. В Україні потрібна наукова дискусія, у процесі якої має бути досягнутий консенсус і відпрацьовані напрями подальшої стратегії й тактики розвитку ІТ-сфери на міжнародних засадах. Слід теоретично обґрунтувати стратегію запровадження в Україні міжнародних ІТ-стандартів і чітко обґрунтувати потреби й здатності національної ІТ-науки брати участь у підготовці міжнародних стандартів. Це передбачає не тільки аналіз теоретичних засад запровадження міжнародних ІТ-стандартів, а й з’ясування тенденцій розвитку міжнародних ІТ-стандартів і наслідків цього для України; а також розробку рекомендацій щодо стратегії запровадження в Україні міжнародних ІТ-стандартів.
Tetiana Filipenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 79-86; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206112

Abstract:
Метою статті є аналіз технічної та правової складової проблеми комп’ютерної злочинності, а також огляд питань інформатизації та правового регулювання інформаційних відносин. Це є актуальною проблемою, оскільки цифрові технології впевнено ввійшли в сучасне життя і, на жаль, стали знаряддям вчинення таких злочинів, як тероризм, шпигунство, шахрайство, крадіжка, дитяча порнографія тощо.Методами дослідження є методи аналізу правових відносин у сфері інформаційно-комп’ютерних технологій, класифікація кіберзлочинів і вплив цифрової недоброчесності на суспільство як з морального, так і з правового чи економічного погляду.Новизною дослідження є розкриття сутності злочинного порушення функціонування інформаційних систем та техніко-технологічного боку злочину. Наслідки таких злочинів можуть бути доволі трагічними, навіть незважаючи на те, що спосіб їх скоєння суттєво відрізняється від традиційних терористичних актів чи техногенних катастроф. Зважаючи на вказані чинники, вчинення та аналіз кіберзлочинності є актуальною та важливою проблемою сьогодення, а зі швидким розвитком цифрових технологій з’являються нові методи скоєння злочинів, а отже, є необхідність для розробки й аналізу сучасних підходів до їх запобігання.Висновки. Важливою відмінністю комп’ютерних злочинів є, так би мовити, відсутність традиційних ознак злочину, на кшталт відбитків пальців, речових доказів тощо. Специфікою комп’ютерних злочинів також є феномен інструментарію комп’ютерних посягань. На відміну від традиційних способів злочину (зброя, ніж і т. п.) інструментарій комп’ютерних – різноманітні програмні засоби комп’ютерних втручань.
Olha Tkachenko, Vladyslav Plisenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 33-46; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206103

Abstract:
Метою статті є дослідження і розгляд загальних проблем автоматизації, інформати­зації та роботизації діяльності в аптечній сфері; розгляд, опис і аналіз процесів роботиза­ції автоподачі ліків у аптеках різних країн та України зокрема.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної сфери (аптечної). У статті розглянуто підходи до роботизації аптечної діяльності, зокрема автоподачі ліків у аптеці.Новизною проведеного дослідження є аналіз аптечних роботів, історія появи, основ­ні функції аптечних роботів, функціональна схема та програмне забезпечення, проблеми та перспективи роботизації в аптечній сфері в Україні, а також власне бачення на розроб­ку програмного забезпечення для подібних роботів.Висновки. З розвитком аптечних роботів має розвиватися й відповідне програмне забезпечення для них: реалізація нових функцій, досконаліша оптимізація наявних, оптимі­зація запитів для скорочення загального часу роботи робота тощо. Враховуючи ці аспек­ти, у наш час розробка програмного забезпечення для аптечного робота є актуальною, популярною та доцільною. Тому пошук шляхів інформаційно-технологічної підтримки процесів, що відбуваються в аптечній сфері, є важливим чинником забезпечення ефективного функціонування аптечних роботів.
Olha Tkachenko, Oleksandr Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 22-32; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206096

Abstract:
Мета статті – дослідити та розглянути загальні проблеми та перспективи моделюван­ня ситуаційного управління, зокрема онтологічного моделювання.Методи дослідження – це методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної сфери (ситуаційний менеджмент). У статті досліджено підходи до розробки відповідних онтологічних моделей.Новизна дослідження – аналіз онтологій та їх застосування в моделюванні процесів ситуаційного управління.Висновки. У статті проаналізовано схожість структурної схеми процесу прийняття рішень щодо регулювання проблемної ситуації та загальної схеми онтологічного моделювання. Між елементами цих схем встановлюється відповідність для обґрунтування онтологічного підходу до реалізації ситуаційного управління. Зміст відповідних елемен­тів схем порівнюють з метою розкриття механізмів ситуаційного управління. Побудову інформаційних моделей розуміння ситуаційного управління пропонують розглядати як завдання побудови онтологій предметних сфер та онтологічних моделей ситуацій.
Kateryna Kotsiubivska, Stepan Baranskyi
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 59-68; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206109

Abstract:
Метою статті є вивчення можливостей інструментів 3D-моделювання в завданнях комп’ютерної реконструкції об’єктів історико-культурної спадщини. Створення 3D-моделей елементів історичної спадщини та розробка програмного забезпечення для 3D-прин­тера. Сучасні установи пам’яті, місця, де зберігаються історико-культурні цінності, за­лишилися найменш залучені в глобальній цифровізації. Тому оцифрування культурної спадщини є актуальною проблемою сьогодення, адже за допомогою цифрових техноло­гій можна не тільки створити електронні копії наявних музейних цінностей, а й створити тривимірну модель утрачених історико-культурних цінностей.Методами дослідження є сукупність методів та технологій 3D-моделювання, їхніх можливостей і застосування їх для розв’язання проблем побудови віртуальної реконструкції історичної та культурної спадщини. Використання технології 3D моделювання для фактичної реконструкції пам’яток історії та культури, таких як археологічні знахідки, і для створення цифрових копій музейних експонатів.Новизною дослідження є використання сучасних комп’ютерних технологій для відновлення історичної чи культурної спадщини, яка була втрачена або частково втрачена. Процеси урбанізації охоплюють традиційний культурний простір, актуалізуючи проблему збереження історико-культурної спадщини та національної і культурної ідентичності. Реконструюються архітектурні комплекси міста, дворянські та земельні маєтки, храми та монастирі; часто місця історичної та культурної спадщини повністю або частково зникають через військову політику влади. Деякі археологічні пам’ятки чи музеї також потребу­ють реставрації, а комп’ютерне моделювання може бути найкращим рішенням.Висновки. Використовуючи 3D-моделювання, можна отримати тривимірну модель, а потім надати програмне забезпечення для реконструкції пошкоджених предметів або відтворення утрачених частин. Тривимірні математичні моделі включені до цифрового архіву історичної спадщини та доступні для подальшого видання з будь-якої точки світу. На основі створених 3D-моделей можна друкувати 3D-копії творів мистецтва, музейні виставки. Такий підхід до збереження історико-культурної спадщини відкриває нові перспективи для збереження наявних музейних цінностей і відтворення втраченої культурної спадщини.
Hanna Zavolodko, Oleh Kasilov
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 11-21; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206094

Abstract:
Метою статті є розгляд проблем, пов’язаних з відсутністю можливості проведення за­нять в очній формі, дослідження та аналіз засобів проведення і контролю дистанційного (онлайн) навчання, визначення основних критеріїв вибору програмного забезпечення та загального алгоритму проведення занять з використанням сучасних інтерактивних засо­бів – вебінарів.Методами дослідження є аналіз платформ, які можуть бути використані як інтерак­тивні засоби онлайн-навчання, огляд видів сучасного навчання та синтез загального алго­ритму проведення віртуальних зустрічей.Новизною проведеного дослідження є запропонований алгоритм проведення вебі­нарів, який охоплює усі основні етапи підготовки та проведення онлайн-зустрічей, аналіз видів навчання, аналіз платформ проведення онлайн-конференцій.Висновки. У технології вебінарів реалізовано принцип інтерактивності, який може бути забезпечений за допомогою моделі «доповідач – учасник». Підготовка і проведення вебінару це рутинний процес, від якості виконання якого залежить його проведення. Для цього необхідно виконати певну послідовність дій, яку наведено в статті. Інтерактивні системи в онлайн-освіті сумісні з багатьма організаційними формами і методами навчання, мають широке застосування в освітній діяльності ЗВО. Запропонований алгоритм охоплює усі етапи проведення вебінарів з метою спрощення процесу навчання.
Oleh Boichuk
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 69-78; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206110

Abstract:
Метою статті є аналіз проблеми соціалізації сучасної молоді в епоху тотальної диджиталізації, дослідження комп’ютерних ігор як потужного агента соціалізації молоді. Для досягнення поставленої мети необхідно проаналізувати особливості впливу ігор на процес соціалізації молоді та формування нових ціннісних орієнтирів, акцентувати увагу на понятті «кіберсоціалізація» та «кіберадикція».Методи дослідження: аналітичний метод, метод включеного спостереження, метод структурно-функціонального аналізу, феноменологічний метод. Аналіз впливу залежності молоді від комп’ютерних ігор і вивчення впливу цифровізації на соціальну комунікацію молоді. Дослідження використання інформації з інтернету на формування світосприйняття в молодої частини населення, і як можна використовувати її в навчанні, формуванні особистості й моральному вихованні. У період формування світогляду інтернет може суттєво впливати на становлення молодої людини та здатність її до соціалізації.Новизною дослідження є визначення особливостей впливу комп’ютерних ігор на моральні та соціальні цінності сучасної молоді та здійснення соціально-філософського аналізу проблеми впливу комп’ютерів і мережевих технологій сучасного світу на процес формування цінностей і свідомості підлітка в глобалізованому світі. У статті розглянуто вплив комп’ютерної залежності на соціалізацію молоді та формування людських цінностей. Розкрито поняття «кіберсоціалізація» та «кіберадикція». Встановлено причинно-наслідкові зв’язки між комп’ютерними іграми та порушенням формування правильних соціальних цінностей, показано вплив комп’ютерної залежності на погіршення комунікативних навиків і підвищення рівня агресії підлітків.Висновки. Дослідження засвідчило, що через систематичне використання комп’ютерних технологій у молодої людини знижується успішність у навчанні, через малорухливий спосіб життя виникають певні хвороби, а також явище соціальної самотності, знижується рівень активності й охайності, паралельно збільшується рівень відчуженості від соціальних норм і цінностей, зрештою виникає соціальне виключення індивіда.
Olexandr Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko, Vladyslav Shcherbatiuk
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 47-58; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206107

Abstract:
Метою статті є дослідження і розгляд загальних проблем і перспектив розробки голосових синтезаторів на основі їхньої кросплатформності, опис та аналіз процесів розробки авторської програми синтезу мови, яка може підтримувати роботу на максимальній кількості систем, спроможних до звуковідтворення та незалежних від типу операційної системи.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної сфери (голосові синтезатори). У статті розглянуто підходи до розробки кросплатформних голосових синтезаторів.Новизною проведеного дослідження є аналіз математичного апарату, що може застосовуватися для синтезу голосу (голосних, різних типів приголосних звуків), та опис де­яких аспектів розробки власної авторської системи, що синтезує голос людини.Висновки. Переважна більшість програм голосового синтезу розроблена спеціально для визначених типів комп’ютерів або прив’язана до конкретної операційної системи. У роботі досліджено голосовий синтезатор, визначено його математичне обґрунтування та перспективи кросплатформності.
Olha Barkova, Volodymyr Babenko, Andriy Savych
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 155-171; doi:10.31866/2617-796x.2.2.2019.187727

Abstract:
Мета дослідження – розробити рекомендації щодо розвитку програмного забезпечення установ пам’яті відповідно до цифровізації культурної спадщини.Методи дослідження. На основі емпіричних досліджень й аналізу стану програмно-технологічного забезпечення вітчизняних установ пам’яті здійснено огляд підходів до розробки програмних продуктів у секторі історико-культурної спадщини. Проведено аналіз повільного впровадження програмного забезпечення у вітчизняних установах пам’яті, що негативно впливає на процеси цифровізації, зокрема на розвиток інформаційних ресурсів і цифрових колекцій, електронний облік фондів. Визначено основні підходи до забезпечення інформаційних виробництв програмними засобами та організації ефективної взаємодії суб’єктів життєвого циклу програмного забезпечення.Наукова новизна полягає в запропонуванні для вітчизняних установ пам’яті ефективного напряму проєктного менеджменту програмно-технологічних розробок від формування технічного завдання до його впровадження. Надано рекомендації щодо забезпечення якості інтерфейсів та веб-сайтів цифрових ресурсів та онлайн-сервісів установ пам’яті.Висновки. Застосування наведених результатів досліджень сприятиме підвищенню якості ресурсів і сервісів у вітчизняному секторі культурної спадщини, доступності цифрових ресурсів і сервісів широкій аудиторії користувачів. Це сприятиме цифровому розвитку та інтеграції національної культурної спадщини в глобальні інформаційні системи та інтегровані цифрові ресурси, збільшенню долі вітчизняного контенту у світовому історико-культурному ресурсі та формуванню позитивного...
Olexandr Tkachenko,
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 184-192; doi:10.31866/2617-796x.2.2.2019.187730

Abstract:
Метою статті є дослідження загальних проблем систем-месенджерів як способу сучасної комунікації та проблем забезпечення конфіденційності даних користувачів у цих системах.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять предметної сфери спілкування в соціальних мережах, системах-месенджерах за умови забезпечення конфіденційності даних користувачів. У статті досліджено переваги та недоліки наявних месенджерів, що пов’язані з організаційними, технічними та інформаційними аспектами, а також основні системи-месенджери та їх функціональні можливості щодо забезпечення конфіденційності даних користувачів.Новизною проведеного дослідження є порівняльний аналіз сучасних систем-месенджерів, визначення їх переваг, недоліків та шляхів подальшого розвитку з позицій забезпечення конфіденційності даних користувачів.Висновки. Отже, інформатизація та цифровізація нині проникають у всі сфери діяльності людини. Тому пошук шляхів забезпечення ефективного, комфортного та зручного спілкування користувачів мобільних пристроїв і персональних комп’ютерів за умови забезпечення конфіденційності даних користувачів став важливим аспектом діяльності ІТ-сфери.
Kostiantyn Tkachenko, Andriy Kudinov
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 172-183; doi:10.31866/2617-796x.2.2.2019.187728

Abstract:
Метою статті є дослідження загальних проблем такої важливої сфери інформаційної діяльності, як спілкування користувачів між собою (інтернет-спілкування) за допомогою спеціальних сервісів – месенджерів.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять предметної сфери спілкування через месенджери (інтернет-спілкування). У статті досліджено переваги та недоліки наявних месенджерів, що пов’язані з організаційними, технічними та інформаційними аспектами, а також основні системи-месенджери та їх функціональні можливості.Новизною проведеного дослідження є порівняльний аналіз сучасних систем- месенджерів, визначення їхніх переваг, недоліків та шляхів подальшого розвитку.Висновки. Отож, інформатизація та цифровізація нині проникають у всі сфери діяльності ІТ-бізнесу. Тому пошук шляхів забезпечення ефективного, комфортного і зручного спілкування користувачів мобільних пристроїв та персональних комп’ютерів став важливим аспектом діяльності ІТ-сфери.
Svitlana Khrushch, Nataliia Haisyniuk, Yevhenii Kupchyn
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 144-154; doi:10.31866/2617-796x.2.2.2019.187726

Abstract:
Метою статті є створення комплексної автоматизованої системи, що дозволяє проводити анкетування зовнішніх і внутрішніх респондентів бібліотеки й аналізувати результати анкетування за допомогою звітності.Методами дослідження є методологія анкетування клієнтів, оптимізація взаємовідносин з клієнтами (з використанням інструментарію анкетування), порівняльний аналіз інструментальних засобів анкетування та аналітичної обробки отриманої інформації в сучасних інформаційних системах, методи автоматизації інструментарію проведення опитувань, механізми обміну даних для проведення анкетування зовнішніх респондентів, методологія формування звітів для аналізу результатів опитувань.Новизною проведеного дослідження є побудова та розробка засобів автоматизації проведення анкетувань та опитувань респондентів у роботі бібліотек, створення інтерактивного середовища в роботі сучасної бібліотеки як соціокультурного інституту.Висновки. Упровадження розробленої системи в роботу бібліотек для автоматизації роботи з клієнтами, формування бази потенційних клієнтів та інших видів взаємодії з респондентами бібліотеки дозволить суттєво розширити спектр актуальної інформації у сферах роботи з персоналом та взаємовідносини з клієнтами, більш мобільно формувати кадрову політику та політику взаємовідносин з клієнтами, бонусні програми тощо. Усе це в підсумку призводить до зменшення ризиків утрати клієнтів, помилок роботи персоналу та суттєво впливає на ефективність діяльності сучасних бібліотек.
Olha Tkachenko, Leonid Korchevnyi
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 123-135; doi:10.31866/2617-796x.2.2.2019.187723

Abstract:
Метою статті є дослідження загальних проблем автоматизації та інформатизації діяльності в туристичній сфері, розгляд і опис авторської інформаційної системи генерації, формування та оптимізації туристичних маршрутів.Методами дослідження є методи теорії прийняття рішень, методи оптимізації, методи семантичного аналізу основних понять предметної сфери (туристичної сфери). У статті проаналізовано підходи до генерації та формування оптимальних туристичних маршрутів, що реалізовані у відповідній авторській системі.Новизною проведеного дослідження є запропоновані авторами підходи до формування оптимальних туристичних маршрутів, які ґрунтуються на забезпеченні мінімізації параметрів (наприклад, ризики та витрати підприємств туристичної сфери та їх клієнтів) та максимізації параметрів, обумовлених вимогами клієнта (наприклад, комфортність маршруту, кількість туристичних об’єктів). Ці підходи реалізовані в авторській системі формування та оптимізації туристичних маршрутів. Запропонований підхід забезпечує новий рівень ефективності діяльності в туристичній сфері.Висновки. Отож, формування та оптимізація туристичних маршрутів за допомогою авторської інформаційної системи сприяють зменшенню ризиків та додаткових витрат як туристичних підприємств, так і їхніх клієнтів. Тому пошук шляхів інформаційно-технологічної підтримки процесів, що відбуваються у туристичній сфері (у вигляді авторської інформаційної системи), є важливим чинником забезпечення ефективного формування оптимальних туристичних маршрутів.
Olha Barkova, Ivan Kulchytskyi
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 193-223; doi:10.31866/2617-796x.2.2.2019.187733

Abstract:
Аналітичний матеріал підготовлено в межах проєкту № 52646 «Адвокація проєвропейських змін в національній інноваційній політиці», який виконує ГО «Агенція Європейських Інновацій» під парасолькою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС) за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту «Громадська синергія» (https://www.civic-synergy.org.ua/).Зміст цього аналітичного дослідження є особистою позицією авторів і необов’язково відображає погляди Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».
Maryna Tolmach, Anatolii Humenchuk, Valerii Zakusylo
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 109-122; doi:10.31866/2617-796x.2.2.2019.187721

Abstract:
Метою статті є дослідження і розгляд загальних проблем професійної спрямованості абітурієнтів, визначення основних критеріїв для встановлення відповідності людини певному напряму діяльності, розробка системи організації та управління профорієнтаційним процесом.Методами дослідження є методи теорії підтримки прийняття рішень, психологічні методи визначення професійної придатності. У статті проаналізовано підходи до створення систем тестування та аналізу отриманих результатів для формування висновку про оптимальну відповідність людини певній професії.Новизною проведеного дослідження є запропоновані підходи до розробки системи профорієнтаційного тестування для вибору професії, орієнтовані як на школярів, які постають перед вибором майбутньої професії, так і на дорослих, які бажають змінити сферу діяльності впродовж життя. У роботі визначено критерії для створення системи тестування, яка базується на комплексному підході до визначення як психологічної відповідності певній професії, так і здатності до засвоєння певних професійних знань і вмінь.Висновки. Отже, розроблена система тестування спрямована на визначення професійних здібностей абітурієнтів (інтерв’юерів) з метою діагностики професійної спрямованості випускників шкіл, які ще не мають досвіду роботи. Вона поєднує аналіз мотиваційної сфери, особистісних якостей та інтелектуальних здібностей у межах діагностики професійних нахилів. Саме тестування складається з трьох блоків: перший блок діагностує сферу інтересів, другий блок спрямований на визначення рівнів розвитку різних здібностей – чинників розумової діяльності, а третій...
Kateryna Kotsiubivska, , Oleksandr Yavorskyi
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 136-143; doi:10.31866/2617-796x.2.2.2019.187725

Abstract:
Метою статті є дослідження загальної концепції інтернету речей та застосування таких технологій під час створення системи «Розумний дім». У статті проаналізовано стан розвитку технологій інтернету речей в Україні та світі, а також перспективи їх застосування для створення комфортних умов життя сучасної людини.Методами дослідження є методи аналізу – для проведення досліджень технологій та засобів інтернету речей, його функцій, можливостей і переваг використання; методи порівняння – для проведення досліджень окремих елементів системи «Розумний дім», різних реалізацій для вибору найкращого та найоптимальнішого варіанту; методи моделювання – для розробки моделі системи «Розумний дім».Новизною проведеного дослідження є аналіз та порівняння наявних підходів до створення системи «Розумний дім» з використанням технологій інтернету речей, також в роботі досліджено перспективи використання інноваційних технологічних систем взаємодії різних приладів без втручання людини для розвитку сучаних міст і держав.Висновки. Проведений аналіз наявних технологій інтернету речей та системи «Розумний дім» доводить необхідність подальшого поглибленого вивчення розробок у цій сфері не тільки з погляду створення зручних для життя сучасних будинків і міст, а й задля забезпечення конфіденційності особистих даних та безпеки кожної людини.
Olha Tkachenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 11-19; doi:10.31866/2617-796x.2.1.2019.175650

Abstract:
Метою статті є дослідження та розгляд загальних проблем когнітивного моделювання складних систем, основних етапів та складових.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної області (когнітивне моделювання складних систем). У статті розглянуті підходи до тлумачення понять «когнітивний аналіз» та «когнітивне моделювання» складних систем, що пов’язані з організаційними, управлінськими та інформаційними аспектами. В статті розглянута сутність когнітивного моделювання з позиції забезпечення цієї сфери інформаційної діяльності.Новизною проведеного дослідження є застосування когнітивного моделювання до складних систем на прикладі системи освіти.Висновок. Комп’ютерне моделювання сприяє: врахуванню змін зовнішнього середовища та об’єкта управління (системи освіти); систематизації та верифікації уявлень експерта про об’єкт управління (систему освіти) та його зовнішнє середовище; плануванню, з урахуванням наявних перспектив, ресурсів, коштів; використанню в своїх інтересах об’єктивно сформованих тенденцій розвитку ситуації щодо складної системи; прогнозуванню наслідків відповідних управлінських рішень щодо розвитку складної системи; розробці оптимальних стратегій управління системою освіти з урахуванням впливу різноманітних видів тенденцій та чинників.
Kateryna Kotsiubivska, Viktoria Tymoshenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 41-54; doi:10.31866/2617-796x.2.1.2019.175653

Abstract:
Мета дослідження. Вичення специфіки кодування зображень методом сплайнової інтерполяції, та порвняння вказаного методу з іншими математичними методами кодування та обробки зображень.Методи дослідження математичні та алгоритмічні моделі та методи розв’язку задачі згладжування на основі сплайн-апроксимації, а також можливість застосування відповідного математичного апарату до кодування та обробки зображень.Новизною дослідження є виокремлення алгоритму стиснення зображень на основі методів сплайнової апроксимації. Такий підхід до обробки зображень дозволяє не тільки зменшити розміри файлів зображень, але й обирати необхідну якість відновлення, залежно від подальшого використання зображення.Висновки. В роботі проведено порівняння існуючих методів кодування зображень, та вказано на переваги використання сплайнової інтерполяції при кодуванні і декодуванні зображень.
Iryna Ovcharuk, Dmytro Sachenok
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 20-26; doi:10.31866/2617-796x.2.1.2019.175651

Abstract:
Метою статті є огляд розробленої універсальної системи бізнес-аналізу та представлення основних переваг системи в порівнянні з сучасними системами рекламування та аналізу. В статті, також, чітко пояснюється принцип, за допомогою якого можна підвищити ефективність конверсій.Методами дослідження є опис системи, аналіз існуючих програмних продуктів та їх недоліків у порівнянні з розробленим програмним продуктом; введення поняття універсального ідентифікатора клієнта, як основної складової в аналізі; поглиблений аналіз проблеми підвищення конверсії.Новизною проведеного дослідження є методика прив’язки аналізу до конкретного клієнта за допомогою універсального ідентифікатора клієнта, що дає можливість менеджеру і директору бізнесу, який займається продажем чи наданням послуг, аналізувати надходження нових клієнтів та відтік старих, відображення кількості постійних клієнтів на проміжках часу з можливістю відображення в різних формах та видах (список універсальних ідентифікаторів клієнтів, таблична статистика, діаграмна статистика і т. п.).Висновки. Описана система полягає в застосуванні аналізу активності клієнта з прив’язкою до його універсального ідентифікатора (мобільний номер), що дозволяє порівнювати різні варіанти конверсії послуги протягом проміжків часу з чіткою та прозорою статистикою.
Irina Stolyarchuk, Olena Chaikovska, Taisiia Saiapina
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 86-95; doi:10.31866/2617-796x.2.1.2019.175657

Abstract:
Одним із найбільш проблемних місць є відсутність системних досліджень стосовно вимог сучасного бізнесу до автоматизованих інструментів аналізу та контролю орієнтованих на оптимізацію ресурсів підприємства.Метою статті є аналіз та дослідження сучасних інструментів бізнес-аналізу в ERP-системах, а також аналіз сучасних можливостей інструментарію бізнес-аналізу та механізмів реалізації автоматизованого контролю ресурсів підприємства. Об’єктами дослідження є функціонал та особливості сучасних інструментів бізнес-аналізу в системах ERP-класу на IT-ринку України.Методами дослідження, які використовувалися в роботі є: бібліографічний, монографічний, порівняльний та синтетично-аналітичний, логічного узагальнення та систематизації.Новизною проведеного дослідження є огляд та класифікація вбудованих інструментів бізнес-аналізу в прикладних рішеннях лінійки BUSINESS AUTOMATION SOFTWARE, а також аналіз їх функціональних можливостей та особливості обробки і представлення даних.Висновки. Завдяки ознайомленню з аналітичними можливостями систем автоматизації обліку та управління на старті проектів впровадження у підприємства-замовника забезпечується можливість вибору інструментарію, який відповідає найбільш сучасним вимогам бізнесу і повноцінно відповідає завданням автоматизації.
, Marina Tolmach
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 55-59; doi:10.31866/2617-796x.2.1.2019.175654

Abstract:
Метою статті є визначення основних цифрових компетенцій необхідних для повноцінного спілкування та виконання службових обов’язків в умовах сучасного розвитку інформаційних технологій.Методами дослідження є огляд та наліз існуючих вимог до сучаних спеціалістів різних сфер діялності, та визначення необхідних вмінь та навичок для здійснення комунікацій, виконання службових обов’язків, навчання.Новизною проведеного дослідження є визначення ролі інформаційних комп’ютерних технологій для розвитку суспільства та окермого громадянина в суспільстві.Висновок. Цифрові навички та компетенції – основа розвитку сучасної людини, яка вже перебуває у цифровому світі. Наступний крок – зробити так, щоб цей світ став місцем, де вони зможуть стати успішними.
Olexandr Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 27-40; doi:10.31866/2617-796x.2.1.2019.175652

Abstract:
Метою статті є дослідження та розгляд загальних проблем такої важливої сфери інформаційної діяльності як системи управління ІТ-проектами, процесами їх розробки, тестування та експлуатації.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної області (управління ІТ-проектами). У статті розглянуті підходи до тлумачення понять управління ресурсами та витратами, що пов’язані з організаційними, технічними та інформаційними аспектами; сутність управління ІТ-проектів з позицій забезпечення цієї сфери інформаційної діяльності; основні системи управління ІТ-проектами, їх функції, можливості, переваги та недоліки.Новизною проведеного дослідження є порівняльний аналіз сучасних систем управління ІТ-проектами, визначення їх переваг, недоліків та шляхів подальшого розвитку.Висновок. Інформатизація та цифровизація в наш час проникають у всі сфери діяльності ІТ-сфери, тому пошук шляхів забезпечення ефективного управління ІТ-проектами (їх ресурсами, витратами, матеріалами тощо) стали важливим аспектом діяльності ІТ-сфери.
Svitlana Khrushch, Veronika Ostrovska
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 60-74; doi:10.31866/2617-796x.2.1.2019.175655

Abstract:
Метою статті є створення системи аналізу даних методу виявлення тролінгу шляхом визначення тональності текстового контенту соціальних мереж; отримання показників, які характеризують наявність ознак тролінгу в тексті; обчислення для цих показників інформаційної ентропії текстового контенту та порівняння її числового значення із допустимим граничним.Методами дослідження є аналіз відповідності аналітичних систем висунутим до них вимогам і виявлення переваг нейромережевого підходу порівняно з традиційними математичними методами: математичної статистики, кластерного, регресійного, факторного аналізу. Як інтелектуальну систему аналізу даних, що найбільш задовольняє сучасним вимогам до аналітичних систем, в даній роботі пропонується вибрати класс систем з використанням технології нейромережевого аналізу.Новизною проведеного дослідження є побудова штучної нейромережі, яка володіє наступними перевагами: високоефективна паралельно-послідовна обробка інформації, максимальний потенційний паралелізм і найбільш ефективне використання будь-якої паралельної обчислювальної архітектури у порівнянні з іншими обчислювальними технологіями.Висновок. Масовий паралелізм нейрообчислень, необхідний для ефективної обробки образів, забезпечується локальністю обробки інформації в нейромережах. Кожен нейрон реагує лише на локальну інформацію, що надходить до нього в даний момент від пов’язаних з ним таких же нейронів, без апеляції до загального плану обчислень. Таким чином, нейромережеві алгоритми локальні, і нейрони здатні функціонувати паралельно.
Maksym Koval, Yuliia Trach
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 75-85; doi:10.31866/2617-796x.2.1.2019.175656

Abstract:
Мета статті – аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку логістичних систем і чинників, що їх визначають.Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали принципи, теоретичні положення і висновки, що містяться в фундаментальних і прикладних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних авторів з проблем можливостей інноваційної діяльності логістичних систем.Новизна. Виявлено проблеми теорії та практики управління логістичними системами, обґрунтовано потребу розробки системи моніторингу логістичних потоків, яка враховує потреби конкретної організації.Висновки. Вдосконалення логістичних концепцій і технологій не досягло свого максимуму і безперервно вдосконалюється і просувається за рахунок технічних, економічних та інформаційних технологій. Майже всі вдосконалення концепцій і технологій у першу чергу впливають на роботу систем моніторингу й управління логістичними потоками, які значно збільшують потенціал компанії, економлячи її ресурси.
Olha Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 37-49; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155659

Abstract:
Метою статті є дослідження процесів управління підготовкою кадрів, розгляд та опис авторської системи підтримки прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів з урахуванням рейтингової оцінки підприємств підготовки кадрів.Методами дослідження є методи теорії прийняття рішень, методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної області (прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів). В статті розглянуто підходи до прийняття управлінських рішень та генерацію управлінських рішень щодо підготовки кадрів, що реалізовані в авторській системі підтримки прийняття рішень. В статті запропоновано та описано алгоритм прогнозування можливих ризиків і витрат підприємств-роботодавців, яка була апробована у розробленій авторській системі прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів.Новизною проведеного дослідження є запропоновані авторами підходи до управління підготовкою кадрів які ґрунтуються на забезпеченні мінімізації таких параметрів управлінського рішення як ризики та витрати підприємств-роботодавців від некваліфікованих кадрів. Ці підходи реалізовані в авторській системі підтримки прийняття управлінських рішень. Запропонований підхід та процедура прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів забезпечують новий рівень ефективності підготовки конкурентоспроможних фахівців для різних галузей економіки, науки, освіти, культури, ІТ-сфери.Висновком проведеного в статті дослідження є те, що управління підготовкою кадрів та прийняття відповідних управлінських рішень за допомогою авторської системи підтримки прийняття рішень сприяє зменшенню...
Oksana Matviienko, Mihajlo Civіn
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 26-36; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155658

Abstract:
Стаття присвячена розгляду нового наукового напряму – цифрової гуманітаристики – як методологічної основи розвитку ІТ-освіти у вищих навчальних закладах культури. З точки зору феномену освітньої інновації розглянуто інтеграцію у межах спільного факультету напрямів професійної ІТ-освіти та гуманітарної освіти (бібліотечної, документознавчої, архівної, музеєзнавчої).Мета дослідження полягає в обгрунтуванні цифрової гуманітаристики як методологічної основи розвитку ІТ-освіти у вищих навчальних закладах культури, виявленні і окресленні тенденцій розвитку інтеграції ІТ-освіти та гуманітарної освіти у межах спільного факультету.Методи дослідження: гіпотетико-дедуктивний метод для розгляду гіпотези про можливість застосування цифрової гуманітаристики як методологічної основи ІТ-освіти у вищих навчальних закладах культури.Наукова новизна. Обґрунтовано доцільність підготовки ІТ-фахівців у ЗВО культури та необхідність організаційно-педагогічних заходів інтеграції їх підготовки спільно з гуманітарними спеціальностями у межах спільного факультету.Висновки. Доцільність розвитку ІТ-освіти у вищому навчальному закладі культури і організаційно-педагогічні заходи інтеграції спільної підго­товки ІТ-фахівців та фахівців гуманітарного профілю має методологічне підґрунтя у руслі ідей цифрової гуманітаристики. Наголошено на складності прогнозування процесу і результатів розвитку освітньої інновації враховуючи чинники, які можуть здійснювати вплив на розглядуваний процес, а саме самоорганізація системи та зовнішні організаційні рішення.
Ioan Rusu, Alona Kolomiets
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 51-62; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155662

Abstract:
Технологічна революція останніх десятиліть призвела до широкого розповсюдження цифрових технологій. Все більше і більше аспектів нашої життєдіяльності здійснюються з їх допомогою.Метою дослідження є висвітлення концепції інтернету речей її складових та можливостей застосування. Важливим завданням є прогнозування розвитку сучасних технологій в залежності від інновації в області штучного інтелекту, машинного навчання, запровадження єдиних стандартів в цій області.Методами дослідження є сучасні технології впровадження інтернету речей в різні сфери життя людини починаючи з систем «Розумного дому» і закінчуючи аналізом грунту, який використовується в сільському господарстві.Новизна дослідження полягає у встановленні зв’язків між штучним інтелектом та технологіями інтернету речей. Визначенні нових компетентентостей для професій, які виникатимуть в майбутньому та будуть пов’язані з машинним навчанням, хмарними технологіями та інженерією інтернету речей.Висновки. Розвиток сучасних технологій, нові рішення в області штучного інтелекту не тільки призведуть до нової ери співіснування людей та машин, але й дадуть поштовх до виникнення нових напрямків підготовки спеціалістів ІТ-галузі.
Iryna Ovcharuk, Volodymyr Ovcharuk
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 73-81; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155665

Abstract:
Метою статті є удосконалення володіння таким програмним продуктом, як системи автоматизованих інженерних та економічних розрахунків Excel та MathCad, наведено детальний розв’язок оптимізаційної задачі, як однієї з найважливіших та трудомістких в економічних обчисленнях.Методами дослідження є методи математичного моделювання розв’язання задач лінійного програмування, що сприяє підвищенню рівня і якості підготовки фахівців, вимагає вирішення цілого комплексу задач: розвиток і підтримка системного мислення, забезпечення усіх видів пізнавальної діяльності, розвиток і закріплення навичок і умінь у сполученні з активними методами навчання.Новизною проведеного дослідження є запропонована методика розв’язання, як наслідок появи в останні роки засобів інженерних та наукових розрахунків, що дає можливість фахівцю розв’язувати поставлені задачі без досконалого знання мов програмування, із застосуванням формату звичайного математичного запису. Проте виникає необхідність досконалого володіння таким програмним продуктом, як системи автоматизованих інженерних та економічних розрахунків Excel та MathCad.Висновки. Дана розробка сприятиме більш якісній підготовці висококваліфікованих спеціалістів в економіці, маркетингу, менеджменті, обліку і аудиті.
Olexandr Tkachenko,
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 63-72; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155664

Abstract:
Метою статті є дослідження процесів on-line-обслуговування різних клієнтів банку, розгляд та опис авторської системи дистанційного банківського обслуговування.Методами дослідження є методи розробки веб-застосунків, методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної області (банківське обслуговування банківських продуктів). В статті розглянуто основні функції банківських систем щодо обслуговування різних класів користувачів (фізичних осіб, корпоративних юридичних осіб тощо). В статті запропоновано та описано функціонал авторської адаптивної системи дистанційного банківського обслуговування, який дозволяє використовувати широкі можливості сучасних мобільних додатків та Інтернету. Описаний функціонал передбачає обробку рахунків, корпоративних карток, банківських продуктів, тощо. Весь функціонал було апробовано у розробленій авторській адаптивній системі дистанцій­ного банківського обслуговування для клієнтів банку ПУМБ.Новизною проведеного дослідження є запропоновані авторами підходи до гнучкості вбудовування розробленого програмного продукту до банківських систем інших банків, мінімізація обчислювальної складності алгоритму банківського обслуговування різноманітних банківських продуктів та т. і. Ці підходи реалізовані в авторській адаптивній системі дистанційного банківського обслуговування і забезпечують новий рівень ефективності on-line-обслуговування клієнтів банку. Розроблений інтерфейс системи відповідає всім вимогам до інтерфейсів банківських систем.Висновком проведеного в статті дослідження є те, що запропонований підхід до банківського обслуговування клієнтів за допомогою авторської адаптивної системи дистанційного банківського обслуговування сприяє зменшенню часу на здійснення банківської операції та мінімізацію інформаційно-технологічних ресурсів, необхідних для функціонування системи. Тому запропонований підхід (у вигляді авторської адаптивної системи дистанційного банківського обслуговування) є важливим чинником забезпечення ефективного банківського обслуговування банківських продуктів.
, Olena Chaikovska
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 82-92; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155666

Abstract:
Однією з найважливіших складових будь-якої інформаційної технології є прийняття рішень. Щоразу, коли протягом застосування інформаційної технології необхідно обрати одну з можливих альтернатив із врахуванням певних умов, використовують методи теорії прийняття рішень. Будучи самостійною науково-прикладною галуззю, теорія прийняття рішень пропонує інструментарій для розробки і реалізації інформаційних технологій.Метою роботи є огляд основних положень прийняття рішень як складової інформаційних технологій, які застосовуються в соціокультурній сфері.Методи дослідження. Прийняття рішень базується на системному аналізі об’єктів і процесів і може бути використано при дослідженні різноманітних проблем, які відносяться до соціокультурної сфери.Новизна дослідження полягає у використанні методів та задач теорії прийняття рішень при створенні та реалізації інформаційних технологій, зокрема, які використовуються в соціокультурній сфері.Висновки. В статті розглянуто формальну постановку та основні класи задач прийняття рішень. Обговорено їх використання при створенні та реалізації інформаційних технологій, зокрема, які використовуються в соціокультурній сфері. Продемонстровано особливості класів задач прийняття рішень та відповідних методів їх розв’язання. Наведено змістовні приклади.
Ata Ovezgeldiev, Anatolii Humenchuk, Svitlana Khrushch
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 11-25; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155657

Abstract:
Метою дослідження є вивчення впливу Інтернету на соціальне та культурне становлення людини, як особистості; на її внутрішній світ та поведін­ку. Оцінка впливу інтернет-залежності на окрему особистість та соціальні групи, аналіз її впливу на становлення моральних цінностей та культуру поведінки в суспільстві. Визначення дії надлишку інформації, на девальвацію етичних норм людської цивілізації, що є найнебезпечнішим і непоправним наслідком активного вторгнення Інтернету в усі сфери діяльності людей.Методи дослідження вивчення джерел впливу інформації з інтернет-мережі, як одного із засобів, впливу на формування світосприйняття населення, що є важливим аспектом навчання й морального виховання, та відіграє важливу роль у процесі формування особистості. З Інтернету люди дізнаються про норми поведінки, яка розцінюється в суспільстві як відповідна тій чи іншій соціальній групі. Соціальні мережі, доступність інформації в інтернет так чи інакше формує світогляд людей та їхні цінності. Найбільш відчутний вплив інтернет чинить на молодих людей як найбільш сприйнятливих споживачів інформації. Методи впливу інформації отриманої з інтернету на формування ціннісних, морально-духовних орієнтацій особистості вивчається відносно нещодавно, при цьому багато проблем у даній галузі ще не охоплено.Новизна дослідження особливості впливу інтернету на морально-духовні та соціальні цінності особистості. У статті висвітлюються позитивні та негативні сторони сприйняття інформації через інтернет. Зосереджується увага на розповсюдження різнопланової інформації через соціальні мережі, та спрямування її на різні...
Olesia Voitovych, Veronika Ostrovska,
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 93-105; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155667

Abstract:
Беручи до уваги останні події в нашій країні, можна стверджувати, що мережа Інтернет поступово стала джерелом загроз інформаційній безпеці людини, суспільства, держави, оскільки поширення у глобальній мережі сумнівного та необ’єктивного контенту разом із технологіями інформаційно-психологічного впливу на свідомість індивідів може сприяти виникненню у суспільстві невдоволення діючою державною владою, міжнаціональних конфліктів, соціальної агресії тощо.Метою дослідження є огляд методів орієнтованих на підвищення достовірності виявлення негативних інформаційно-психологічних впливів у соціальних інтернет-сервісах шляхом здійснення автоматизованого аналізу текстового контенту.Методи дослідження. В ході дослідження використовувалися методи теорії аналізу соціальних мереж (Social Network Analysis, SNA), методи обробки природної мови (Natural Language Processing, NLP), методи машинного навчання (Machine Learning), в тому числі глибокого навчання (Deep Learning).Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі вперше запропоновано метод застосування моделей глибокого навчання до задачі аналізу тональності текстових даних, який відрізняється від існуючих своєю структурою, що дозволяє підвищити точність виявлення інформаційно-психологічних впливів у контенті соцільних мереж.Висновки. Результати дослідження можуть бути використані при подальшій розробці засобів автоматизованого виявлення негативних інформаційно-психологічних впливів.
Irene Hardabkhadze
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 97-109; doi:10.31866/2617-796x.1.2018.147258

Abstract:
Стаття присвячена аналізу особливостей соціально‐професійної адаптації індивідів до вимог інформаційного суспільства в умовах цифрової революції.Мета дослідження – виявити особливості соціально‐професійної адаптації індивідів до вимог інформаційного суспільства в умовах цифрової революції.Методика дослідження заснована на системному підході до пошуку факторів впливу на соціальну адаптацію дизайнерів в умовах інформатизації. Складна проблема дослідження вектора впливу інформатизації на різні аспекти формування культури і на якість нового способу життя вирішується методом декомпозиції загальної картини на окремі напрямки діяльності. У ролі опорної дисципліни аналізу обраний дизайн, для якого проблема соціально‐професійної адаптації стоїть особливо гостро.Новизна результатів полягає в узагальненому підході до вирішення проблеми соціально‐професійної адаптації дизайнерів, на базі якого проводиться деталізація шляхів соціальної адаптації фешн‐дизайнерів у дискурсі дизайн‐творчості в умовах цифрової революції в індустрії моди. Обґрунтовано значення цифрових компетенцій як ключового фактора соціально‐професійної адаптації дизайнерів нового покоління.Висновки. Доведено, що фундаментальні протиріччя між інноваціями та традиціями створюють умови для перетворення нормального характеру процессу соціальної адаптації до прогресивних змін в екстремальний.
Tetiana Kovaliuk, Natalia Kobets
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 11-26; doi:10.31866/2617-796x.1.2018.147142

Abstract:
Метою статті є визначення концепції та шляхів реалізації освітньої парадигми підготовки магістрів з ІТ-спеціальностей відповідно до вимог ІТ-індустрії України, світового ІТ-ринку праці, досвіду провідних європейських університетів, Європейської рамки ІКТ-компетенцій і міжнародних рекомендацій професійних асоціацій АСМ та AIS.Методи дослідження. Застосовано системний підхід до визначення вимог ІТ-індустрії до магістрів інформаційних систем; системний аналіз ІКТ-компетенцій Європейської рамки та компетентностей, означених в міжнародному стандарті MSIS2016 для розробки компетентнісної парадигми ІТ-освіти; методи обробки статистичної інформації для аналізу результатів опитування стейкхолдерів.Наукова новизна полягає у методиці розробки освітньої програми магістрів з інформаційних систем на основі систематизації вимог ІТ-галузі до компетентностей випускників ВНЗ і статистичного аналізу результатів опитування стейкхолдерів.Практична новизна. Апробація результатів дослідження в рамках Erasmus+ проекту MASTIS програми Європейського Союзу в процесі пілотного впровадження освітньої програми підготовки магістрів інформаційних систем у шести університетах України дала позитивні результати.Висновки. Обґрунтована доцільність зміни освітньої парадигми, зокрема для ІТ-освіти. Проаналізована роль міжнародних проектів підвищення потенціалу вищої освіти України в рамках програми Erasmus+ для розвитку вищої освіти. Визначена доцільність орієнтації підготовки магістрів інформаційних систем на європейські ціннісні пропозиції. Доведена доречність використання Європейської рамки ІКТ-компетенцій для розробки освітніх програм ІТ-спеціальностей, орієнтованих на певні ІТ-професії. Показана можливість побудови освітньої парадигми за моделлю опису бізнес-процесів інформаційних систем (ІС). Узагальнена модель компетентностей магістрів інформаційних систем.
Olha Tkachenko, Andriy Doroshenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 57-66; doi:10.31866/2617-796x.1.2018.147255

Abstract:
У статті розглядаються проблеми, пов’язані з розробкою відеоігор, створенням надійної системи деформації ігрового середовища.Метою статті є опис можливих рішень оптимізації процесу побудови та модифікації об’єктів відеогри, які можуть деформуватися у двовимірному просторі.Методами дослідження є методи обчислювальної геометрії над зовнішніми та внутрішніми контурами графічних об’єктів. У статті наведено процес створення ігрового світу із цифрового зображення, що включає використання методів комп’ютерного бачення – вилучення контурів зображення. Розглянуто проблему вилучення дискретних об’єктів зображення, що дозволяє представити дані об’єкти в ігровому середовищі. Контури повинні окреслювати об’єкт, а для забезпечення високої продуктивності системи виявлення зіткнень, доцільно оптимізувати зменшення числа вершин контуру при збереженні деталізації об’єкту. Також описано використаний алгоритм трасування контурів, що базується на застосуванні векторної алгебри.Новизною дослідження є розроблений авторами модифікований алгоритм трасування контурів, який ґрунтується на застосуванні векторної алгебри та відзначається коректністю відтворення зовнішніх та внутрішніх контурів при будь‐яких вхідних параметрах.Висновками проведеного дослідження є доцільність спрощення роботи підсистеми деформування ландшафту таа використання модифікованого алгоритму трасування зовнішнього контуру, який забезпечує систему деформування ландшафту. Подано результати застосування алгоритму трасування контурів при практичній розробці інтерактивної комп’ютерної кросплатформенної відеогри.
Iryna Borodkina, Heorhii Borodkin
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 27-41; doi:10.31866/2617-796x.1.2018.147208

Abstract:
Метою статті є аналіз таких понять як «цифрова грамотність», «цифрові компетентності», «цифрове споживання», «оцифрування суспільства», що дозволить визначити роль і місце сучасних університетів в процесах становлення нової концепції вищої освіти в статті аналізуються передумови, які стали вирішальними факторами для всебічного впровадження цифрової грамотності в навчальний процес університетів, розглядаються питання, пов'язані з цифровими компетенціями студентів і організацією вищої освіти в постіндустріальному суспільстві, розглядається роль цифрового освіти в процессах трансформації економіки країни і формування єдиного цифрового простору, визначаються цілі та завдання університетів при реформуванні вищої освіти, пропонується модель оцінки цифрової компетенції студентів.Методи дослідження: аналіз (поділ загальної концепції «цифрової компетентності» на складові елементи), синтез (об'єднання розділених і досліджених частин), індукція (узагальнений розгляд цифрових технологій і цифрових компетенцій), дедукція (перехід від загального сприйняття цифрових технологій і цифрових компетенцій до визначення властивостей і характеристик індивідуальних компетенцій і навичок), абстракція (визначення особливостей, властивих цифровим компетенціям), конкретизація (вивчення особливостей окремих цифрових компетентностей).Науковою новизною статті є модель цифрової грамотності студентів, розроблена на основі пірамідальної моделі з урахуванням концепції цифрової компетенції. Ця модель заснована на високому рівні розуміння та узагальнення цифрових навичок студентів. Метою використання...
Ganguly Raman
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 87-96; doi:10.31866/2617-796x.1.2018.151343

Abstract:
Метою дослідження є огляд та аналіз цифрових екосистем для збереження даних.У статті будуть розглянуті питання, пов’язані з обробкою складних даних, таких як дані досліджень, мультимедійний вміст, вміст електронного навчання та використання інфраструктури сховищ. У Віденському університеті вже створено екосистему збереження цифрових даних та управління даними досліджень, а потім буде розширена відповідно до майбутніх потреб та вимог в майбутньому. Ця жива цифрова екосистема є основою для управління даними досліджень і була реалізована з самого початку як центральна служба відповідно до принципів FAIR, як це зазначено в першому звіті HLEG‐EOSC [1]. За допомогою десятирічного професійного досвіду була створена модель збереження цифрових даних для вирішення складності різнорідних даних. Це було необхідно через різні випадки використання, призначеного для міждисциплінарної команди з управління даними на базі Комп’ютерного центру та Бібліотеки. Джерелом для випадків використання є дослідницькі проекти, їх різні підходи до дослідження та їх багатогранні вимоги щодо ефективного повторного використання даних. Використання цієї моделі може розглядатися як основа, на якій може бути побудована екосистема збереження цифрових даних.Методи дослідження – це створена модель керування Phaidra Management, яка базується на Pyramid Data Publication, та використання варіативних даних.Наукова новизна полягає у використанні трьох різних моделей керування данними, для обробки інфраструктури репозиторію, що є важливою відправною точкою для переходу від простої концепції сховища до концепції живої цифрової екосистеми.Висновки....
Kateryna Kotsiubivs’Ka, Oleksandr Yavorskyi, Artem Korpik
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 67-74; doi:10.31866/2617-796x.1.2018.147256

Abstract:
Розробка комп’ютерних ігор є актуальною задачею, яка цікавить багатьох розробників не тільки з точки зору створення розважального контенту, але й з точки зору наукових досліджень. Особливу цікавість представляє собою гра «Морський бій», яка на перший погляд може здатись такою, що повністю залежить від певних ймовірнісних подій.Метою статті є дослідження математичних моделей та ймовірнісних процесів які використовуються для створення гри «Морський бій» та розробка програмного додатку, який може використовуватись на різних операційних платформах.Методами дослідження є методи математичної теорії ігор, аналіз алгоритмів розташування кораблів та атаки з використанням елементів комбінаторики. В статті розглянуті підходи до створення кросплатформеного програмного ігрового додатку та математична модель гри «Морський бій» на основі теорії ймовірностей.Новизною проведеного дослідження є запропонований алгоритм створення гри «Морський бій» на основі математичної моделі побудованої з використанням елементів теорії ймовірностей та матричного числення.Висновки. В роботі проведено порівняння найбільш розповсюджених алгоритмів гри в морський бій. В результаті проведеного дослідження були проаналізовані існуючі моделі та методи створення гри «Морський бій» та запропонований вдосконалений алгоритм розробки програмного додатку для використання на різних операційних системах.
Oleksandr Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 75-86; doi:10.31866/2617-796x.1.2018.147257

Abstract:
Метою статті є дослідження та розгляд загальних проблем такої важливої сфери інформаційної діяльності держави, бізнесу, освіти, науки як кібербезпека.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної області (кібербезпека). В статті розглянуті підходи до тлумачення понять кіберпростору та кібербезпеки, що пов’язані як з організаційними, так і технічними аспектами. В статті розглянута сутність кіберпростору та кібербезпеки з позицій державного забезпечення цієї сфери інформаційної діяльності. В статті розглянуто основні проблеми кібербезпеки та шляхи їх розв’язання. Вказано, що одним з аспектів кіберзагрози є комп’ютерні віруси. Розглянуто їх види та описано основні шляхи їх усунення та знешкодження.Новизною проведеного дослідження є запропоновані шляхи забезпечення кібербезпеки інформаційного простору підприємств та комп’ютерних мереж (в тому числі й Інтернет).Висновком проведеного в статті дослідження є те, що інформатизація та цифровизація в наш час проникають у всі сфери діяльності держави, суспільства, бізнесу, науки, освіти та окремої людини. Тому пошук шляхів забезпечення кібербезпеки (зокрема, розробка відповідних технологій) стали важливим аспектом діяльності ІТ‐сфери.
Yevhen Ivohin, Volodymyr Navrodskiy, Dmytro Apanasenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 42-55; doi:10.31866/2617-796x.1.2018.151300

Abstract:
Мета дослідження – розробка методу розв'язання задач нечіткого транспорту з двома та три індексами.Нечіткі моделі транспортних задач дозволяють формалізувати ситуацію для використання нечітких ресурсів, які слід враховувати в разі невизначеності у визначенні обсягу виробництва та споживання. У цих моделях вводиться додаткова інформація про можливі значення потреб у вигляді нечітких множин. Відповідні функції приналежності можна розглядати як спосіб наближення експертного відображення доступних неформалізованих його уявлень про реальне значення параметра, на основі якого для різних функцій приналежності призначаються різні можливі значення кожного конкретного значення параметра.Методи дослідження – це математичне моделювання, засноване на транспортній задачі, вирішеній у мережі, яка складається з кінцевого числа вузлів та дуг між ними, це проблема лінійного програмування (LPP), якщо загальна вартість транспорту та обмеження на обсяги трафіку визначається лінійними функціями.Наукова новизна дослідження – це вирішення проблем транспорту з проміжними точками, що зводяться до вирішення двох‐індексних та три‐індексних завдань. Наведено шляхи пошуку оптимального рішення задачі нечіткої транспорту, в якій даються ресурси у вигляді трикутних нечітких чисел.Висновки. Запропоновано метод перетворення системи обмежень для вирішення проблем з чітким та нечітким транспортом з проміжними точками. Пропонований спосіб ілюструється на прикладі проблеми реального транспортування.
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top