Refine Search

New Search

Results in Journal Journal of Alloys and Compounds: 63,768

(searched for: journal_id:(312576))
Page of 1,276
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Yuka Kusanose, , Yu Yamane, Kazunori Umeo, Toshiro Takabatake
Published: 16 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162361

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Cheuk Kai Gary Kwok, Chaoping Liu,
Published: 16 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162341

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Artashes Ter-Isahakyan, Julia S. Rau,
Published: 16 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162293

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Noppanut Daichakomphu, Suman Abbas, Ta-Lei Chou, Li-Chyong Chen, Kuei-Hsien Chen, , Rachsak Sakdanuphab
Published: 16 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162342

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Lucas Evangelista Sita, Caroline Santana dos Santos, Stephany Pires da Silva, Alexandre De Faria Lima,
Published: 16 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162350

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Liuyuan Han, , Zeyan Wang, Yuanyuan Liu, Zhaoke Zheng, Hefeng Cheng,
Published: 16 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162347

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Qianru Yang, Qi Liu, Xinhua Liu, Yu Lei, , Jianxin Xie, Zhou Li
Published: 16 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162302

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Wenbo Du, , Oleksander Moliar, Xuewei Tao, Qichao Zhang, Petro Loboda, Changqing Shu, Shasha Zhang
Published: 16 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162363

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zhipeng Yong, , Xiaodong Wang, Geng Liu, Dan Liang, Yinghe Cui, Fengxiang Liu, Di Wang, Zhe Wang
Published: 16 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162197

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Shijie Zhang, Bo Cheng, Zhenguo Gao, Di Lan, Zhiwei Zhao, Fengchun Wei, Qingsong Zhu, Xinpo Lu,
Published: 15 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162343

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Qiaoyun Wang, Lu Xiao, Xuan Liu, Xiaohui Sun, Jing Wang,
Published: 15 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162331

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Mengyi Wang, Junhao Zhong, Zhenhua Zhu, Aimei Gao, Fenyun Yi, Jingzhou Ling, Junnan Hao, Dong Shu
Published: 15 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162344

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Biaobiao Yang, Chenying Shi, Xianjue Ye, Jianwei Teng, , , Dongfeng Shi, Dikai Guan, Guoqiang Xie, , et al.
Published: 15 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162346

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, M. Arivanandhan, N. Sato, Y. Kumaki, T. Mori, Y. Hayakawa, Y. Kubota, R. Jayavel, M. Shimomura
Published: 15 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162335

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Chenxi Wu, Xiang Zhang, Man-Chung Wong, Linlin Pang,
Published: 15 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162333

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Y. Cui, C.M. Gourlay
Published: 14 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162318

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Min Li, Yunyun Luo, Chen Jia, Qiankun Zhang, , , Rabah Boukherroub, Zhuangde Jiang
Published: 14 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162340

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hansraj Karwasara, , , A.K. Kushwaha, D.P. Rai, Subrahmanyam Sappati, J. Sahariya,
Published: 14 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162332

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Caogen Yao, Shi Wei, Wei Ji, Ruohan Chang, Zichuan Lu, Shulong Xiao, Yuyong Chen, Haitao Zhou
Published: 14 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162312

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hongyu Yi, , Haijun Yu, Fan Li, Xiaoqian Bao,
Published: 14 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162306

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Chelliah Koventhan, Sabarison Pandiyarajan,
Published: 14 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162315

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Long Chen, Yanhua Song, Wenxin Liu, Hao Dong, Di Wang, , Qingjun Liu, Xing Chen
Published: 14 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162322

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Tingcha Wei, Juan Xu, , , Xingzhong Zhu
Published: 14 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162338

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Tiantian Zhang, Yifei Cai, ,
Published: 14 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162329

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Tianxiang Peng, , Hongqiang Cui, Yuhang Zhang, Yichao Wang, Xiangping Li, Xizhen Zhang,
Published: 14 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162345

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xu Xu, Lei Zheng, Lichuan Jin, Tianlong Wen, Yulong Liao, Xiaoli Tang, Huaiwu Zhang,
Published: 13 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162319

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
David Funes Rojas, Haoyang Li, Okan K. Orhan, Chenwei Shao, ,
Published: 13 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162309

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Guijuan Wei, Zhuhan Xu, , Shoujuan Wang, ,
Published: 13 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162328

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ying Zhang, , , Guanfei Xiao, Yingze Liu, Minjie Huang
Published: 13 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162311

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Taharh Zelai, , Assa Aravindh Sasikala Devi, M. Sajjad, M.H. Alhossainy, H.H. Somaily, Abeer Mera, Sarah Alharthi, Mohammed A. Amin
Published: 13 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162313

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jihua Peng, Jiwei Zeng, Yang Xiao, Weiqiu Li
Published: 13 October 2021
Journal of Alloys and Compounds; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162325

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 1,276
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top