Refine Search

New Search

Results in Journal Chinese Physics Letters: 17,325

(searched for: journal_id:(248536))
Page of 347
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
D. P. Dong, B. H. Yang, D. B. Qian, W. C. Zhou, S. F. Zhang, X. Ma
Published: 1 September 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/8/083301

Ming Xu, Guoqiang Zhong, Baolong Hao, Wei Shen, Liqun Hu, Wei Chen, Zhiyong Qiu, Xuexi Zhang, YouJun Hu, Yingying Li, et al.
Published: 1 September 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/8/085201

Gongzheng Chen, Jin Lan, Tai Min, Jiang Xiao
Published: 1 September 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/8/087701

Shaobo Liu, Jie Yuan, Sheng Ma, Zouyouwei Lu, Yuhang Zhang, Mingwei Ma, Hua Zhang, Kui Jin, Li Yu, Fang Zhou, et al.
Published: 1 September 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/8/087401

Qin Chen, Yuxing Zhou, Binjie Xu, Zhefeng Lou, Huancheng Chen, Shuijin Chen, Chunxiang Wu, Jianhua Du, Hangdong Wang, Jinhu Yang, et al.
Published: 1 September 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/8/087501

Yutian Miao, G. Z. Hao, Yue Liu, H. D. He, W. Chen, Y. Q. Wang, A. K. Wang, M. Xu
Published: 1 September 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/8/085202

Chang Liu, Xianqi Song, Quan Li, Yanming Ma, Changfeng Chen
Published: 1 September 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/8/086301

Huaixiang Wang, Jinghua Song, Weipeng Wang, Yuansha Chen, Xi Shen, Yuan Yao, Junjie Li, Jirong Sun, Richeng Yu
Published: 1 September 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/8/087502

Haiyang Pan, Xiaobo Wang, Qiaoming Wang, Xiaohua Wu, Chang Liu, Nian Lin, Yue Zhao
Published: 1 September 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/8/087201

Jia-Cheng Xu, Hang Su, Rohit Kumar, Shuai-Shuai Luo, Zhi-Yong Nie, An Wang, Feng Du, Rui Li, Michael Smidman, Hui-Qiu Yuan
Published: 1 September 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/8/087101

Qiao-Ying Qin, Ai-Qin Yang, Xiang-Ru Tao, Liu-Xiang Yang, Hui-Yang Gou, Peng Zhang
Published: 1 September 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/8/089101

Dou-Dou Qian, Lei Liu, Zhi-Xue Xing, Rui Dong, Li Wu, Hong-Kun Cai, Yong-Fa Kong, Yi Zhang, Jing-Jun Xu
Published: 1 September 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/8/087801

Jie Xie, Li Zhou, Aonan Zhang, Huichao Xu, Man-Hong Yung, Ping Xu, Nengkun Yu, Lijian Zhang
Published: 1 July 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/7/070303

Ruoyun Lv, Xigui Yang, Dongwen Yang, Chunyao Niu, Chunxiang Zhao, Jinxu Qin, Jinhao Zang, Fuying Dong, Lin Dong, Chongxin Shan
Published: 1 July 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/7/076101

Quan Zhou, Yuqi Li, Fei Tang, Kaixuan Li, Xiaohui Rong, Yaxiang Lu, Liquan Chen, Yong-Sheng Hu
Published: 1 July 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/7/076501

Mo-Juan Yin, Tao Wang, Xiao-Tong Lu, Ting Li, Ye-Bing Wang, Xue-Feng Zhang, Wei-Dong Li, Augusto Smerzi, Hong Chang
Published: 1 July 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/7/073201

Zhongmin Ren, Muqin Wang, Shuaishuai Chen, Lei Ding, Hua Li, Jian Liu, Jieyun Zheng, Zhihong Liu, Deyu Wang, Mingkui Wang
Published: 1 July 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/7/076102

Yang Wang, Cong Li, Yong Li, Xuebo Zhou, Wei Wu, Runze Yu, Jianfa Zhao, Chaohui Yin, Youguo Shi, Changqing Jin, et al.
Published: 1 July 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/7/077201

Xian-Zhi Wang, Zhao-Hua Wang, Yuan-Yuan Wang, Xu Zhang, Jia-Jun Song, Zhi-Yi Wei
Published: 1 July 2021
Chinese Physics Letters, Volume 38; https://doi.org/10.1088/0256-307x/38/7/074202

Page of 347
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top