Refine Search

New Search

Advanced search

Journal Mediterranean Journal of Educational Research

-
175 articles
Page of 18
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Gülten Genç, İnönü University
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 87-101; doi:10.29329/mjer.2020.234.5

Abstract:
This study was carried out to get an in-depth understanding of EFL learners’ perceptions towards project work in their language studies. The participants were 30 volunteer EFL students in the English Preparatory Program of a state university. To collect the data, a 5 Point Likert type questionnaire involving 31 questions and an interview form were used. The data, gathered through Likert scale type questionnaire, was analyzed using SPSS and the frequencies and the mean scores for each item were calculated. The data gathered by interview forms was analyzed through qualitative research method. The results indicated that students mostly experienced pleasure and excitement while conducting projects as a group and believed that they became more productive, independent, and motivated. However, it was seen that they still found it time-consuming and stressful as well as a demanding work. It was concluded that the students liked and approved of learning English through project based learning but had differing opinions about its benefits. Some recommendations were yielded based on the analysis and students’ responses.
Fatih Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fatih Aydoğdu & Figen Gürsoy, Ankara University
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 1-20; doi:10.29329/mjer.2020.234.1

Abstract:
Bu çalışmada ortaokulda altıncı ve yedinci sınıfta okuyan çocukların sosyal uyum düzeyini belirlemek için geçerli ve güvenilir bir “Sosyal Uyum Ölçeği” oluşturulması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Erzincan'da madde sayısına göre basit rastgele örneklemeyle belirtilen 668 altıncı ve yedinci sınıf ortaokul çocukları oluşturmuştur. Ölçme aracının gelişim sürecinde içerik, yapı ve ölçü doğrulanmıştır. Bu amaçla, görüşlerini almak üzere form uzmanlara gönderildi. Uzmanların geri bildirimlerine dayanarak, madde içeriği geçerlilik oranları belirlenmiştir. .75 altında içerik geçerlilik oranı olan öğeler silindi. Çalışma Ölçeğinde Öz Yeterlilik 38 açıklanmıştır. Toplam varyansın% 38'i Analiz sonuçlarına göre ölçeğin 55 maddeden ve tek faktörden oluştuğu, ayrıca içeriğin ve ölçümün geçerliliğinin sağlandığı sonucuna varılmıştır. Ölçüm aracının güvenilirliği, iç tutarlılık yöntemlerinden biri olan Cronbach Alpha ile hesaplanmış ve 0.95'lik çok yüksek bir güvenilirliğe ulaşılmıştır. Geliştirilen ölçeğin, ortaokulların altıncı ve yedinci sınıflarındaki çocukların sosyal uyumlarını ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.
Elif Burunsuz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Elif Burunsuz & Murat Ince
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 530-544; doi:10.29329/mjer.2020.234.25

Hakan Akcay & Hasan Ozgur Kapıcı Osman Işın, Yildiz Technical University, Hakan Akcay, Hasan Ozgur Kapıcı
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 505-529; doi:10.29329/mjer.2020.234.24

Kamil Çekerol, Anadolu Üniversitesi
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 718-743; doi:10.29329/mjer.2020.234.34

Pınar Aksoy, Togu, Pınar Aksoy & Gülen Baran, Ankara Univ.
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 314-335; doi:10.29329/mjer.2020.234.15

Ayşegül Erçevik, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ayşegül Erçevik & Ayfer Su Bergil
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 266-290; doi:10.29329/mjer.2020.234.13

Şeyma Şahin & Abdurrahman Kılıç Burcu Ökmen, Düzce Üniversitesi, Şeyma Şahin, Abdurrahman Kılıç, Meb
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 481-504; doi:10.29329/mjer.2020.234.23

Didem Çetin, Muğla Sıtkı Koçman Unıversıty, Didem Çetin & Meltem Doğanay, Özgen Ortaokulu Millî Eğitim Bakanlığı
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 354-376; doi:10.29329/mjer.2020.234.17

Hasan Güner Berkant, Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Hasan Güner Berkant & Ömer Faruk Metin, Osmaniye Kadirli Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 545-576; doi:10.29329/mjer.2020.234.26

Page of 18
Articles per Page
by
Show export options
  Select all