Refine Search

New Search

Advanced search

Journal Journal of the American Chemical Society

-
204,053 articles
Page of 20,406
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Jun Deng, Jiangang Guo, Xiaolong Chen
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.9b13295

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Liyan Xie, Qing Zhu, Guozhen Zhang, Ke Ye, Chongwen Zou, Oleg V. Prezhdo, Zhaowu Wang, Yi Luo, Jun Jiang
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.0c00561

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Gregory S. Sulley, Georgina L. Gregory, Thomas T. D. Chen, Leticia Peña Carrodeguas, Gemma Trott, Alba Santmarti, Sciprofile linkKoon-Yang Lee, Nicholas J. Terrill, Sciprofile linkCharlotte K. Williams
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.9b13106

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Haichao Wu, Raphael Sarfati, Dapeng Wang, Daniel K Schwartz
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.9b12096

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Lei Tian, Nicholas A. Till, Bryan Kudisch, David W. C. Macmillan, Gregory D. Scholes
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.9b12835

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xuanhe Hu, Linfeng Zhong, Chenhao Shu, Zhengsong Fang, Meijia Yang, Jing Li, Dingshan Yu
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.9b11169

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zeus A. De Los Santos, Christian Wolf
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.9b13910

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Shoushun Chen, Zhongxin Song, Jinghui Lyu, Ying Guo, Sciprofile linkBryan E. G. Lucier, Wilson Luo, Mark S. Workentin, Sciprofile linkXueliang Sun, Sciprofile linkYining Huang
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.9b13414

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Adam J. Pearce, Robin P. Harkins, Benjamin R. Reiner, Alexander C. Wotal, Rachel J. Dunscomb, Sciprofile linkIan A. Tonks
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.9b13173

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Chang Liu, Xiaolong Cui, Boxuan Simen Zhao, Pradnya Narkhede, Yawei Gao, Jun Liu, Xiaoyang Dou, Qing Dai, Li-Sheng Zhang, Chuan He
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.9b12707

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 20,406
Articles per Page
by
Show export options
  Select all