Refine Search

New Search

Results in Journal of Alloys and Compounds: 68,589

(searched for: container_group_id:679)
Page of 1,372
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
, Y.P. Wu, , , Y. Yang, C. Zhao, T.W. Deng, N.N. Phuoc, Z.W. Li
Published: 2 October 2017
Journal of Alloys and Compounds, Volume 730, pp 284-290; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.09.337

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Sayed Ali Khan, Noor Zamin Khan, Zhong Hao, Wei Wei Ji, Hamidreza Abadikhah, Luyuan Hao, , Simeon Agathopoulos
Published: 2 October 2017
Journal of Alloys and Compounds, Volume 730, pp 249-254; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.09.335

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Guangmiao Wan, Shenwei Wang, Ling Li, Guangyao Mu, Xue Yin, Xinwu Zhang, Ying Tang,
Published: 1 April 2017
Journal of Alloys and Compounds, Volume 701, pp 549-553; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.01.146

Hengtao Li, Yuanzheng Chen, Hongyan Wang, Hui Wang, Yucai Li, Ismail Harran, Yong Li, Chunsheng Guo
Published: 1 April 2017
Journal of Alloys and Compounds, Volume 700, pp 208-214; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.01.052

, R.S.T.M. Sohn, A.A.M. Macêdo, , M.P.F. Graça,
Published: 29 September 2011
Journal of Alloys and Compounds, Volume 509, pp 9466-9471; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.07.038

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
H.L. Wang, S.A.A. Shah, Y.L. Hao, F. Prima, , J.M. Cairney, Y.D. Wang, E.G. Obbard, S.J. Li, R. Yang
Published: 1 April 2017
Journal of Alloys and Compounds, Volume 700, pp 155-158; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.12.406

Feng Liang, Degang Zhao, Desheng Jiang, Zongshun Liu, Jianjun Zhu, Ping Chen, Jing Yang, Wei Liu, Shuangtao Liu, , et al.
Published: 1 January 2018
Journal of Alloys and Compounds, Volume 731, pp 243-247; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.09.328

Renchao Hu, Guoguo Tan, Xisheng Gu, Shuwen Chen, Chenguang Wu, Qikui Man, , Xinmin Wang, Run-Wei Li, , et al.
Published: 1 January 2018
Journal of Alloys and Compounds, Volume 730, pp 255-260; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.09.302

Shuai Xu, , Yong Xu, , Xiangjun Xu, , Jianping He,
Published: 1 January 2018
Journal of Alloys and Compounds, Volume 730, pp 270-278; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.09.326

Wenting Wu, , , Fudong Li, Song Bai, Peng Xia, An Wang, Chengwu Ye
Published: 1 January 2018
Journal of Alloys and Compounds, Volume 730, pp 318-326; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.09.320

Jinshuang Wang, Junbin Sun, Hao Zhang, Shujuan Dong, Jianing Jiang, Longhui Deng, Xin Zhou,
Published: 1 January 2018
Journal of Alloys and Compounds, Volume 730, pp 471-482; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.09.323

, , Xiaojun Wang, Lei Wang, Shoumei Xiong, Zhenying Huang, Shibo Li, Yang Zhou, Hongxiang Zhai
Published: 1 January 2018
Journal of Alloys and Compounds, Volume 730, pp 191-195; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.09.303

Page of 1,372
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top