Refine Search

New Search

Result: 6,743,852

(searched for: conference:*)
Page of 674,386
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Saeid Shirvani, Amir H. Shamekhi
Published: 14 July 2020
SAE Technical Paper Series; doi:10.4271/2020-01-5064

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xinzheng Wu, Tianwei Zhou, Sciprofile linkZishan Qiu
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2013 pp 287-298; doi:10.1007/978-3-030-53956-6_26

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jian Yang, Liang Qu, Yang Shen, Sciprofile linkYuhui Shi, Shi Cheng, Junfeng Zhao, Xiaolong Shen
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2013 pp 3-14; doi:10.1007/978-3-030-53956-6_1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Sciprofile linkXiaohui Yan, Felix T. S. Chan, Zhicong Zhang, Cixing Lv, Shuai Li
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2013 pp 94-103; doi:10.1007/978-3-030-53956-6_9

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Sciprofile linkYi-Nan Guo, Jianjiao Ji, Ying Tan, Shi Cheng
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2013 pp 423-434; doi:10.1007/978-3-030-53956-6_38

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Weifu Cao, Sciprofile linkYingshi Tan, Miaojia Huang, Yuxi Luo
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2013 pp 299-311; doi:10.1007/978-3-030-53956-6_27

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 674,386
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top