International Conference on Cloud Computing

Conference Information
Name: International Conference on Cloud Computing
Acronym: CloudComp
Location: Beijing, China
Date: 4 December 2019 - 5 December 2019

Latest articles from this conference

Shanming Wei, Haiyuan Shen, Sciprofile linkQianmu Li, Mahardhika Pratama, Meng Shunmei, Huaqiu Long, Yi Xia
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering pp 544-552; doi:10.1007/978-3-030-48513-9_43

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Junwen Lu, Sciprofile linkYongsheng Hao, Xianmei Hua
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering pp 594-602; doi:10.1007/978-3-030-48513-9_47

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yu Zi, Sciprofile linkYun Luo, Zihao Guang, Lianyong Qi, Taoran Wu, Xuyun Zhang
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering pp 240-254; doi:10.1007/978-3-030-48513-9_20

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Dong Li, Sciprofile linkChuanjian Wang, Tianying Yan, Qilei Wang, Ju Wang, Wanlong Bing
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering pp 424-436; doi:10.1007/978-3-030-48513-9_34

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Sciprofile linkYinsong Xu, Wenjie Liu, Junxiu Chen, Lian Tong
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering pp 396-409; doi:10.1007/978-3-030-48513-9_32

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zhiguo Qu, Yilin Wang, Sciprofile linkLe Sun, Zheng Li, Dandan Peng
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering pp 33-46; doi:10.1007/978-3-030-48513-9_3

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zijian Ying, Sciprofile linkQianmu Li, Shunmei Meng, Zhen Ni, Zhe Sun
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering pp 603-611; doi:10.1007/978-3-030-48513-9_48

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Sciprofile linkZheng Li, Yilin Wang
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering pp 63-75; doi:10.1007/978-3-030-48513-9_5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Mehdi Shah, Tianqi Liu, Sahil Chauhan, Lianyong Qi, Sciprofile linkXuyun Zhang
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering pp 312-327; doi:10.1007/978-3-030-48513-9_26

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ying Zhang, Yu-Xiang Bian, Qiang Fan, Sciprofile linkJunxiu Chen
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering pp 410-423; doi:10.1007/978-3-030-48513-9_33

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top