IFTE 2020 - VI International Forum on Teacher Education

Conference Information
Name: IFTE 2020 - VI International Forum on Teacher Education
Location: Kazan, Russia

Latest articles from this conference

Albina Drozdikova-Zaripova, Svetlana N. Bashinova, Seimbika U. Bichurina, Nataliya D. Koletvinova
VI International Forum on Teacher Education, Volume 3; https://doi.org/10.3897/ap.2.e0681

Back to Top Top