Refine Search

New Search

Results: 5

(searched for: doi:10.53933/sspmpm.v2i2.45)
Save to Scifeed
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Valentyn Shapovalov, Аліна Осинцева, Valerii Shapovalov
SSP Modern Pharmacy and Medicine, Volume 2, pp 1-18; https://doi.org/10.53933/sspmpm.v2i3.61

Abstract:
Проведено мультидисциплінарні дослідження щодо використання інноваційних нанотехнологій при розробці нових ліків в межах організації фармацевтичної справи, технології ліків, судової та клінічної фармації. Зазначено про перспективність розвитку наномедицини та нанофармації в області драг-дизайну нових ліків. Доведено про перспективність подальшого наукового вивчення використання нанотехнологій для фармакотерапії ковідних, постковідних, лонгковідних, коморбідних розладів. Обґрунтовано можливість створення медико-фармацевтичних індустріальних парків та медико-фармацевтичних кластерів для фінансово-економічного зростання на державному і регіональному рівнях.
Tetiana Krasnianska, Mykola Ponomarenko
SSP Modern Pharmacy and Medicine, Volume 2, pp 1-15; https://doi.org/10.53933/sspmpm.v2i3.59

Abstract:
The COVID-19 pandemic has affected modern trends in the training of doctors and pharmacists and their professional development. At the same time, the pandemic contributed to the development of the science of pharmaceutical law, as a basis for optimizing the legislation of Ukraine regarding the organization of pharmaceutical affairs in pharmacies and health care institutions, and thanks to modern research on the search for drug technology, it contributed to the creation of vital vaccines for the prevention of the SARS-CoV-2 coronavirus. At the same time, during the COVID-19 pandemic, the health care and pharmaceutical industry, based on the principles of medical and pharmaceutical law, showed that specialists can minimize forensic pharmaceutical risks in the system of legal relations "doctor-patient-pharmacist-lawyer" by ensuring the access of patients, the population and health care institutions to the circulation of medicinal products of all clinical and pharmacological groups, nomenclature and legal groups and classification and legal groups, in accordance with ICD-11.
Viktoriia Shapovalova, Valerii Shapovalov, Аліна Осинцева, Сергій Негрецький, Anatolii Derkach
Actual Problems of Medicine and Pharmacy, Volume 3, pp 1-20; https://doi.org/10.52914/apmp.v3i2.44

Abstract:
Проведено дослідження компетенцій для управління якістю у фармацевтичній галузі під час обігу ЛЗ у відповідності до стандартів GxP (GDP, GLP, GCP, GSP, GDP, GPP) в межах організації фармацевтичної справи, промислової та судової фармації. Проаналізовано зміни, що відбулися в сучасній системі фармацевтичного забезпечення населення, у відносинах між суб’єктами фармацевтичного ринку та державою. Вивчено роль фармацевтичних підприємств і закладів охорони здоров’я у контексті впровадження комплексу належних практик GxP. Акцентовано увагу на моделі формування організаційно-управлінської культури управління якістю у майбутніх фармацевтів в системі правовідносин «лікар-пацієнт-фармацевт-адвокат». Система правовідносин заснована на юридичній, фармацевтичній опіці, інтеграції загальних і спеціальних компетенцій. Актуалізовано потребу обґрунтування наукових засад професійної підготовки фармацевтів нової генерації, що володіють основами організаційно-управлінської культури та відповідними освітніми та комунікаційними технологіями щодо управління якістю за стандартами GxP упродовж обігу лікарських засобів на фармацевтичному ринку.
Viktoriia Shapovalova
SSP Modern Pharmacy and Medicine, Volume 2, pp 1-15; https://doi.org/10.53933/sspmpm.v2i3.54

Abstract:
The article presents the results of the research for the new challenges of today regarding the incidence of monkeypox virus using organizational and legal, clinical and pharmacological approaches to analyze epidemiology, risks, symptoms, vaccination opportunities, recommendations for detection, pharmacotherapy and prevention. Complex experimental organizational and legal, clinical a n d pharmacological study was conducted. The research was conducted on the basis of the disciplines of healthcare organization, pharmacy organization and management, forensic pharmacy, clinical pharmacy, management for different groups of patients and was based on the principles of evidence-based medicine, evidence-based pharmacy. Issues of epidemiology, risks, symptoms, vaccination of monkeypox disease were studied. Recommendations of the WHO and scientific circles concerning the effectiveness of detection, pharmacotherapy, and prevention of monkeypox were analyzed.
Liubov Ivanishyn-Hayduchok, Viktoriia Shapovalova, Valerii Shapovalov
SSP Modern Pharmacy and Medicine, Volume 2, pp 1-14; https://doi.org/10.53933/sspmpm.v2i2.53

Abstract:
The development of health care and the pharmaceutical industry is based on the principles of the Constitution of Ukraine, the fundamental principles of the European Union, the basics of medical and pharmaceutical law. The Ministry of Health of Ukraine and the National Health Service of Ukraine are responsible for the protection of human rights and freedoms, human life and health, patients, and the nation’s gene pool, as well as privileged categories of citizens. State institutions on the basis of the Constitution of Ukraine, Laws of Ukraine, regulations of Ukraine and Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine during the implementation of the "Program of Medical Guarantees" for 2022 decide organizational and legal, medical and pharmaceutical, social and economic issues of the program of state guarantees of medical care population in 2022 according to ICD-11.
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top