Refine Search

New Search

Results: 7

(searched for: doi:10.53933/sspmlp.v2i1.39)
Save to Scifeed
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Viktoriia Shapovalova, Valerii Shapovalov, Аліна Осинцева, Сергій Негрецький, Anatolii Derkach
Actual Problems of Medicine and Pharmacy, Volume 3, pp 1-20; https://doi.org/10.52914/apmp.v3i2.44

Abstract:
Проведено дослідження компетенцій для управління якістю у фармацевтичній галузі під час обігу ЛЗ у відповідності до стандартів GxP (GDP, GLP, GCP, GSP, GDP, GPP) в межах організації фармацевтичної справи, промислової та судової фармації. Проаналізовано зміни, що відбулися в сучасній системі фармацевтичного забезпечення населення, у відносинах між суб’єктами фармацевтичного ринку та державою. Вивчено роль фармацевтичних підприємств і закладів охорони здоров’я у контексті впровадження комплексу належних практик GxP. Акцентовано увагу на моделі формування організаційно-управлінської культури управління якістю у майбутніх фармацевтів в системі правовідносин «лікар-пацієнт-фармацевт-адвокат». Система правовідносин заснована на юридичній, фармацевтичній опіці, інтеграції загальних і спеціальних компетенцій. Актуалізовано потребу обґрунтування наукових засад професійної підготовки фармацевтів нової генерації, що володіють основами організаційно-управлінської культури та відповідними освітніми та комунікаційними технологіями щодо управління якістю за стандартами GxP упродовж обігу лікарських засобів на фармацевтичному ринку.
Valentyn Shapovalov
SSP Modern Law and Practice, Volume 2; https://doi.org/10.53933/sspmlp.v2i2.51

Abstract:
Deepening cooperation between the LMI, KhMAPE and the Estonian scientific publishing house SSP OÜ will be part of the system of Ukraine's integration into the European Community by building pharmaceutical companies for the production of domestic drugs. Integration of pharmaceutical production can take into account the problems and risks that arose during the creation of the common economic zone "Yavoriv" on the basis of state guarantees.
Alina Osyntseva
SSP Modern Pharmacy and Medicine, Volume 2, pp 1-19; https://doi.org/10.53933/sspmpm.v2i2.49

Abstract:
The forensic and pharmaceutical, organizational and legal study of the current state of the problem of formation, development and spread of polydrug addiction has been carried out. The scheme of consistent addiction and the factors of formation of polydrug addiction from the position of forensic pharmacy were given. Explained that the simultaneous (combined, consistent, combined) use of psychoactive substances of different classification and legal groups and psychoactive alcoholic liquids, alcoholic beverages, beer, psychoactive alcoholic drugs, psychoactive drugs are widespread among various populations in the early stages of formation and development of polydrug addiction. Conducted a review of scientific sources on the current state of the problem of formation, development and spread of polydrug addiction during martial law on the principles of medical and pharmaceutical law and forensic pharmacy.
Ihor Hayduchok, Iryna Tukhar, Valerii Shapovalov
SSP Modern Pharmacy and Medicine, Volume 2, pp 1-13; https://doi.org/10.53933/sspmpm.v2i2.46

Abstract:
Chronic pancreatitis is a chronic inflammatory disease of the pancreas, which is accompanied by irreversible structural changes in the development of excretory and incretory insufficiency, manifested by abdominal pain and characterized by a significant reduction in the quality of life of patients. Purpose of the study was to determine the place of alcoholic (toxic) chronic pancreatitis among pancreatitis; to systematize scientific sources on the role of psychoactive substances in the development of comorbid chronic pancreatitis with alcohol addiction. In the period from 1997 to 2021, a review of the scientific literature on the topic of the work was conducted. Depending on the region, up to 70% of acute pancreatitis and up to 90% of chronic pancreatitis cases are alcohol-related psychoactive substances. Alcoholic (toxic) pancreatitis occurs due to exposure of the pancreas to alcohol in up to 80% of all cases. Pharmacotherapy of chronic pancreatitis is important in the context of the spread of coronavirus infection, in most cases conservative, is carried out taking into account the causes and risk factors. Scientific sources on the topic of the work are systematized. Literature data on the epidemiology, causes of chronic pancreatitis and the role of psychoactive substances in the development of chronic pancreatitis were studied.
Viktoriia Shapovalova
SSP Modern Pharmacy and Medicine, Volume 2, pp 1-17; https://doi.org/10.53933/sspmpm.v2i2.45

Abstract:
The article presents the results of the search for innovative technologies in a multidisciplinary study of the availability of COVID-19 vaccines of any type in the world. In the context of the coronavirus pandemic, multidisciplinary health research brings together the interdisciplinary links of scientists from around the world in medicine, pharmacy, law, economics on good medical practice, pharmaceutical provision and vaccination availability for all contingent of patients and postcovid health disorders. The aim of the research was to search for innovative technologies for the study of medically approved vaccines against COVID-19 in countries around the world using a multidisciplinary and integrated approach in the application of traditional and new methods of analysis. Content analysis was performed according to the range of licenses, permits for medical use and manufacturers by grouping them using the Sturgess formula, followed by construction of a discrete series of variations and distribution polygon. The results show satisfactory availability of vaccines against COVID-19 of any type. Doctors have a choice of appropriate vaccines and the manufacturer that corresponds to the social personalized vaccination taking into account the individual characteristics of patients.
Actual Problems of Medicine and Pharmacy, Volume 3, pp 1-25; https://doi.org/10.52914/apmp.v3i1.39

Abstract:
В сучасних умовах планетарного поширення пандемії Covid-19, яка спостерігається серед усіх верств населення, щитоподібна залоза може відігравати одну з провідних ролей як у клінічному перебігові захворювання, так і в процесах постковідного відновлення функціональної активності людини. Саме мультидисциплінарні дослідження, що охоплюють такі галузі як медицина, математика, фармація, право та ін., підтверджують важливе значення щитоподібної залози для забезпечення життєдіяльності. У такому разі розкриття глибинної суті процесів, які відбуваються в ній в нормі та патології, можливе на основі інноваційного використання кореляційного аналізу з побудовою кореляційних портретів основних напрямків діяльності фолікулярних тироцитів.
Ігор Гайдучок, Valerii Shapovalov, Valentyn Shapovalov
Actual Problems of Medicine and Pharmacy, Volume 3, pp 1-30; https://doi.org/10.52914/apmp.v3i1.38

Abstract:
Проведено організаційно-правове вивчення та виконання адміністративним персоналом вишів ліцензійних умов і нормативно-правових актів щодо провадження освітньої діяльності в Україні під час пандемії на COVID-19. Обґрунтовано про необхідність подальшого вдосконалення системи ліцензування освітньої діяльності. Зазначено про доцільність збереження ліцензування освітньої діяльності для кожної спеціальності на кожному рівні вищої освіти та переходу до ліцензування освітньої діяльності лише за рівнями. Запропоновано про альтернативу створення окремих вимог для кожної спеціальності, що більше відповідає чинному Закону про вищу освіту. Але це проблематично з погляду можливості реалізації та, очевидно, суперечить курсу на дерегуляцію, і практикам, що існують в Європейському просторі вищої освіти. Ще однією альтернативою є перехід до ліцензування освітньої діяльності за галузями знань. На більш (але не дуже) віддалену перспективу потрібно вирішувати більш концептуальні питання: де пролягає межа доцільного втручання держави у діяльність ЗВО; що саме треба ліцензувати; які вимоги можуть бути корисними, а які лише перешкоджатимуть розвитку закладів вищої освіти. Подальші організаційно-правові дослідження щодо виконання адміністративним персоналом вишів ліцензійних умов і нормативно-правових актів для провадження освітньої діяльності в Україні під час пандемії на COVID-19 тривають.
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top