Refine Search

New Search

Results: 7

(searched for: doi:10.1016/j.jmst.2020.07.020)
Save to Scifeed
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
, Jie Liang, Yuchen Cao, , Yupeng Sui, Zhiyuan Yang,
Published: 1 June 2021
Ceramics International, Volume 47, pp 15210-15218; doi:10.1016/j.ceramint.2021.02.083

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yanqin Fu, Yulei Zhang, Jian Zhang, Guohui Chen, Tao Li
Published: 1 June 2021
Corrosion Science, Volume 185; doi:10.1016/j.corsci.2021.109443

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Daogui Liao, Yupeng Guan, Yingying He, Shuai Li, Yanan Wang, , Li Zhou, Chun Wei, Chuanbai Yu,
Published: 1 May 2021
Ceramics International; doi:10.1016/j.ceramint.2021.05.059

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xuemin Yin, , Liyuan Han, Jiachen Meng, ,
Published: 24 March 2021
by Wiley
Small, Volume 17; doi:10.1002/smll.202008056

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Yuting Duan, Chaofeng Lv, Jiyuan Luo, Yulei Zhang, Yanqin Fu
Published: 15 March 2021
Ceramics International, Volume 47, pp 7853-7863; doi:10.1016/j.ceramint.2020.11.132

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xuemin Yin, , Ruimei Yuan,
Journal of Colloid and Interface Science, Volume 586, pp 219-232; doi:10.1016/j.jcis.2020.10.086

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xin He, Lei Feng, Zhe Zhang, , , Qiang Song, Yanling Yang, Guoquan Suo, Li Zhang, Qian-Gang Fu, et al.
Published: 10 February 2021
ACS Nano, Volume 15, pp 2880-2892; doi:10.1021/acsnano.0c08924

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top