Refine Search

New Search

Result: 1

(searched for: doi:10.35719/islamikainside.v5i1.38)
Save to Scifeed
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Mushaddad Hasbullah
Malaysian Journal of Syariah and Law, Volume 6, pp 51-60; https://doi.org/10.33102/mjsl.v6i3.95

Abstract:
Dewasa ini umat Islam berhadapan dengan pelbagai masalah fiqh semasa yang perlu diselesaikan, antara isu hangat yang hebat diperbincangkan adalah isu perkahwinan misyar. Justeru, penulisan ini akan cuba mengupas hakikat perkawninan misyar, sejarah dan sebab kemunculannya dan sejauh mana hubungannya dengan perkahwinan yang bertepatan dengan undang-undang Islam. Penulisan ini juga akan cuba mengulas mengenai perbezaan perkahwinan misyar dengan beberapa perkahwinan lain yang telahpun dijelaskan oleh ulama-ulama Islam mengenai pengharamannya seperti perkahwinan mut’ah dan perkahwinan al-Muhallil (cina buta). Ianya diharap sedikit sebanyak dapat menyelesaikan kekeliruan umat Islam terhadap perkahwinan ini sama ada ianya seiring dengan tuntutan undang-undang Islam atau sebaliknya.
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top