Refine Search

New Search

Results: 636

(searched for: publisher_group_id:23286)
Save to Scifeed
Page of 13
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Irina N. Altukhova, Eduard V. Novikov, Evgeniya N. Koroleva, Dmitryi M. Shevaldin, Alexandr V. Bezbabchenko
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 14, pp 19-28; https://doi.org/10.53914/issn2071-2243_2021_2_19

Vladimir I. Orobinsky, Aleksey М. Gievsky, Ivan V. Baskakov, Andrey V. Vorokhobin, Aleksey V. Chernyshov
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 14, pp 12-18; https://doi.org/10.53914/issn2071-2243_2021_2_12

Irina S. Kruchinkina, Aleksey S. Alatyrev, Sergey S. Alatyrev, Alexey O. Grigoryev
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 14, pp 27-40; https://doi.org/10.53914/issn2071-2243_2021_1_27

Sergey Yu. Sablin, Aleksey V. Skrypnikov, Irina A. Vysotskaya, Denis E. Boltnev, Andrey N. Bryukhovetsky
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 14, pp 41-45; https://doi.org/10.53914/issn2071-2243_2021_1_41

Igor I. Aksenov, Vladimir I. Orobinsky, Vladimir P. Shatsky, Andrey S. Kornev
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 14, pp 11-17; https://doi.org/10.53914/issn2071-2243_2021_1_11

Tatiana A. Ryabchinskaya, Irina Yu. Bobreshova, Yuliya V. Kashirskikh, Elizaveta A. Melkumova
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 14, pp 57-70; https://doi.org/10.53914/issn2071-2243_2021_2_57

Konstantin S. Ternovykh, Victoria V. Kurennaya, Natalia V. Leonova
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 14, pp 109-115; https://doi.org/10.53914/issn2071-2243_2021_1_109

Alexandr N. Belyaev, Vladimir I. Orobinsky, Vyacheslav A. Gulevsky, Tatyana V. Trishina, Irina A. Vysotskaya
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 14, pp 29-35; https://doi.org/10.53914/issn2071-2243_2021_2_29

Oksana A. Starovoitova, Viktor I. Starovoitov, Aleksandra А. Manokhina, Valeriya A. Chajka, Zhasur Zh. Allayarov
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 14, pp 61-70; https://doi.org/10.53914/issn2071-2243_2021_1_61

Vladimir I. Orobinsky, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Vyacheslav A. Gulevsky, Daniil A. Podorvanov, Sergey I. Korzhov, Tatiana A. Trofimova
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 4, pp 16-21; https://doi.org/10.17238/issn2071-2243.2020.4.16

Valery Yu. Revenko, Armavir Experimental Station – Branch of V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops, Sergey S. Frolov
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 4, pp 22-32; https://doi.org/10.17238/issn2071-2243.2020.4.22

Ivan A. Efremov, Euroasian Open University, Ekaterina V. Ivanova, Michurinsk State Agrarian University
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 4, pp 276-286; https://doi.org/10.17238/issn2071-2243.2020.4.276

Alexander N. Sudakov, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Evgeniy A. Andrianov, Aleksey A. Andrianov
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 2, pp 65-76; https://doi.org/10.17238/issn2071-2243.2020.2.65

Andrey A. Pavlushin, Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Sergey A. Sutyagin, Vladimir I. Kurdyumov, Petr S. Ageev
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 2, pp 22-31; https://doi.org/10.17238/issn2071-2243.2020.2.22

Elena I. Kostyukova, Stavropol State Agrarian University, Alexandr V. Frolov, Svetlana Yu. Shamrina
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 2, pp 130-137; https://doi.org/10.17238/issn2071-2243.2020.2.130

Lilia O. Makarevich, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Andrey V. Ulez’Ko, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 2, pp 169-177; https://doi.org/10.17238/issn2071-2243.2020.2.169

Irina N. Maslova, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Andrei S. Orobinsky, Roman V. Nuzhdin, Irina M. Podmolodina, Elena P. Borshchevskaya, Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh State University
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 2, pp 178-187; https://doi.org/10.17238/issn2071-2243.2020.2.178

Tyrgoot Zh. Chortonbaev, Kyrgyz National Agrarian University named after K.I. Skryabin, Nurila M. Ibraeva, Ulan T. Chortombaev, Sharabidin B. Amatov
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 3, pp 195-203; https://doi.org/10.17238/issn2071-2243.2020.3.195

Kristina Yu. Zotovа, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Nikolay I. Bukhtoiarov, Elena V. Nedikova
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 3, pp 209-216; https://doi.org/10.17238/issn2071-2243.2020.3.209

Kim R. Kazarov, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Vitaly A. Chernikov, Irina K. Lukina, Igor I. Bartenev, Yuri I. Soldatov, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Mazlumov All-Russian Research Institute of Sugar Beet and Sugar
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 3, pp 29-37; https://doi.org/10.17238/issn2071-2243.2020.3.29

Serik M. Kusmagambetov, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Elena S. Kusmagambetova, Research Institute of Economics and Organization of Agro-Industrial Complex of the Central Chernozem Region of the Russian Federation
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 3, pp 160-165; https://doi.org/10.17238/issn2071-2243.2020.3.160

Vladimir I. Biryulin, South-West State University, Daria V. Kudelina, Oleg M. Larin
Vestnik of Voronezh State Agrarian University, Volume 3, pp 38-45; https://doi.org/10.17238/issn2071-2243.2020.3.38

Page of 13
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top