Refine Search

New Search

Advanced search

Results: 41

(searched for: doi:(10.33931/*))
Save to Scifeed
Page of 5
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Ethem Demir
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Volume 7, pp 533-548; doi:10.33931/abuifd.573270

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ahmet Şen
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Volume 7, pp 549-566; doi:10.33931/abuifd.587962

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Volume 7, pp 354-385; doi:10.33931/abuifd.633277

Abstract:
Bu araştırmanın amacı; ortaokul din, ahlak ve değerler alanı seçmeli derslerinde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesidir. Nitel araştırma modelinde yapılandırılan araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 öğretim yılında Malatya il merkezinde çeşitli ortaokullarda görev yapan ve seçmeli din derslerini okutan 24 DKAB öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak toplanmıştır. Betimsel analiz yöntemiyle çözümlenen bu veriler ışığında araştırmada elde edilen bazı sonuçlar şu şekildedir: Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu seçmeli din derslerinin yürütülmesinde öğrenci, öğretmen, veli ve okul yönetiminden kaynaklı çeşitli sorunlara işaret etmiştir. Katılımcılara göre seçmeli derslerin seçim sürecine veli ve öğrenci görüşleri yeterince yansıtılamamaktadır. Ayrıca seçmeli din dersleri için yeterli sayıda öğretmen olmasına rağmen öğretmen yeterliliği istenen düzeyde değildir.
Hikmet Yağli Mavil
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Volume 7, pp 437-468; doi:10.33931/abuifd.633440

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Necmi Karslı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Volume 7, pp 190-219; doi:10.33931/abuifd.526366

M. Fatih Demirci
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Volume 7, pp 34-60; doi:10.33931/abuifd.553068

Ayşe Betül Akdemir
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Volume 8, pp 318-342; doi:10.33931/abuifd.689790

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 5
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top