Refine Search

New Search

Results: 623

(searched for: doi:(10.17240/*))
Save to Scifeed
Page of 13
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Yusuf Ergen, Cevat Elma
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1222-1239; doi:10.17240/aibuefd.2020..-656449

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Emrah Boylu, Pınar Işik
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1113-1128; doi:10.17240/aibuefd.2020..-641783

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Seyhan Eryilmaz Toksoy
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; doi:10.17240/aibuefd.2020..-618011

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Deniz Tonga
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1547-1564; doi:10.17240/aibuefd.2020..-542763

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Oğuzhan Nacaroğlu, Fatma Mutlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 992-1007; doi:10.17240/aibuefd.2020..-587573

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Doç.Dr.Pınar Köseoğlu, Gamze Mercan, Esma Pehlivanoğlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 904-931; doi:10.17240/aibuefd.2020..-559901

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Aycan Buldur, Fatma Alisinanoğlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 960-974; doi:10.17240/aibuefd.2020..-578007

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ayşe Betül Akdemir, Abdurrahman Kiliç
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1008-1023; doi:10.17240/aibuefd.2020..-589261

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ebru Ataş, Perihan Güneş
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1066-1078; doi:10.17240/aibuefd.2020..-632040

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Cemil Cahit Yeşilbursa, Cengiz Dönmez, Barış Kaya
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 795-805; doi:10.17240/aibuefd.2020..-483199

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Fatih Çetin Çetinkaya, Mücahit Durmaz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 945-959; doi:10.17240/aibuefd.2020..-567554

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Murat Çoban
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1079-1098; doi:10.17240/aibuefd.2020..-632456

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Fatih Tanrıkulu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi pp 837-852; doi:10.17240/aibuefd.2020..-543953

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Tugra Karademir Coşkun, , Burcu Yilmaz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi pp 820-836; doi:10.17240/aibuefd.2020..-536856

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Vasfiye Geckin
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1178-1193; doi:10.17240/aibuefd.2020..-654340

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Emrullah Yilmaz, Burhan Akpinar
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1129-1144; doi:10.17240/aibuefd.2020..-645270

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Melike Özyurt, Merve Badur
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1161-1177; doi:10.17240/aibuefd.2020..-649198

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Kutay Uzun
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1024-1037; doi:10.17240/aibuefd.2020..-608006

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Emrah Hiğde, Ferdiye Keleş, Hilal Aktamiş
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1145-1160; doi:10.17240/aibuefd.2020..-648229

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Eda Yalçin Incik
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1099-1112; doi:10.17240/aibuefd.2020..-638602

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Süleyman Gürbüz, Emine Eratay
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1206-1221; doi:10.17240/aibuefd.2020..-656106

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Duygu Koçak, Özlem Göçer
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 300-315; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.52925-566735

Abstract:
Belirli bir program aracılığıyla okulda verilen eğitim ve öğretimin okul saatleri dışında devam etmesini sağlayan tüm ders dışı etkinlikler ödev olarak tanımlanabilir. Bu araştırmada İngilizce dersinde verilen ev ödevlerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisini araştırmak ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile öğrencilerin İngilizce dersinde verilen ev ödevleri hakkındaki fikirlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada hem nicel hem nitel verilerin kullanıldığı karma desen araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 32 6. sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar deney ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Deney grubuna ödev verilmiş, kontrol grubuna ödev verilmemiştir. Süreç sonunda uygulanan son test sonuçları, ön test sonuçlarına göre deney grubunun lehine çıkmış ve ev ödevlerinin akademik başarıya olumlu yönde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu ev ödevlerinin kendileri için yararlı olduğunu belirmiştir. Araştırma sonucunda İngilizce dersi ödevleri yapılırken öğrencilerin karşılaştığı temel sorunların kelimelerin anlamını bilmeme, doğru telaffuz edememe ve doğru yazamama olduğu sonucuna ulaşılmıştır Buna göre, İngilizce dersinde öğrencilere verilen ev ödevleri genellikle okuma ve yazma becerileri ile ilgilidir. Öğrencilere verilen ödevler konuşma ve dinleme becerilerine yönelik olmadığından, bu becerilerde hangi sorunların yaşandığı tespit edilememiştir. Öğrenciler henüz dinleme ve konuşmada yaşadıkları sorunların farkında değillerdir. Bu nedenle dinleme ve konuşma becerilerine yönelik ev ödevlerinin artırılması önerilmektedir.
Filiz Elmali
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 439-453; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.52925-599453

Cagla Alpayar
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 42-60; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.52925-511016

Hatice Yildiz Durak, Serkan Tekin
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 221-235; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547041

Gülşah Sezen Vekli, Hatice Çilsalar Sagnak, Fatma Yaman
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 149-167; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.52925-537875

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 415-438; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.52925-597115

Abstract:
Bu çalışmada lise öğrencilerinin Newton’un hareket yasalarına yönelik çoktan seçmeli soruları çözerken kullandıkları bilişsel ve üstbilişsel stratejileri öğrencilerin üstbilişsel farkındalıkları ve kavramsal anlama düzeylerini dikkate alarak incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması temel alınmıştır. Yedi kişinin verisi çalışmada kullanılmıştır. Öğrenci seçiminde ölçüt örneklemeyöntemiyle öğrencilerin ilk olarak kavramsal anlama düzeyi Kuvvet Konuları Kavram Testi ve üstbilişsel farkındalık düzeyleri ise Problemleri Nasıl Çözersiniz ölçeği ile belirlenmiştir. Elde edilen verilerle öğrenciler kavramsal anlama düzeyi ve üstbilişsel farkındalık seviyelerine göre gruplandırılmıştır. Sesli düşünme tekniği kullanılarak öğrencilere Temel Mekanik Test ’inden seçilen sorular çözdürülmüş ve çözüm sürecine yönelik yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin üstbilişsel farkındalıkları ve kavramsal anlama düzeylerinin kullandıkları bilişsel ve üstbilişsel stratejileri etkilediği ve kavramsal anlama düzeyi düşük öğrencilerin soruyu okuma aşamasında daha fazla ve üstbilişsel düzeyde strateji kullanırken, üstbilişsel düzeyi yüksek öğrencilerin ise çözüm aşamasında daha fazla ve üstbilişsel strateji kullandıkları bulunmuştur.
Tamer Genç, Ümit Girgin, H. Pelin Karasu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 507-526; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.52925-617878

Abstract:
Okuma becerilerinin değerlendirilmesi; öğrencilerin okuma sürecindeki gereksinimlerinin belirlenmesinde, gereksinimleri karşılamaya ilişkin eğitim programının planlanmasında ve kullanılacak stratejilerin belirlenmesinde oldukça önemlidir. İşitme engelli kaynaştırma öğrencilerinin okuma becerilerinin Formel Olmayan Okuma Envanteri (FOOE) ile değerlendirilmesini amaçlayan bu araştırma betimsel model olarak desenlenmiştir. Eskişehir ilinde 3-8. sınıflarda kaynaştırma eğitimine devam eden işitme engelli 13 öğrencinin okuduğunu anlatma ve metinle ilgili sorulara cevap verme becerileri FOOE'de bulunan öyküler ile değerlendirilmiştir. Veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulguları; öğretimsel düzeyde metin okuyan işitme engelli kaynaştırma öğrencilerinin metinde bulunan karakterlerin ve ana olayların çoğunu anlatabildiklerini, metnin ana fikrinden bahsedebildiklerini ancak bazı olayların anlatımında zorlandıklarını göstermektedir. Metinle ilgili sorulara verdikleri cevaplarda ise bazı soru-cevap stratejilerini kullanabildikleri, ancak bilgi ve deneyim sorularını cevaplamakta zorlandıkları görülmektedir.
Yeliz Bolat, Sevda Dolapçioğlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 61-80; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.52925-513943

Taner Atmaca
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 491-506; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.52925-613930

Page of 13
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top