Refine Search

New Search

Results: 623

(searched for: doi:(10.17240/*))
Save to Scifeed
Page of 13
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Ali Karadeniz, Canan Koçak Altundağ, Seda Yücel
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1881-1898; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-648859

Çınar Kiliç, Adnan Kan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1676-1690; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-540945

Tuğba SELANİK Ay
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1623-1638; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-613142

Erkan Geçitli, Nilay Bumen
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1912-1934; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-627376

Çiğdem Karakaya Akçadağ, Elif Omca Çobanoğlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1834-1852; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-816405

Alpaslan Karabulut, Emine Öz Nişli
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1773-1791; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-822547

İbrahim Halil Keleş, Hülya DeDe
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1657-1675; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-618735

Ahmet Yikmiş, Nesime Kübra Keskin
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1743-1754; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-538683

Yeşim Yener, Fatma Atalay
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1899-1911; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-633892

Ayşe Gültepe, Süleyman Göksoy
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1691-1710; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-541140

Kasım Karakütük, Ece Özdoğan Özbal, Adem Türedi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1866-1880; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-632617

Metin Kartal
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1808-1833; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-779498

Memet Karakuş, Buket Turhan Türkkan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1935-1960; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-501396

Samet Kamçi, Hatice Memişoğlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1755-1772; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-528471

Sinem Dinçol Özgür, Ümit Işık Erdoğan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1240-1257; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.56791-569964

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Püren Akçay, Rahime Nükhet Çikrikçi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1499-1511; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.56791-585931

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hatice Şengül Erdem
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1272-1289; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Halil Ekşi, Sümeyye Yücel, K. Gamze Yaman, Füsun Ekşi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1258-1271; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.56791-501076

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Türkan Çelik
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1407-1422; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.56791-603364

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Bülent Başaran
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1356-1372; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.56791-571963

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Selin Çenberci, Murat Kebap
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1565-1589; doi:10.17240/aibuefd.2020..-555400

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ebru Mazlum Güven, Nevzat Yiğit
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1590-1607; doi:10.17240/aibuefd.2020..-656164

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ahmet Teber, Ahmet Karakaş
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1459-1479; doi:10.17240/aibuefd.2020..-601398

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Senem Yildiz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; doi:10.17240/aibuefd.2020..-660171

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Fadime Seçgin, Ayşe Kapan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; doi:10.17240/aibuefd.2020..-650436

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Özge Deveci, Necdet Aykaç
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1512-1532; doi:10.17240/aibuefd.2020..-547848

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Burak Aydoğmuş, Zafer Kiraz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; doi:10.17240/aibuefd.2020..-541382

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 767-781; doi:10.17240/aibuefd.2020..-645364

Abstract:
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin serbest zamanlarında fiziksel etkinliklere katılımlarını etkileyen faktörlerin düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin merkez yerleşkesindeki (Gölköy Kampüsü) fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören gönüllü 627 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri internet üzerinden katılım yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın verileri Özbey (1994) tarafından geliştirilen “Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrenci, akademik ve idari personelin serbest zamanlarında fiziksel etkinliklere katılma/katılmama nedenleri ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler, yaş, gelir düzeyi, fakülte, sınıf, katılım zamanı, katılım şekli ve katılım türü değişkenleri açısından SZFE’ye katılımlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara sahiptir. Rekreasyon ve SZFE felsefesi, üniversite yönetimleri tarafından üniversite öğrencileri için akademik eğitimin bir parçası olarak algılanmalı, üniversite öğrencilerinin SZFE’ler ile ilgili farkındalıkları sağlanmalıdır.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 739-753; doi:10.17240/aibuefd.2020..-619094

Abstract:
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının bağlam temelli öğrenmeye uygun problemi değerlendirmelerini incelemektir. Bu doğrultuda ilköğretim matematik öğretmen adayları ilgili problemi Benckert’in (1997) ilkelerine göre değerlendirmiş ve bu konudaki görüşlerini belirtmişlerdir. Dolayısıyla çalışmada nicel ve nitel verileri barındıran örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş Bağlam Temelli Problem Değerlendirme Formu (BTPDF) kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri betimsel istatistikler kullanılarak, nitel verileri içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan orta büyüklükteki bir üniversitenin eğitim fakültesinde 2017-2018 bahar döneminde öğrenim görmekte olan 24 (17 bayan, 7 erkek) ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin analizi neticesinde ilköğretim matematik öğretmen adaylarının ilgili problem durumu ile ilgili oluşturacağı soru cümleleri ve matematiğin hangi kavramlarına ulaştıkları belirlenmiştir. Ayrıca ilköğretim matematik öğretmen adaylarının vermiş olduğu cevaplar neticesinde ilgili problemin bağlam temelli öğrenme ilkelerine uygun olduğu ve matematik öğretimine katkı sağlayacağı görüşünde oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular çerçevesinde bağlam temelli öğrenmeye dayalı problemler ile bağlam temelli olmayan problemlerin başarı, güdü, motivasyon gibi değişkenler üzerindeki etkisinin araştırılması önerilmiştir.
Yağmur Ataş, Beyza Selin Uzun, Burcu Şenler
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; doi:10.17240/aibuefd.2020..-496041

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hüseyin Selvi, Didem Derici Yildirim
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 754-766; doi:10.17240/aibuefd.2020..-621529

Abstract:
Bu çalışmada Örtük Sınıf Analizinin farklı puanlama durumlarındaki işleyişini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çoktan seçmeli maddelerden oluşan ve seçenekleri ikili, uzman yargısına dayalı ağırlıklı ve deneysel ağırlıklı puanlanabilen bir test kullanılarak Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan toplam 595 öğrenciden veri toplanmıştır. Öğrencilerin test maddelerine vermiş oldukları yanıtlar ikili, deneysel ağırlıklı ve uzman yargısına dayalı ağırlıklı olarak ayrı ayrı puanlanmış ve elde edilen veriler üzerinde örtük sınıf analizi yapılmıştır. Ulaşılan bulgular ikili ve uzman yargısına dayalı ağırlıklı puanlama için örtük sınıf analizinde aynı sınıf sayısına ulaşıldığını göstermiştir. En az sınıf sayısına ise en az parametre kestirimiyle deneysel ağırlıklı puanlama için ulaşılmıştır. İkili ve uzman yargısına dayalı ağırlıklı puanlama için ise elde edilen sınıf sayısı ve kestirilen parametre sayısı deneysel ağırlıklı puanlamayla ulaşılandan daha yüksektir. Örtük sınıf analizinde en uygun model, en az örtük sınıf sayısıyla ve en az parametre kestirimiyle model veri uyumunu yakalayan modeldir. Bu nedenle deneysel ağırlıklı puanlama yöntemiyle ulaşılan modelin örtük sınıf analizi için en uygun model olduğu ifade edilebilir.
Ümit Demir, Didem Demir
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; doi:10.17240/aibuefd.2020..-434390

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Esin Özcan, Eda Öztürk
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1533-1546; doi:10.17240/aibuefd.2020..-663869

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Semra Alyilmaz, Selvi Demir
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; doi:10.17240/aibuefd.2020..-565877

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Esra Doğanay Koç
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; doi:10.17240/aibuefd.2020..-584103

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Elvan Ince Aka, Ayşe SERT ÇIBIK, Hümeyra Nuraydin
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; doi:10.17240/aibuefd.2020..-507369

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ümüt Reşit Yilmaz, Cezmi Ünal
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi pp 806-819; doi:10.17240/aibuefd.2020..-527615

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Songül Tümkaya, Hakan Ulum
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi pp 853-868; doi:10.17240/aibuefd.2020..-556473

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Sefa Ceyhan, Hüseyin ÇİÇek
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 889-903; doi:10.17240/aibuefd.2020..-558384

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Tuncer Fidan, Adem Beyhan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 869-887; doi:10.17240/aibuefd.2020..-556552

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Feyzi Kaysi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 975-991; doi:10.17240/aibuefd.2020..-587067

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Bahri Aydin, Melike Günbey, Eray Kara
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1194-1205; doi:10.17240/aibuefd.2020..-655760

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Salih Gülen
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 20, pp 1053-1065; doi:10.17240/aibuefd.2020..-628799

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 13
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top