Results: 59

(searched for: (authors:Resul YILMAZ))
Page of 6
Articles per Page
by
Samet Özer, Hasan Bozkurt,
Resul
Yilmaz
, Ergün Sönmezgöz, Ilknur Butun
Child Neuropsychology, Volume 23, pp 1-11; doi:10.1080/09297049.2015.1108397

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Cengiz Erdemir,
Resul
Musaoğlu, Ozgur Selek, Umit Gok, Ahmet
Yilmaz
Sarlak
Published: 1 November 2015
The Spine Journal, Volume 15, pp 2378-2384; doi:10.1016/j.spinee.2015.07.004

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Vehbi Doğan, Erhan Karaaslan, Samet Özer, Rüveyda Gümüşer,
Resul
Yilmaz
Published: 7 September 2015
Balkan Medical Journal; doi:10.5152/balkanmedj.2015.15371

Ozgur Tosun, Pinar Kumru, Arzu Arinkan, Didar Mahmutoglu, Zehra Nihal Dolgun,
Resul
Arisoy, Nazan Tarhan, Oya Demirci, Ertugrul
Yilmaz
, Selcuk Selcuk, et al.
Published: 7 September 2015
Balkan Medical Journal, Volume 33, pp 344-349; doi:10.5152/balkanmedj.2015.15364

Bülent Yılmaz, Evrim Kahramanoglu Aksoy,
Resul
Kahraman, Mustafa Yaprak, Mehmet Sikgenc, Ramazan Dayan, Imam Eren, Cumali Efe, Bulent
Yilmaz
Md
Journal of the American Geriatrics Society, Volume 63, pp 1712-1714; doi:10.1111/jgs.13583

Samet Özer, Nafia Ozlem Kazanci, Ergün Sönmezgöz, Şeyma Ünüvar, Nihat Akbulut,
Resul
Yilmaz
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi/Journal Of Adnan Menderes University Medical Faculty; doi:10.5152/adutfd.2015.2043

Tuba Kasap, Samet Özer,
Resul
Yilmaz
, Ergün Sönmezgöz, Şeyma Ünüvar
Journal of Contemporary Medicine; doi:10.16899/ctd.59290

Abstract: Öz ÖzetAmaç: Henoch-Schönlein purpurası (HSP) çocukluk ça­ğında en sık görülen vaskülit olup; başta deri, eklem, böbrek ve GİS olmak üzere birçok organı etkileyebilen sistemik bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı 2010-2015 yılları arasında kliniğimizde HSP tanısı ile izlenen hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde 2010-2015 yılları arasında HSP tanısı alarak tedavi ve takibi yapılan 53 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların tanısı; 1990 Amerikan Romatoloji Birliği HSP tanı ölçütlerine göre en az iki ölçütün var olmasına dayanılarak konuldu. Tedavide nonsteroid antienflamatuvar ve/veya kortikosteroid kullanıldı.Bulgular: Hastaların 28’i kız, 25’i erkekti. Hastaların yaş aralığı 3-17 yıl, yaş ortalaması 9,8 yıl idi. Klinik bulgulardan cilt döküntüsü hastaların tamamında mevcuttu. Artrit/artralji 24 (%45.3), karın ağrısı 33 (%62.3), baş ağrısı 6 (%11.3) hastada görüldü. Proteinüri 22 (%41), hematüri 9 (%17) ve gaitada gizli kan pozitifliği 20 (%37.7) hastada tespit edildi. 25 hastada (%47) böbrek tutulumu, 33 hastada (%62.3) GİS tutulumu mevcuttu. GİS tutulumu olan 20 hastaya (%37.7) steroid tedavisi verildi. 6 hasta (%11) ağır böbrek bulguları olması nedeniyle ileri inceleme yapılmak üzere Çocuk Nefroloji Kliniği olan dış merkeze sevk edildi. 15 (%28.3) hastada döküntülerin tamamen geçtikten sonra ilk 6 ay içinde tekrar ortaya çıktığı görüldü.Sonuç: HSP cilt ve eklemler başta olmak üzere birçok organ ve sistemi tutabilen bir vaskülit olup, kısa dönemde prognozunun iyi olduğu ve hastaların çoğunluğunun sekelsiz iyileşebildiği görülmüştür. Bununla beraber erken ve geç dönemde gelişebilecek özellikle GİS ve böbrek tutulumu gibi komplikasyonlar açısından yakın takip edilmelidir.
Samet Özer, Nafia Ozlem Kazanci, Ergün Sönmezgöz, Erhan Karaaslan,
Resul
Yilmaz
Turkish Journal of Parasitology, Volume 38, pp 275-277; doi:10.5152/tpd.2014.3603

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Osman Demir, Samet Özer,
Resul
Yilmaz
, Ergün Sönmezgöz, Erhan Karaaslan, Semanur Taşkın, Ilknur Butun
Medical Science Monitor, Volume 21, pp 298-303; doi:10.12659/msm.892289

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 6
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search