Refine Search

New Search

Advanced search

Results: 122,937,244

Page of 12,293,725
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Published: 23 January 2020
by Brill
Regional Integration in Africa; doi:10.1163/9789004417816

Andrew M. Beresford
Sacred Skin: The Legend of St. Bartholomew in Spanish Art and Literature; doi:10.1163/9789004419384

Published: 23 January 2020
by Brill
'His Pen and Ink Are a Powerful Mirror'; doi:10.1163/9789004407541

Tingxiao Zhang, Jinli Chen, Xuan Chen
Electronics Letters, Volume 56, pp 99-102; doi:10.1049/el.2019.2601

Xianglian Feng, Hexin Jiang, Zhihang Wu, Tianshu Wang, Huilin Jiang, Shiming Gao
Electronics Letters, Volume 56, pp 93-95; doi:10.1049/el.2019.1974

Published: 23 January 2020
by Brill
Paul Frölich: In the Radical Camp; doi:10.1163/9789004410152

Raju J. Das
Critical Reflections on Economy and Politics in India; doi:10.1163/9789004415560

Published: 23 January 2020
by Brill
Migrants and Comparative Education; doi:10.1163/9789004417014

Xin Liu, Kun Yan, Guangyao Yang, Shengbo Ye, Guangyou Fang, Fang Guangyou
Electronics Letters, Volume 56, pp 89-91; doi:10.1049/el.2019.2853

Xinlei Chen, Xiuqiang Liu, Changqing Gu
Electronics Letters, Volume 56, pp 80-82; doi:10.1049/el.2019.2689

Page of 12,293,725
Articles per Page
by
Show export options
  Select all