Refine Search

New Search

Advanced search

Results: 16,547,713

(searched for: doi:10.1016/*)
Page of 1,654,772
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Liqiang Yin, Yuanyuan Liu, Shengsheng Qian, Yiming Jiang, Jin Li
Published: 15 October 2019
Electrochimica Acta; doi:10.1016/j.electacta.2019.135081

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Tian Zhao, Zhixin Liu
Published: 15 October 2019
Energy; doi:10.1016/j.energy.2019.116352

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Mei Huang, Yan Wang, Jinquan Wan, Yongwen Ma, Haiyuan Chi, Yanyan Xu, Shuying Qiu
Published: 15 October 2019
Environmental Pollution; doi:10.1016/j.envpol.2019.113399

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Feiyan Liu, Huiping Zhang, Ying Yan, Tao Wang
Published: 15 October 2019
Materials Chemistry and Physics; doi:10.1016/j.matchemphys.2019.122322

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hongxing Liu, Weiqiang Lin, Lizhen He, Tianfeng Chen
Published: 15 October 2019
Biomaterials; doi:10.1016/j.biomaterials.2019.119545

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Obafemi O. Olatunji, Stephen Akinlabi, Nkosinathi Madushele, Paul A. Adedeji
Published: 15 October 2019
Energy; doi:10.1016/j.energy.2019.116346

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jianjian Zhong, Zhe Yang, Yanying Liu, Jianling Li, Xindong Wang, Feiyu Kang
Published: 15 October 2019
Electrochimica Acta; doi:10.1016/j.electacta.2019.134987

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xiaoling Ouyang, Wuxu Zhuang, Chuanwang Sun
Published: 14 October 2019
Energy Economics; doi:10.1016/j.eneco.2019.104535

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
John Cottle, Graham Lederer, Kyle Larson
Published: 14 October 2019
Chemical Geology; doi:10.1016/j.chemgeo.2019.119309

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Gozo Kiguchi, Atsushi Sugioka, Yutaro Kato, Ichiro Uyama
Published: 14 October 2019
Surgical Oncology; doi:10.1016/j.suronc.2019.10.008

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 1,654,772
Articles per Page
by
Show export options
  Select all