New Search

Export article
Open Access

Вегетативне розмноження декоративних форм видів роду Ulmus L. методом щеплення

С. А. Масловата, М. Ю. Осіпов, О. М. Баюра, І. Є. Іващенко

Abstract: Важливим завданням, без виконання якого неможливе розширення асортименту деревних рослин, що сприятиме збереженню їхнього біорізноманіття та раціональному використанню рослинних ресурсів, є встановлення їх репродуктивної здатності та найоптимальніших методів розмноження. Наведено результати дослідження та узагальнення роботи щодо особливостей вегетативного розмноження і вирощування садивного матеріалу видів і форм роду Ulmus у Правобережному Лісостепу України. Досліджено вегетативне розмноження декоративних форм видів роду Ulmus L. використовуючи окулірування та способи копулювання: "вприклад", "поліпшений вприклад" і "модифікований В. Ф. Собченком поліпшений вприклад" у ранньовесняний період та літнє окулірування в першій декаді серпня на підщепах U. laevis та U. glabra. Під час окулірування в першій декаді серпня найвищою приживлюваністю вирізнялися U. g. 'Pendula'(80,5 %) та U. g. 'Rubra' (79,0 %) на підщепі U. glabra, водночас, істотної різниці між ними не виявлено. Найнижча приживлюваність (39,5 %) характерна декоративній форма U. g. 'Crispa Pyramidalis'. Варто відзначити, що майже всі декоративні форми видів роду Ulmus, окрім U. g. 'Crispa Pyramidalis', за всіх способів щеплення мали доволі високу приживлюваність при щепленні трирічних сіянців U. glabra (63,0 –100 %). За результатами щеплення декоративних форм видів роду Ulmus на U. laevis найкращі результати отримано в декоративних форм – U. g. 'Pendula' та U. g. 'Rubra' (76,0-98,5 %). Середні показники приживлюваності спостерігали в U. g. 'Albo-variegata' (60,0-79,0 %). Треба зазначити, що U. g. 'Crispa Pyramidalis', оскільки і під час щеплення на U. glabra, вирізнялась найнижчою приживлюваністю (38,5-66,0 %). За розмноження декоративних форм U. g. 'Pendula', U. g. 'Albo-variegata', U. g. 'Crispa Pyramidalis' та U. g. 'Rubra' щепленням найвищий вихід щеп виявлено на підщепі U. glabra – 63-100 %, з використанням способу копулювання наприкінці лютого – на початку березня. Отже, для розмноження усіх досліджених декоративних форм видів роду Ulmus найкращими в ранньовесняний період вегетації виявилися окулірування і такі методи копулювання: "поліпшений вприклад", "модифікований (СВФ) поліпшений вприклад" і "вприклад", а в ролі підщепи доцільно використовувати U. glabra і U. laevis.

Share this article

Click here to see the statistics on "Scientific Bulletin of UNFU" .
References (4)
    Back to Top Top