New Search

Export article
Open Access

Relationship Between the Problem of Computer Dependence and Social Exclusion in the Process of Youth Socialization

Oleh Boichuk
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere , Volume 3, pp 69-78; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206110

Abstract: Метою статті є аналіз проблеми соціалізації сучасної молоді в епоху тотальної диджиталізації, дослідження комп’ютерних ігор як потужного агента соціалізації молоді. Для досягнення поставленої мети необхідно проаналізувати особливості впливу ігор на процес соціалізації молоді та формування нових ціннісних орієнтирів, акцентувати увагу на понятті «кіберсоціалізація» та «кіберадикція».Методи дослідження: аналітичний метод, метод включеного спостереження, метод структурно-функціонального аналізу, феноменологічний метод. Аналіз впливу залежності молоді від комп’ютерних ігор і вивчення впливу цифровізації на соціальну комунікацію молоді. Дослідження використання інформації з інтернету на формування світосприйняття в молодої частини населення, і як можна використовувати її в навчанні, формуванні особистості й моральному вихованні. У період формування світогляду інтернет може суттєво впливати на становлення молодої людини та здатність її до соціалізації.Новизною дослідження є визначення особливостей впливу комп’ютерних ігор на моральні та соціальні цінності сучасної молоді та здійснення соціально-філософського аналізу проблеми впливу комп’ютерів і мережевих технологій сучасного світу на процес формування цінностей і свідомості підлітка в глобалізованому світі. У статті розглянуто вплив комп’ютерної залежності на соціалізацію молоді та формування людських цінностей. Розкрито поняття «кіберсоціалізація» та «кіберадикція». Встановлено причинно-наслідкові зв’язки між комп’ютерними іграми та порушенням формування правильних соціальних цінностей, показано вплив комп’ютерної залежності на погіршення комунікативних навиків і підвищення рівня агресії підлітків.Висновки. Дослідження засвідчило, що через систематичне використання комп’ютерних технологій у молодої людини знижується успішність у навчанні, через малорухливий спосіб життя виникають певні хвороби, а також явище соціальної самотності, знижується рівень активності й охайності, паралельно збільшується рівень відчуженості від соціальних норм і цінностей, зрештою виникає соціальне виключення індивіда.

Share this article

Back to Top Top