New Search

Export article
Open Access

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ КОНЦЕРТНИХ ШОУ

Альона Олегівна Кириченко
Питання культурології pp 206-218; doi:10.31866/2410-1311.36.2020.221068

Abstract: Мета статті – схарактеризувати сучасні концертні шоу в контексті використанняв них технологій віртуальної реальності. Методологія дослідження ґрунтується назастосуванні міждисциплінарного підходу до аналізу концертних шоу, теоретичногопідходу – для вивчення наукової літератури; аналітичного та компаративного – длявизначення впливу технологічної складової на режисуру сучасних шоу. Науковановизна полягає в тому, що вперше розглянуто віртуальні технології, інтегрованів концертне шоу. Висновки. Технології віртуальної / доповненої реальності, поступововходячи у всі сфери нашого життя: від медицини, освіти, науки до мистецтва,архітектури та дозвіллєвої діяльності людини, вже перестають асоціюватися з чимосьнадновим. Концерне шоу з допомогою надсучасних технологій може поєднуватиу собі різні види мистецтв, а тому має потужний потенціал впливу на глядача. Наприкладі конкретних концертних шоу та виступів артистів презентовано механізм«вплетення» технологій віртуальної / доповненої реальності в сценічний простір.Розглянуто поняття віртуальної, доповненої та змішаної реальності. Зазначено,що з потужним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій можливепоєднання усіх комп’ютерних технологій в єдину розширену реальність. Кінець ХХ ст.ознаменувався появою віртуального гурту, а вже початок ХХІ ст. – появою віртуальнихартистів-вокалоїдів та відтворенням віртуальних копій померлих артистів, що даєпідстави констатувати можливості впровадження новітніх комп’ютерних технологійу концертні шоу. Акцентується увага на тому, що використання технологій стає нелише «ефектом заради ефекту», а й підкреслює чи доповнює ідейно-тематичнуспрямованість шоу. Визначною подією в індустрії розваг сьогодення стало створенняукраїнськими та закордонними артистами віртуальних онлайн-концертів. Концертнішоу трансформуються під впливом віртуальних технологій, тобто віртуалізуються,щоб бути актуальними і відповідати викликам часу та запитам вибагливої глядацькоїаудиторії.

Share this article

Click here to see the statistics on "Питання культурології" .
Back to Top Top