New Search

Export article
Open Access

Соціологічні та статистичні оцінки економічних відносин у ранньомодерній Україні

Юрій Приходько
Старожитності Лукомор'я pp 15-21; doi:10.33782/2708-4116.2020.3.32

Abstract: Стаття розкриває становлення та розквіт панщино-фільваркового господарства у Речі Посполитій, яка є не тільки місцевою, але й загальноєвропейською. Особливе місце у роботі приділене соціальним і статистичним оцінкам, на підставі яких можна зробити висновок про те, що селянство в Україні, як частині Польщі–Речі Посполитої у XVI-XVII ст. хоча і поділялося на кметів, загородників, халупників тощо, але було повністю закріпачене та було втягнуте у фільварково-панщинну систему та змушено було відробляти панщину, яка з часом тільки збільшувалася.

Share this article

Click here to see the statistics on "Старожитності Лукомор'я" .
Back to Top Top