New Search

Advanced search
Open Access

Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler

Nurdan Cankuvvet Aykut, Merve Çinar, Merve Çınar
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi , Volume 2, pp 414-427; doi:10.24130/eccd-jecs.196720182256

Abstract: Öz: İşitme kaybına işitme cihazlarıyla müdahaledeki amaç, mümkün olan en erken dönemde ses ve konuşma uyaranına erişimi sağlamaktır. Ancak çocuklarda cihazlandırma, işitme kaybına müdahale için bir başlangıç olarak kabul edilmelidir. İşitme kaybının müdahalesinde kullanılan yardımcı teknolojiler diğer engel türlerinden işitme kaybını ayırmakta, ebeveynlerin müdahale hakkında detaylı bilgilendirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bilgilendirme işitme kaybının doğasını, işitme cihazlarının özelliklerini, kullanım süresini, idamesini ve bakımını kapsamalıdır. İşitme kaybı ve müdahalesine ilişkin yeterli bilgi sağlanmadığında, işitme cihazlarını düzenli kullanılmamakta veya teknik sorunların çözülmesi gecikmektedir. Doğru bir bilgilendirme ebeveynlerin tüm bu zorlukların üstesinden gelmesini sağlayarak, müdahalenin verimliliğini artıracaktır. Bu bağlamda mevcut derlemede çocuklarda işitme cihazı uygulamalarında ebeveynlerin rolleri ve bu rollerin müdahale sürecine getirdiği açılımlar betimlenmiştir. Erken çocukluk döneminde işitme cihazı uygulamalarını ve ebeveynlerin rollerini betimlemeyi amaçlayan derlemede, işitme kaybının müdahale sürecinde ebeveynlerin yaşadıkları sorunlara kavramsal olarak değinilmiş, ebeveynlerin yaşadığı bu sorunları en aza indirebilmek adına yapılacak doğru bir bilgilendirme sürecine yönelik farklı önerilere yer verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda yapılanan derleme türü bu çalışmada yazarların erken çocukluk dönemi işitme cihazı uygulamalarına ilişkin klinik deneyimi temelinde alanyazın bilgilerinin sentezi, yorumu ve değerlendirilmesi yapılmıştır.
Keywords: bir / itme kaybÄ

Share this article

Click here to see the statistics on "Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi" .