New Search

Export article
Open Access

Методика нечіткого оцінювання для систем підтримки прийняття проектних рішень на етапах створення зразків озброєння та військової техніки

О. Головін, М. Зірка, Н. Кадет, Н. Фреган, В. Коцюруба

Abstract: У статті приведено розроблену методику нечіткого оцінювання для систем підтримки прийняття рішень в процесі створення зразків озброєння та військової техніки. Практична цінність методики полягає в тому, що на її основі було проведено розробку програмних засобів підтримки вибору рішень. Для досягнення зазначеною мети були використані основні положення методів штучного інтелекту, складних технічних систем, нечіткої логіки та багатопараметричної та багатокритеріальної оптимізації.

Share this article

Click here to see the statistics on "Озброєння та військова техніка" .
Cited by 1 articles
    Back to Top Top