New Search

Export article
Open Access

Емоції в структурі хореографічного тексту

Nataliia Chilikina
Танцювальні студії pp 45-51; doi:10.31866/2616-7646.2.2018.154387

Abstract: Стаття присвячена позначенню емоцій у структурі хореографічного тексту сучасного хореографічного мистецтва, що є проблемою теорії танцю в її безпосередньому зв’язку із психологією, а також актуальною в контексті когнітивного підходу з характерними міждисциплінарними порівняннями. Досліджується позначення емоцій у створенні образної системи та композиційно-текстової структури, а також зв’язок із різними видами інформації, закладеними в хореографічному тексті. Метою дослідження є з’ясування позначення емоцій та їхньої вагомості у структурі хореографічного тексту сучасного хореографічного твору. Методологія. Звернення до інтегральних функцій наукового дискурсу визначає сьогодні підхід до сучасного хореографічного мистецтва. Тож у дослідженні використовується когнітивний підхід до рішення поставленого завдання з характерними міждисциплінарними порівняннями у вивченні спостережуваних явищ, що дає змогу всебічно висвітлити об’єкт дослідження з погляду різних когнітивних тлумачень. Наукова новизна. У цій роботі значно розширені дослідницькі можливості аналітики сучасного хореографічного мистецтва за допомогою використання інтегральних складників. Висновки. Стверджується, що в сучасних дослідженнях хореографічного мистецтва доповнюються концептуальні основи. Позначення емоцій у структурі хореографічного тексту сприяє проникненню до внутрішнього світу героїв, опису їхнього суб’єктивного переживання, заглибленню пізнання людської психіки, а значить – віддзеркаленню життєвих явищ. З’ясовано, що емоції, які виражені в хореографічному тексті, пов’язані з певним способом бачення балетмейстером простору його твору та з естетичною функцією художнього тексту. Доведено, що все це в цілому розкриває світогляд творця хореографічного тексту, впливає на відчуття й думки глядачів, а також на форму існування культури в певну історичну епоху.

Share this article

Click here to see the statistics on "Танцювальні студії" .
Back to Top Top