New Search

Export article
Open Access

Тлумачення юридичної термінології Конституційним Судом України

В. В. Лазарєв

Abstract: Визначено основні засади діяльності Конституційного Суду України. Наголошено на основних проблемах відсутності єдиного підходу до тлумачення юридичного терміна. Зазначено шляхи подолання помилок і непорозумінь, пов’язаних з неоднозначним підходом до розуміння юридичної термінології. Визначено сутність офіційного тлумачення, яке застосовується Конституційним Судом України. Запропоновано видову класифікацію офіційного тлумачення. Наголошено на тому, що офіційне тлумачення не змінює зміст терміна, а, навпаки, шляхом тлумачення з’ясовується його дійсний зміст.

Share this article

Click here to see the statistics on "Law and Safety" .
Back to Top Top