New Search

Export article
Open Access

TRANSFORMATOIN OF THE CADASTRE SYSTEM: SINSE THE INDEPENDENCE OF UKRAINE TO THE PRESENT

Наталія Володимирівна Жмур, Марина Миколаївна Лавренчук

Abstract: Мета: комплексно дослідити історичні аспекти розвитку системи кадастрового обліку земельних ділянок в Україні. Методи дослідження: документального аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, історичний, пізнавально-аналітичний та ін. Результати: проведено історичний аналіз становлення і розвитку системи кадастру на території України, а також досліджено теоретичні положення щодо ведення земельного кадастру, розкрито його поняття та цілі. Обговорення: з’ясовано нормативне закріплення земельного кадастрового обліку в законодавстві України, практичний аспект земельного кадастру, а також окреслено перспективи вдосконалення законодавства щодо ведення земельного кадастру в Україні.

Share this article

Back to Top Top