New Search

Advanced search
Export article
Open Access

Kyiv Historical Studies

Kyiv Historical Studies ; doi:10.28925/2524-0757

Abstract: Київські історичні студії - наукове видання, присвячене актуальним питанням історії та археології,перевага надається дослідженням з історичної урбаністики, насамперед з історії Києва, засновано Київським університетом імені Бориса Грінченка, дата заснування - 2015 рік, виходить двічі на рік

Share this article

Click here to see the statistics on "Kyiv Historical Studies" .
Back to Top Top