New Search

Export article

Analiza opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa opakowań do żywności. Badania wstępne

Anna Żbikowska, Agata Mendryk, Sylwia Onacik-Gür, Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Iwona Szymańska

Share this article

Click here to see the statistics on "Engineering Sciences And Technologies" .
Back to Top Top