New Search

Export article
Open Access

Антикоролівське повстання у тлумаченні конституційних роялістів 40-х рр. XVII ст.

Ольга Івченко
Старожитності Лукомор'я pp 22-31; doi:10.33782/2708-4116.2020.3.33

Abstract: У статті визначається поняття «конституційний роялізм», зазначаються ідейні витоки цієї теорії, розглядаються погляди прибічників даного політичного напрямку на спроби повстання проти влади монарха, розкривається місце короля у системі управління державою. Характеризуються погляди таких конституційних роялістів, як Джон Спелмен і Джон Бремхол, на права й обов’язки короля та Парламенту. Крім того, зазначається, що відповідно до вчення вказаних мислителів, джерелом королівської влади є Бог, а населення не має права піднімати озброєне повстання проти свого правителя, оскільки він є помазаником божим навіть якщо він перетворюється на тирана.

Share this article

Click here to see the statistics on "Старожитності Лукомор'я" .
Back to Top Top