New Search

Export article
Open Access

Ontological Modeling of Situational Management

Olha Tkachenko, Oleksandr Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere , Volume 3, pp 22-32; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206096

Abstract: Мета статті – дослідити та розглянути загальні проблеми та перспективи моделюван­ня ситуаційного управління, зокрема онтологічного моделювання.Методи дослідження – це методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної сфери (ситуаційний менеджмент). У статті досліджено підходи до розробки відповідних онтологічних моделей.Новизна дослідження – аналіз онтологій та їх застосування в моделюванні процесів ситуаційного управління.Висновки. У статті проаналізовано схожість структурної схеми процесу прийняття рішень щодо регулювання проблемної ситуації та загальної схеми онтологічного моделювання. Між елементами цих схем встановлюється відповідність для обґрунтування онтологічного підходу до реалізації ситуаційного управління. Зміст відповідних елемен­тів схем порівнюють з метою розкриття механізмів ситуаційного управління. Побудову інформаційних моделей розуміння ситуаційного управління пропонують розглядати як завдання побудови онтологій предметних сфер та онтологічних моделей ситуацій.

Share this article

Back to Top Top