New Search

Advanced search
Export article
Open Access

Рівень пролактину у пацієнтів з ХХН V стадії, які лікуються гемодіалізом

I. Dudar, V. Savchuk, O. Loboda, Y. Gonchar, I. Shifris, V. Krot
Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis pp 38-43; doi:10.31450/ukrjnd.3(59).2018.06

Abstract: Розповсюдженість гіперпролатинемії у пацієнтів, які лікуються гемодіалізом (ГД), становить 30-65%. Метою нашої роботи було дослідити рівень пролактину (ПЛ) у пацієнтів з хронічною хворобою нирок (ХХН) V стадії, які лікуються ГД. Матеріали та методи. Відкрите проспективне нерандомізоване дослідження за участю 43 пацієнтів з ХХН VД стадії, які лікуються гемодіалізом. Критеріями включення пацієнтів до дослідження були: інформована згода хворого прийняти участь у дослідженні, лікування ГД понад трьох місяців, Кt/V>1,2; судинний доступ АВ-фістула. Критеріями виключення були: відмова хворого від участі у дослідженні, цироз печінки, гострі гепатити В, С, гіпотиреоз, гострий коронарний синдром, гостре порушення мозкового кровообігу, вагітність, пацієнти з злоякісними новоутвореннями; ті хто, системно отримує такі медикаменти, як трициклічні антидепресанти, інгібітори моноамінооксидази, резерпін, метилдопу, похідні фенотіазину, протиблювотні препарати (зокреама метоклопрамід), інгібітори синтезу дофаміну, нейролептики. Всім хворим проводили визначення ПЛ в сироватці крові. Результати. У хворих, які лікуються ГД констатовано підвищений рівень ПЛ у 32 (74%) пацієнтів. Рівень ПЛ сироватки крові у хворих, які лікуються ГД, був вищим порівняно з групою контролю: 47,17 ± 32,4 проти 11,76 ± 4,33нг/мл (р
Keywords: у пацієнтів

Share this article

Click here to see the statistics on "Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis" .