New Search

Advanced search
Export article
Open Access

Protocol of chemical and bacteriological safety control of water for hemodialysis / haemodiafiltration

L. Snisar, L. Liksunova
Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis pp 3-9; doi:10.31450/ukrjnd.3(59).2018.01

Abstract: Проведення гемодіалізу / гемодіафільтрації вимагає наявності спеціально підготовленої води, яка є основним компонентом діалізуючого розчину. Джерелом води для діалізу є питна вода, що подається до каскаду очищення, та включає в себе, зокрема, процеси зворотного осмосу (ЗO). Належне очищення води є не лише запорукою безпечності процедури гемодіалізу, але й суттєво впливає на якість та тривалість життя пацієнтів. Контроль хімічної та мікробіологічної якість води, що використовується для діалізу дозволяє уникнути додаткового ризику для пацієнтів, які лікується гемодіалізом / гемодіафільтрацією
Keywords: безпеки води / хімічної та

Share this article

Click here to see the statistics on "Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis" .